Νοσοκομείο Παίδων “H Αγία Σοφία”

18/06/10Φορητός Αναπνευστήρας (Δωρεά: Ιδρύμα Σαμούρκα)€ 6.655,00
30/09/10Ινοβρογχοσκόπιο με σύστημα βιντεοσκόπησης € 44.280,00
30/09/10Laptop για ινοβρογχοσκόπιο€ 600,00
29/10/10Φορητός Ηλεκτροεγκεφαλογράφος€ 15.879,30
03/07/122 Πιεσόμετρα€ 4.674,00
11/01/13Σύστημα μέτρησης εκπνεομένου ΝΟ για την παρακολούθηση της πορείας ασθματικών παιδιών (Δωρεά: Εθνική Τράπεζα)€ 3.259,50
18/02/132 Οξύμετρα (Δωρεά: Εθνική Τράπεζα)€ 2.183,00
18/02/131 Οξύμετρο (Δωρεά: Alpha Bank)€ 1.091,50
18/02/13Laptop για το Εργαστηρίο Μελέτης Διαταραχών Ύπνου (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece)€ 569,45
18/02/13Εξοπλισμός Εργαστηρίου Μελέτης Διαταραχών Ύπνου (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece)€ 23.631,20
01/03/13Εξοπλισμός Εργαστηρίου Φυσιολογίας της Αναπνοής (Δωρεά: OTE-COSMOTE)€ 44.895,00
13/03/132 Πιεσόμετρα (Δωρεά: Εθνική Τράπεζα)€ 4.674,00
01/04/132 Οξύμετρα (Δωρεά: The Helping Hand)€ 2.183,00
05/2013Επέκταση Υπάρχοντος Συστήματος Βιντεοβρογχοσκοπίου(Δωρεά: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)€ 25.830,00
03/2015Χλωριδόμετρο (Δωρεά: OTE – COSMOTE)€ 10.510,97
10/2015Φορητός καπνογράφος με οξύμετρο (Δωρεά: Grace Foundation)€ 3.367,74
05/2017Αναλώσιμα υλικά (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προΐόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε.)€ 1.163,40
02/20182 Ηλεκτρονικά πιεσόμετρα οξύμετρα μόνιτορ (Δωρεά: GOODY’S)€ 4.836,00
   
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Νεογνών
06/2016Μόνιτορ (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προΐόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε.)€ 4.092,00
06/2016Μόνιτορ (Δωρεά: InterMedica)€ 4.092,00
06/2016Μόνιτορ (Δωρεά: ”Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 4.092,00
02/2017Θερμοκοιτίδα νοσηλείας νεογνών (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προΐόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε.)€ 8.556,00
05/2017Θερμοκοιτίδα νοσηλείας νεογνών (Δωρεά: VISA)€ 8.556,00
05/2017Θερμοκοιτίδα ανάνηψης νεογνών (Δωρεά: VISA)€ 10.168,00
05/2017Διαδερμικός μετρητής χολερυθρίνης (Δωρεά: Αττικές Διαδρομές Α.Ε.)€ 3.596,00
06/2017Μόνιτορ (Δωρεά: Novartis Hellas)€ 4.092,00
02/20182 Μόνιτορ (Δωρεά: GOODY’S)€ 8.184,00
05/2018Συσκευή αναπνευστικής υποστήριξης νεογνών (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.)€ 12.152,00
Μονάδα Παιδιατρικής Δερματολογίας
10/2019Εξοπλισμός Μονάδας Παιδιατρικής Δερματολογίας (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε., ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – Καταστήματα Γαλαξίας)€ 4.797,00
10/2019Εξοπλισμός γραφείου (Δωρεά: Όμιλος ΟΤΕ)
Φυσικοθεραπευτήριο
05/2021Εργαλείο αξιολόγησης αναπτυξιακών ικανοτήτων (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε, ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – Καταστήματα Γαλαξίας)€ 2.500,00
Σύνολο€ 275.160,05
Διαβάστε περισσότερα “Νοσοκομείο Παίδων “H Αγία Σοφία””

Νοσοκομείο “Παίδων Πεντέλης”

27/05/11Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών: Πλήρως Εξοπλισμένη Αίθουσα Επειγόντων Περιστατικών (Δωρεά: Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης)€ 50.748,00
17/12/10Παιχνίδια € 356,50
17/12/10Καρεκλάκια + Τραπεζάκια (Δωρεά: Davina και Χριστίνα Dutton)€ 500,00
17/12/10Φωτοτυπικό Μηχάνημα (Δωρεά: Διονύσης Βρέκοσις)€ 492,00
26/01/11Σύστημα Ψηφιακής Απεικόνισης€ 4.999,95
11/01/11Οκταθέσιο Διαφανοσκόπιο € 2.293,95
26/03/11Τροχύλατο Monitor Οξύμετρο € 2.767,50
31/03/11Φορητός Αναπνευστήρας (Δωρεά: Ιδρύμα Σαμούρκα) € 6.396,00
13/10/11Διαγνωστικός ακοομετρητής€ 2.900,00
22/12/1124 Δίσκοι φαγητού με καπάκια & 35 καπάκια€ 699,22
19/01/12Τρία Οξύμετρα για Α΄ Παιδιατρική, Β΄ Παιδιατρική και Χειρουργική (Δωρεά: Αττικές Διαδρομές Α.Ε.)
09/2012Λαπαροσκοπικός Πύργος (Δωρεά: ΟTE-COSMOTE)€ 31.611,00
04/02/13100 Μπιμπερό (Δωρεά: Chicco)
05/2013Ινοπτικό Βρογχοσκόπιο Olympus (Δωρεά: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)€ 19.680,00
04/2015Υπερηχοτομογράφος (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε.)€ 3.700,00
01/2016Φορητός Τυμπανομετρητής€ 3.100,00
03/2017Φορητό διαθλασίμετρο (Δωρεά: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.)€ 8.200,00
06/2017Αναλώσιμο υλικό (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε.)€ 1.633,59
06/2017Βρογχοσκόπιο (Δωρεά: Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.)€ 7.291,20
04/2018Αναλώσιμα υλικά & ιατρικός εξοπλισμός (μεταχειρισμένος) (Δωρεά: ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC, INTERAMERICAN)€ 12.000,00
05/2018Ηλεκτρονικό Σύστημα Προτεραιότητας (Δωρεά: Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος)€ 6.175,20
07/2018Εξεταστικό-χειρουργικό κρεβάτι (μεταχειρισμένο) (Δωρεά: INTERAMERICAN)€ 1.500,00
12/2018Αεροτονόμετρο (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.)€ 7.688,00
12/2018Χειρουργικό μόνιτορ (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.)€ 4.910,40
01/2019Χειρουργικός εξοπλισμός (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε.)€ 4.303,48
07/2019 Εξοπλισμός γραφείου (Δωρεά: Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ)
02/2020Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών σημείων (Δωρεά: Αττικές Διαδρομές Α.Ε)€ 1.307,58
02/20202 βρεφικά & 2 παιδικά οξύμετρα (Δωρεά: Αττικές Διαδρομές Α.Ε)€ 1.434,68
02/2020Επιτοίχιο ωτοσκόπιο (Δωρεά: Αττικές Διαδρομές Α.Ε)€ 552,00
10/2020Video-λαρυγγοσκόπιο δύσκολης διασωλήνωσης (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε, ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – Καταστήματα Γαλαξίας)€ 8.791,10
05/2021Video καταγραφής και αποθήκευσης ενδοσκοπικών επεμβάσεων (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε., ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – Καταστήματα Γαλαξίας)€ 4.092,00
10/2021Συσκευή ανίχνευσης φλεβών (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε., ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – Καταστήματα Γαλαξίας)€ 4.216,00
Σύνολο€ 204.339,35
Διαβάστε περισσότερα “Νοσοκομείο “Παίδων Πεντέλης””

Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”

25/05/11Δύο Χειρουργικά Στρώματα Olympic Vac Pacs€ 532,33
18/07/11Κολλάρα και προστατευτικά καλύμματα γεν. οργάνων για παιδιά€ 629,76
26/09/11Δύο Οξύμετρα για Α΄ Χειρουργική και Β΄ Χειρουργική€ 2.902,80
21/03/12Δύο οξύμετρα για την Αίθουσα ανάνηψης€ 2.460,00
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
09/2012Αίθουσα Επειγόντων Περιστατικών (Δωρεά: Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος”)€ 70.000,00
10/2012Συμπληρωματικός Εξοπλισμός για την Αίθουσα Επειγόντων Περιστατικών (Ανώνυμος Δωρητής)€ 10.000,00
Μονάδα Νεογέννητων και Εντατικής Νοσηλείας
02/04/13Συσκευή Ανάνηψης με Ελεγχόμενη Πίεση για Νεογνά (Δωρεά: Alpha Bank)€1.107,00
Σύνολο€ 87.631,89
Διαβάστε περισσότερα “Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού””

“Ιπποκράτειο” Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
31/07/12Πλήρες Σύστημα Ενδοοστικής Χορήγησης Υγρών (Δωρεά Association des Dames Grecques de Genève) € 2.214,00
31/07/12Ινοοπτικό Βρογχοσκόπιο€ 9.655,00
24/08/12Κλίνη και Στρώμα Νοσηλείας€ 7.503,00
29/04/13Συσκευή Απολύμανσης Χειρουργικών Εργαλείων (Δωρεά: Γεώργιος-Ιπποκράτης Κλήμης)€ 10.000,00
10/2016Σύστημα Εξειδικευμένης Διαχείρισης Αεραγωγού (Δωρεά: Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος)€ 24.725,00
10/2021Συμπληρωματικός Εξοπλισμός (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε, Lidl Hellas)€ 8.611,20
04/2024Θερμοκοιτίδα (Δωρεά: Ανώνυμος Δωρητής)€ 13.336,20
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
02/2014Αίθουσα Επειγόντων Περιστατικών (Δωρεά: OTE-COSMOTE)€ 70.000,00
06/2018Ψυγείο αιμάτων (μεταχειρισμένο) (Δωρεά: ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC, INTERAMERICAN)€ 3.000,00
01/2019Απινιδωτής (Δωρεά: Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος Ερμής 1877)€ 2.340,00
10/2020Μόνιτορ (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε, Lidl Hellas)€ 2.491,78
10/20202 Συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε, Lidl Hellas)€ 8.680,00
Αναισθησιολογικό Τμήμα
05/2021Συσκευή ανίχνευσης φλεβών (Δωρεά: THE HELLENIC INITIATIVE AUSTRALIA)€ 4.216,00
Σύνολο € 166.772,18
Διαβάστε περισσότερα ““Ιπποκράτειο” Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης”

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου “ΠΑΓΝΗ”

08/11/12Εκπαιδευτικό υλικό για Ιατρικά Σεμινάρια€ 5.832,67
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων
04/2013Δύο Ηλεκτρικές κλίνες (Δωρεά: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.)€ 14.637,00
04/2013Ένα τροχήλατο νοσηλείας για κλίνη ασθενούς (Δωρεά: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.)€ 1.435,41
04/2013Ένα τροχήλατο νοσηλείας για κλίνη ασθενούς (Δωρεά: Ν. Παπαποστόλου ΑΕ)€ 1.435,41
05/2013Αναπνευστήρας ΜΕΘ σύγχρονης τεχνολογίας που υποστηρίζει όλες τις επεμβατικές και μη επεμβατικές μεθόδους αερισμού, με σύγχρονες μεθόδους υπολογισμού μηχανικών ιδιοτήτων (Δωρεά: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)€ 23.370,00
05/2013Αναβάθμιση servo-I αναπνευστήρα (Δωρεά: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)€ 3.899,10
05/2013Αυτόματος υγραντήρας αερισμού (Δωρεά: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)€ 2.214,00
05/20136 Μη επεμβατικού αερισμού μάσκες (Δωρεά: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.)€ 1.527,66
20/12/133 Οξύμετρα με πιεσόμετρο (Δωρεά: GREEK AMERICA FOUNDATION & ΔΕΣΜΟΣ)€ 7.084,80
02/2014Δύο Ηλεκτρικές κλίνες (Ανώνυμος Δωρητής)€ 13.530,00
02/2014Ένα τροχήλατο νοσηλείας για κλίνη ασθενούς (Δωρεά: Ν. Παπαποστόλου ΑΕ)€ 1.254,60
02/2014Ένα τροχήλατο νοσηλείας για κλίνη ασθενούς€ 1.254,60
04/2014Μόνιτορ μεταφοράς παιδιού ΜΕΘ για μαγνήτη (Δωρεά: OTE-COSMOTE)€ 30.000,00
04/2014Αναπνευστήρας ΜΕΘ συμβατός με συνθήκες μαγνητικού πεδίου με οθόνη, τροχήλατος, που να καλύπτει όλο το φάσμα ηλικιών και μοντέλων αερισμού (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece και Ανώνυμος Δωρητής)€ 29.507,70
05/2014Μόνιτορ μεταφοράς με απινιδωτή (Ανώνυμος Δωρητής & Give and Fund)€ 9.163,00
02/2016Ηλεκτροκαρδιογράφος (Δωρεά: Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)€ 1.586,70
03/2016Εξαρτήματα για τον ηλεκτροκαρδιογράφο (Δωρεά: ”Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 372,30
06/2016Εξαρτήματα για τον ηλεκτροκαρδιογράφο ΙΙ (Δωρεά: ”Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 450,57
10/2016Υπολογιστής € 599,00
05/2019Ηλεκτρική κλίνη και τροχήλατο νοσηλείας (Δωρεά: Εις μνήμην της κόρης τους Εύχαρις Σάββα, Νίκος Σάββας – Βάσω Χατζηανέστη) € 7.100,00
10/2019Φορητό σύστημα υπερηχοτομογραφίας (Δωρεά: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ)€ 47.120,00
05/2021Ηλεκτροεγκεφαλογράφος (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. – Καταστήματα Χαλκιαδάκης)€ 11.780,00
05/2022Αισθητήρες οξυμετρίας και ενδιάμεσα καλώδια (Δωρεά: Μαρία Μαρκετάκη)€ 1.851,88
03/20235 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές “All in One” (Δωρεά: Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρας)€ 5.793,00
07/20235 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές “All in One” (Δωρεά: Εταιρεία MYTILINEOS)€ 5.793,00
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Παίδων
04/2014Υπέρηχος (Δωρεά: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.)€ 21.771,00
04/20142 Μόνιτορ Ζωτικών Παραμέτρων (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece και Ανώνυμος Δωρητής)€ 10.086,00
04/2014Μόνιτορ Μεταφοράς – Απινιδωτή (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece και Ανώνυμος Δωρητής)€ 11.008,50
04/2014Ηλεκτροκαρδιογράφος (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece και Ανώνυμος Δωρητής)€ 1.449,92
Σύνολο€ 272.907,82
Διαβάστε περισσότερα “Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου “ΠΑΓΝΗ””

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
06/20143 Μόνιτορ καρδιολογικών παραμέτρων (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 13.284,00
06/20142 Οξύμετρα (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 2.214,00
03/2015Vein Viewer Vision 2 (Μηχάνημα Απεικόνισης Φλεβών) (Δωρεά: OTE – COSMOTE)€ 5.596,50
03/2015Διαδερμικός Μετρητής Χολερυθρίνης (Ανώνυμος Δωρητής)€ 2.700,00
03/2015Συμπληρωματικός εξοπλισμός για το Vein Viewer Vision 2 (Μηχάνημα Απεικόνισης Φλεβών) (Δωρεά: Invitromed)€ 6.088,50
03/2016Υπερηχοτομογράφος (Δωρεά: Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος)€ 23.000,00
04/20182 Επιτοίχιοι μετασχηματιστές με κεφαλή ωτοσκοπίου & οφθαλμοσκοπίου (Δωρεά: Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος)€ 1.602,00
04/2018Ηλεκτρονικό Πιεσόμετρο-Οξύμετρο Μόνιτορ (Δωρεά: InterMedica)€ 2.418,00
10/2019Μόνιτορ καρδιολογικών παραμέτρων € 4.464,00
01/2022Κεφαλή υπερήχων καρδιάς (Δωρεά: ”Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος’)€ 2.500,00
Παιδιατρική Κλινική
05/2021Συσκευή υψηλής ροής οξυγόνου (Δωρεά: THE HELLENIC INITIATIVE AUSTRALIA)€ 4.340,00
07/2023Συμπληρωματικός Εξοπλισμός για την Παιδιατρική Κλινική (Δωρεά: Οικογένεια Γιώργου Γιουρούκου)€ 2.850,00
Σύνολο€ 71.057,00
Διαβάστε περισσότερα “Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης”

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Παιδιατρική Κλινική
03/2015Φορητός Αναπνευστήρας (Δωρεά: OTE-COSMOTE)€ 14.637,00
03/2015Καρδιογράφος (Δωρεά: OTE-COSMOTE)€ 1.107,00
10/2019Διαδερμικός μετρητής χολερυθρίνης (Δωρεά: INTERAMERICAN)€ 1.984,00
02/2020Επιτοίχιο ωτοσκόπιο (Δωρεά: Campion School & “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 473,67
04/2020Μόνιτορ πιεσόμετρο-οξύμετρο (Δωρεά: Ανώνυμος Δωρητής)€ 1.307,58
04/2020Πολυμηχάνημα€ 199,64
05/2021Συσκευή ανίχνευσης φλεβών (Δωρεά: Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)€ 4.216,00
Σύνολο€ 23.924,89
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Άρτας”

Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου “Ανδρέας Παπανδρέου”

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
05/2015Αίθουσα Επειγόντων Περιστατικών (Δωρεά: Ελληνικά Πετρέλαια, Norton Rose Fulbright Greece και Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 70.000,00
05/2019Αναλώσιμα€ 126,00
Παιδιατρική Κλινική
10/2015Σύστημα ενδοοστικής έγχυσης (Δωρεά: Grace Foundation)€ 848,70
10/201515 Καθετήρες κεντρικών φλεβών (Δωρεά:TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ)€ 667,89
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
05/2019Εξοπλισμός για τη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (Δωρεά: Patricia and Marietta Sapounaki)€ 18.595,60
Σύνολο€ 90.238,19
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου “Ανδρέας Παπανδρέου””

Γενικό Νοσοκομείο Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώιο”

01/2016Φορητός Έγχρωμος Υπερηχοτομογράφος (Δωρεά: Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη & Ν. Παπαποστόλου ΑΕ)€ 15.006,00
02/2016Τροχήλατη βάση για τον φορητό έγχρωμο υπερηχοτομογράφο (Δωρεά: Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη & Ν. Παπαποστόλου ΑΕ)€ 922,50
Παιδιατρική-Νεογνική Κλινική
02/2018Εξοπλισμός Παιδιατρικής-Νεογνικής Κλινικής (Δωρεά: Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)€ 18.868,50
02/2018Χολερυθρινόμετρο (Δωρεά: Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη & ”Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 2.682,00
Σύνολο€ 37.479,00
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώιο””

“Αχιλλοπούλειο” Γενικό Νοσοκομείο Βόλου

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
01/20162 Οξύμετρα (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece)€ 1.343,16
01/2016Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece)€ 1.329,63
01/2016Ηλεκτροκαρδιογράφος (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece)€ 1.549,80
01/2016Ambu με μάσκες(Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece)€ 287,58
01/2016Επιτοίχιο διαγνωστικό σετ, οφθαλμοσκόπιο και πιεσόμετρο (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece)€ 670,35
01/2016Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece)€ 2.756,44
01/20162 Λαρυγγοσκόπια (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece)€ 1.168,50
01/2016Εξεταστική κλίνη (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece)€ 199,26
01/20162 Θερμόμετρα επαφής μετώπου (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece)€ 59,04
01/2016Αμαξίδιο (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece)€ 1.186,50
01/2016Περιπατητήρας (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece)€ 44,07
01/2016Κούνια για βρέφη (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece)€ 725,70
01/2016Φορητός απινιδωτής (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece)€ 1.942,39
01/2016Νεογνικός αναπνευστήρας (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece)€ 10.504,20
01/201610 Βελόνες (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece)€ 984,00
01/2016Διαδερμικός μετρητής χολερυθρίνης (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece)€ 3.400,00
07/2023Συμπληρωματικός Εξοπλισμός για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Δωρεά: Οικογένεια Γιώργου Γιουρούκου)€ 1.013,00
Παιδιατρική Κλινική
07/2018Φορητό monitor με παλμικό οξύμετρο και καπνογράφο (Δωρεά: Δημήτρης Σοφιανόπουλος)€ 3.100,00
07/20182 Φορητά οξύμετρα (Δωρεά: Δημήτρης Σοφιανόπουλος)€ 892,80
07/2023Συμπληρωματικός Εξοπλισμός για την Παιδιατρική Κλινική (Δωρεά: Οικογένεια Γιώργου Γιουρούκου)€ 7.414,00
07/2023Σύστημα Ενδοοστικής έγχυσης€ 1.060,20
Σύνολο€ 41.630,62
Διαβάστε περισσότερα ““Αχιλλοπούλειο” Γενικό Νοσοκομείο Βόλου”

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
02/20162 Ηλεκτρονικά πιεσόμετρα- οξύμετρα (Δωρεά: Οικογένεια Γιώργου Γιουρούκου)€ 4.206,60
02/20163 Ογκομετρικές αντλίες έγχυσης (Δωρεά: Οικογένεια Γιώργου Γιουρούκου)€ 3.321,00
02/20163 Συσκευές ενδοοστικής χορήγησης υγρών (Δωρεά: Οικογένεια Γιώργου Γιουρούκου)€ 2.867,13
02/2016Ωτοσκόπιο και Οφθαλμοσκόπιο (Δωρεά: Οικογένεια Γιώργου Γιουρούκου)€ 1.118,70
02/2016Αντλία έγχυσης φαρμάκων σύριγγας (Δωρεά: Οικογένεια Γιώργου Γιουρούκου)€ 861,00
02/2016Ηλεκτρονικός βρεφοζυγός (Δωρεά: Οικογένεια Γιώργου Γιουρούκου)€ 627,30
02/2016Τροχήλατη αναρρόφηση (Δωρεά: Οικογένεια Γιώργου Γιουρούκου)€ 541,20
Μονάδα Νεογνών
02/2016Ψυγειοκαταψύκτης (Δωρεά: Οικογένεια Γιώργου Γιουρούκου)€ 550,00
02/2016Κουζινάκι (Δωρεά: Οικογένεια Γιώργου Γιουρούκου)€ 104,90
02/2016Φούρνος μικροκυμάτων (Δωρεά: Οικογένεια Γιώργου Γιουρούκου)€ 99,90
06/2019Χολερυθρινόμετρο (Δωρεά: Εις μνήμην Ευαγγέλου Κουντούρη και Ευφροσύνης Κουντούρη Παγουροπούλου) € 1.899,00
Σύνολο€ 16.196,73
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας”

“Καραμανδάνειο” Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
03/2016Αίθουσα Επειγόντων Περιστατικών (Δωρεά: Όμιλος ΟΤΕ)€ 70.000,00
Παιδοαλλεργιολογικό Ιατρείο
05/2021Εξοπλισμός Παιδοαλλεργιολογικού Ιατρείου (Δωρεά: THE HELLENIC INITIATIVE AUSTRALIA)€ 8.855,52
Σύνολο€ 78.855,52
Διαβάστε περισσότερα ““Καραμανδάνειο” Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών”

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών & Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
03/2016Φορητός αναπνευστήρας (Δωρεά: Όμιλος ΟΤΕ)€ 22.625,85
03/2016Μόνιτορ μεταφοράς (Δωρεά: Όμιλος ΟΤΕ)€ 1.943,40
03/20165 Αντλίες έγχυσης υγρών όγκου (Δωρεά: Όμιλος ΟΤΕ)€ 5.535,00
03/20165 Αντλίες έγχυσης υγρών σύριγγας (Δωρεά: Όμιλος ΟΤΕ)€ 4.305,00
03/2016Τροχήλατο πιεσόμετρο (Δωρεά: Όμιλος ΟΤΕ)€ 2.103,30
03/2016Παλμικό οξύμετρο (Δωρεά: Όμιλος ΟΤΕ)€ 1.722,00
03/2016Φορητό παλμικό οξύμετρο (Δωρεά: Όμιλος ΟΤΕ)€ 984,00
03/2016Εξοπλισμός για το μόνιτορ (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 658,67
03/2016Εξοπλισμός για το παλμικό οξύμετρο (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 1.070,10
Σύνολο€ 40.947,32
Διαβάστε περισσότερα “Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας”

Αρεταίειο Νοσοκομείο

Νεογνολογική Κλινική
04/2016Συσκευή ελέγχου επάρκειας και βελτίωσης τεχνικής αερισμού νεογνών (Δωρεά: Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)€ 5.616,00
09/20182 Επιτραπέζιοι υπολογιστές€ 800,00
09/2018Πολυμηχάνημα€ 291,40
09/2018Προτζέκτορας€ 309,00
01/2022Συσκευή φωτοθεραπείας κλειστού τύπου (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε, ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – Καταστήματα Γαλαξίας)€ 14.499,32
Σύνολο€ 21.515,72
Διαβάστε περισσότερα “Αρεταίειο Νοσοκομείο”

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης Καστελλόριζο

04/2016Οξύμετρο€ 442,80
04/2016Μανομετρικό πιεσόμετρο€ 282,90
04/2016Πιεσόμετρο€ 2.214,00
04/2016Φορητός ηλεκτροκαρδιογράφος€ 2.398,50
04/2016Λαρυγγικές μάσκες€ 427,50
04/2016Αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής€ 1.471,08
04/2016Aerochambers€ 108,00
04/2016Χωνάκια ωτοσκοπίου€ 75,60
04/2016Σετ χειρουργικών εργαλείων μαιευτικής€ 434,70
04/20163 Επιτοίχια στατό ορού€ 135,00
04/20162 Σετ αερονάρθηκες ακινητοποίησης € 313,20
04/201620 Αποστειρωμένες ρόμπες€ 90,00
04/2016Αναλώσιμα€ 569,24
Σύνολο€ 8.962,53
Διαβάστε περισσότερα “Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης Καστελλόριζο”

“Βοστάνειο” Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
05/2016Απινιδωτής€ 4.182,00
05/2016Ηλεκτροκαρδιογράφος€ 1.439,10
05/2016Μόνιτορ€ 1.968,00
05/2016Διαφανοσκόπιο€ 492,00
05/2016Αναρρόφηση€ 344,40
05/2016Διαγνωστικό σετ€ 430,50
05/2016Σετ λαρυγγοσκοπίου€ 584,25
Σύνολο€ 9.440,25
Διαβάστε περισσότερα ““Βοστάνειο” Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης”

Γενικό Νοσοκομείο Σάμου “Άγιος Παντελεήμων”

06/2016Hλεκτροκαρδιογράφος (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 1.351,60
06/20162 Αντλίες έγχυσης υγρών όγκου (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 2.232,00
06/20162 Φορητά παλμικά οξύμετρα (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 1.060,20
06/2016Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο με μόνιτορ & οξύμετρο (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 2.232
06/2016Τροχήλατο νοσηλείας (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 1.289,60
06/2016Επιτοίχιο ωτοσκόπιο (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 517,17
06/2016Φορητό οφθαλμοσκόπιο (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 166,04
06/2016Φορητή αναρρόφηση σε τροχήλατο (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 911,40
06/20164 Θερμόμετρα επαφής μετώπου (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 121,52
06/2016Εξεταστική κλίνη (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 223,20
06/2016Διαδερμικός μετρητής χολερυθρίνης (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 3.400
06/20164 Λάμπες φωτοθεραπείας μπλε & 2 άσπρες (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 143,36
06/20165 Φορμάκια για φωτοθεραπεία (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 589,76
06/20167 Στρώματα για κουνάκια νεογνών (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 998,20
06/2016Αντλία έγχυσης φαρμάκων σύριγγας (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 868,00
06/2016Ηλεκτρονικός βρεφοζυγός (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 652,37
06/2016Ζυγαριά επιδαπέδια με αναστημόμετρο (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 550,74
06/2016Αναστημόμετρο για βρέφη (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 79,84
06/2016Πίνακας οπτομετρίας με σύμβολα (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 45,37
06/2016Πίνακας οπτομετρίας με αριθμούς (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 45,37
06/2016Φυγόκεντρος (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 2.295,51
06/2016Πρόγραμμα Παιδιατρικού Ιατρείου (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 499,75
06/2016Ψυγειοκαταψύκτης (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 599,00
06/20162 Μάτια κουζίνας ηλεκτρικά διπλά (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 135,80
06/2016Υπολογιστής (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 599,00
06/2016Φωτοτυπικό & fax (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 141,45
06/2016Αναλώσιμα (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 3.302,12
Σύνολο€ 25.011,02
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Σάμου “Άγιος Παντελεήμων””

Κρατικό Θεραπευτήριο – Γενικό Νοσοκομείο Λέρου

06/2016Φορητός αναπνευστήρας (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 5.544,72
06/2016Φορητό οξύμετρο (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 467,40
06/2016Πιεσόμετρο (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 116,85
06/2016Αναλώσιμα (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)€ 4.767,41
05/2017Αναισθησιολογικό μηχάνημα ( Δωρεά: VISA)€ 22.816,00
Σύνολο€ 33.712,38
Διαβάστε περισσότερα “Κρατικό Θεραπευτήριο – Γενικό Νοσοκομείο Λέρου”

Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

06/2016Διαδερμικός μετρητής χολερυθρίνης (Δωρεά: Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)€ 3.427,64
06/20162 Αντλίες έγχυσης υγρών όγκου με σύριγγα (Δωρεά: Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)€ 1.736,00
06/2016Ογκομετρική αντλία έγχυσης υγρών (Δωρεά: Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)€ 1.240,00
06/2016Μόνιτορ (Δωρεά: Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)€ 1.612,00
06/2016Οξύμετρο (Δωρεά: Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)€ 446,40
06/2016Σύστημα ενδοοστικής έγχυσης (Δωρεά: Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)€ 1.495,44
12/2018Ανακαίνιση της Παιδιατρικής Κλινικής (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece)€ 25.246,40
05/2021Νεφελοποιητής (Δωρεά: ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ)€ 68,20
Σύνολο€ 35.272,08
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς”

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
06/2016Αίθουσα Επειγόντων Περιστατικών (Δωρεά: MarBella Corfu Hotel)€ 55.825,73
07/2018Φορητός αναπνευστήρας νεογνών (Δωρεά: Ζωοδόχος Πηγή)€ 8.928,00
Σύνολο€ 64.753,73
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας”

Γενικό Νοσοκομείο Χίου “Σκυλίτσειο”

06/2016Μόνιτορ (Δωρεά: Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)€ 4.597,81
06/2016Επιτοίχιο ωτοσκόπιο (Δωρεά: Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)€ 1.116,00
06/2016Ζυγαριά με αναστημόμετρο (Δωρεά: Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)€ 425,53
06/2016Καρότσι επειγόντων περιστατικών (Δωρεά: Grace Foundation)€ 2.728,00
06/20162 Οξύμετρα (Δωρεά: Grace Foundation)€ 3.379,74
06/2016Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο (Δωρεά: Grace Foundation)€ 2.046,00
03/2019Φορητή θερμοκοιτίδα πλήρους υποστήριξης νεογνών (Δωρεά: Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης)€ 35.836,00
Σύνολο€ 50.129,08
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Χίου “Σκυλίτσειο””

Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου “Άγιος Διονύσιος”

05/2017Εξοπλισμός Παιδιατρικής Κλινικής (Δωρεά: VISA & Ανώνυμος Δωρητής)€ 15.000,79
05/2018Χολερυθρινόμετρο (Δωρεά: Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος)€ 4.164,00
Σύνολο€ 19.164,79
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου “Άγιος Διονύσιος””

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 
07/2017Φορητό παλμικό οξύμετρο (Δωρεά: εταιρεία MYTILINEOS)  446,40
07/2017Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο – οξύμετρο (Δωρεά: εταιρεία MYTILINEOS) 2.232,00
07/2017Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων (Δωρεά: εταιρεία MYTILINEOS) 1.860,00
07/2017Επιτοίχιος μετασχηματιστής με κεφαλή ωτοσκοπίου 513,00
07/2017Φορητό οφθαλμοσκόπιο (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”) 164,70
07/2017Συσκευή ανάνηψης με ελεγχόμενη πίεση για νεογνά (Δωρεά: εταιρεία MYTILINEOS) 1.116,00
07/2017Απινιδωτής Saver One (Δωρεά: Sigma Medical) 2.070,00
07/2017Ψηφιακός βρεφοζυγός 647,10
07/2017Ψηφιακός ζυγός με κολόνα και αναστημόμετρο 546,30
07/2017Βρεφικό αναστημόμετρο 79,20
07/2017Εξεταστική κλίνη 291,40
07/20172 Θερμόμετρα αυτιού & χωνάκια μίας χρήσης (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”) 936,00
07/2017Τροχήλατο επειγόντων (Δωρεά : Ν.Παπαποστόλου ΑΕ) 1.475,60
07/2017Τροχήλατο ανάνηψης (Δωρεά : Ν.Παπαποστόλου ΑΕ) 1.426,00
07/2017Τροχήλατη αναρρόφηση (Δωρεά: Ν.Παπαποστόλου ΑΕ & “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”) 2.108,20
07/2017Ambu 944,88
07/2017Υπολογιστής & Πολυμηχάνημα (Δωρεά: Κωτσόβολος Dixons South – East Europe) 468,47
07/2017Αντιστατικό στατώ ορού με τροχήλατη βάση (max 8 κιλά) (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”) 90,00
07/2017Αντιστατικό στατώ ορού με τροχήλατη βάση (max 12 κιλά) (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”) 162,00
07/2017Διαφανοσκόπιο διπλό (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”) 496,00
09/2017Διαδερμικός μετρητής χολερυθρίνης (Δωρεά: Draeger Hellas) 3.596,00
02/2018Φορητός παραμαγνητικός αναπνευστήρας (Δωρεά: Project Give & Fund) 5.989,20
02/2018Μηχάνημα απεικόνισης φλεβών (Δωρεά: Project Give & Fund) 405,00
02/2018Αντλία έγχυσης σύριγγας (Δωρεά: Project Give & Fund) 868,00
05/2018Αμαξίδιο μεταφοράς ασθενών (Δωρεά: Θέατρο Ελλήνων Γενεύης) 207,00
05/20182 Τροχήλατα 2 επιπέδων (Δωρεά: Θέατρο Ελλήνων Γενεύης & “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”) 513,00
05/2018Αντλία έγχυσης ογκομετρική (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”) 1.116,00
05/2018Φορείο μεταφοράς ασθενών (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”) 806,00
05/2018Εξεταστικός φωτισμός τροχήλατος (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”) 693,00
Παιδοχειρουργική Κλινική
04/2024Εξοπλισμός Παιδοχειρουργικής Κλινικής (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε, ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – Καταστήματα Γαλαξίας)€ 12.081,13
Σύνολο€ 44.347,38
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας”

Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”

Παιδιατρική Κλινική
04/2018Αναλώσιμα υλικά (Δωρεά: ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC, INTERAMERICAN)€ 1.998,50
05/2018Nοσοκομειακός ξενοδοχειακός εξοπλισμός (μεταχειρισμένος) (Δωρεά: ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ)€ 5.800,00
09/2018Εξοπλισμός Παιδιατρικής Κλινικής (Δωρεά: ΤHE HELLENIC INITIATIVE AUSTRALIA)€ 16.267,20
10/2019Απινιδωτής€ 1.597,12
06/2022Συμπληρωματικός εξοπλισμός Παιδιατρικής Κλινικής (Δωρεά: THE HELLENIC INITIATIVE AUSTRALIA)€ 7.602,76
Σύνολο€ 33.265,58
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα””

Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

05/2018Εξοπλισμός Παιδιατρικής Κλινικής (Δωρεά: Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος)€ 21.102,66
10/2023Συμπληρωματικός Εξοπλισμός για την Παιδιατρική Κλινική (Δωρεά: Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)€ 15.126,95
Σύνολο€ 36.229,61
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Σερρών”

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος”

05/2018Εξοπλισμός Παιδιατρικής Κλινικής & Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.)€ 5.654,70
12/2018Συσκευή ανίχνευσης φλεβών (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.)€ 4.216,00
05/2022Συμπληρωματικός Εξοπλισμός Παιδιατρικής Κλινικής€ 3.000,00
Σύνολο€ 12.870,70
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος””

Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

09/2018Εξοπλισμός Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Δωρεά: VISA)€ 4.416,50
11/2018Τροχήλατη βάση για μόνιτορ (Δωρεά : Ν. Παπαποστόλου ΑΕ)€ 248,00
04/2024Εξοπλισμός Παιδιατρικής Κλινικής (Δωρεά: Ανώνυμος Δωρητής)€ 16.663,80
04/2024Συμπληρωματικός Εξοπλισμός για την Παιδιατρική Κλινική (Δωρεά: Westnet Distribution)€ 4.960,00
Σύνολο€ 26.288,30
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας”

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “ΑΤΤΙΚΟΝ”

06/2018Αίθουσα Επειγόντων Περιστατικών (Δωρεά: Όμιλος ΟΤΕ)€ 30.282,45
05/2019Ντουλάπια (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 1.240,00
Σύνολο€ 31.522,45
Διαβάστε περισσότερα “Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “ΑΤΤΙΚΟΝ””

Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

07/2018Εξοπλισμός Παιδιατρικής Κλινικής (Δωρεά: ΤHE HELLENIC INITIATIVE AUSTRALIA)€ 13.680,90
06/2019Καρδιογράφος (Δωρεά: Sigma Medical) € 752,40
06/2019 Φορητό οξύμετρο (Δωρεά: THE HELLENIC INITIATIVE AUSTRALIA) € 843,30
06/2019 Συσκευή Ανίχνευσης Φλεβών (Δωρεά: Τμήμα 6ε Δημοτικού Σχολείου Κολλεγίου Αθηνών & THE HELLENIC INITIATIVE AUSTRALIA) € 468,00
Σύνολο € 15.744,60
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς”

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

10/2018Εξοπλισμός Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών & Παιδιατρικής Κλινικής (Δωρεά: εταιρεία MYTILINEOS)€ 19.607,34
Παιδοφθαλμολογικό Τμήμα
05/2021Αυτόματο διαθλασίμετρο (Δωρεά: Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη & “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 7.657,00
Σύνολο€ 27.264,34
Διαβάστε περισσότερα “Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων”

Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών

10/2018Εξοπλισμός Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Δωρεά: Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ», Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ)€ 14.261,80
Σύνολο€ 14.261,80
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών”

Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου

10/2018Εξοπλισμός Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Δωρεά: Όμιλος ΟΤΕ)€ 23.526,08
10/2018Εξοπλισμός Παιδιατρικής Κλινικής & Εξωτερικού Παιδιατρικού Ιατρείου (Δωρεά: Όμιλος ΟΤΕ)€ 15.819,07
Σύνολο€ 39.345,15
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου”

Κέντρο Υγείας Παξών

10/2018Εξοπλισμός Παιδιατρικού Ιατρείου (Δωρεά: Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ», Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ)€ 10.242,90
Σύνολο€ 10.242,90
Διαβάστε περισσότερα “Κέντρο Υγείας Παξών”

Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας – Ν.Μ. Έδεσσας

05/2019Εξοπλισμός Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Δωρεά: Οικογένεια Γιώργου Γιουρούκου)€ 12.842,04
07/2019Εξοπλισμός γραφείου (Δωρεά: Όμιλος ΟΤΕ)
Σύνολο€ 12.842,04
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας – Ν.Μ. Έδεσσας”

Κέντρο Υγείας Ιθάκης

06/2019Εξοπλισμός Παιδιατρικού Ιατρείου (Δωρεά: εταιρεία MYTILINEOS)€ 7.651,03
07/2019Εξοπλισμός γραφείου (Δωρεά: Όμιλος ΟΤΕ)
07/2023Συμπληρωματικός Εξοπλισμός για το Παιδιατρικό Ιατρείο (Δωρεά: Οικογένεια Γιώργου Γιουρούκου)€ 1.398,00
Σύνολο€ 9.049,03
Διαβάστε περισσότερα “Κέντρο Υγείας Ιθάκης”

Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Καρύστου

06/2019Εξοπλισμός Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Δωρεά: Ανώνυμος Δωρητής)€ 6.420,67
06/2019 Κούνια (Δωρεά: Ν.Παπαποστόλου Α.Ε.) € 744,00
11/2020Βρεφοζυγός (Δωρεά: Αττικές Διαδρομές Α.Ε)€ 750,00
11/2020Συσκευή ανίχνευσης ωτοακουστικών εκπομπών (Δωρεά: Αττικές Διαδρομές Α.Ε.)€ 3.930,80
05/2021Νεφελοποιητής (Δωρεά: ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ)€ 68,20
Σύνολο€ 11.913,67
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Καρύστου”

Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας “Ελένη Θ. Δημητρίου”

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
05/2020Εξοπλισμός Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Δωρεά: εταιρεία MYTILINEOS)€ 8.187,19
Παιδιατρική Κλινική
05/2021Συσκευή ανίχνευσης φλεβών (Δωρεά: Όμιλος ΟΤΕ)€ 4.216,00
Σύνολο€ 12.403,19
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας “Ελένη Θ. Δημητρίου””

Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

05/2020Εξοπλισμός Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Δωρεά: εταιρεία MYTILINEOS)€ 22.087,49
10/2021Συμπληρωματικός Εξοπλισμός για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Δωρεά: BEIERSDORF HELLAS AE)€ 4.500,00
Σύνολο:€ 26.587,49
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας”

Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης “Μαμάτσειο”

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
05/2020Αίθουσα Επειγόντων Περιστατικών (Δωρεά: Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.)€ 24.999,83
05/2021Συσκευή ανίχνευσης φλεβών (Δωρεά: Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)€ 4.216,00
Σύνολο:€ 29.215,83
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης “Μαμάτσειο””

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

09/2020Εξοπλισμός Παιδιατρικής Κλινικής (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος” & Ανώνυμος Δωρητής)€ 2.967,97
09/20202 Παιδιατρικά στηθοσκόπια (Δωρεά: Τμήμα 6ε Κολλεγίου Αθηνών & “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 198,40
Σύνολο:€ 3.166,37
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου”

Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Ν.Μ. Αμαλιάδας

11/2020Εξοπλισμός Παιδιατρικής Κλινικής (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece)€ 13.443,06
Παιδιατρικό Ιατρείο
05/2021Νεφελοποιητής (Δωρεά: ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ)€ 68,20
Σύνολο:€ 13.511,26
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Ν.Μ. Αμαλιάδας”

Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Αγρινίου

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
01/2021Εξοπλισμός Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Δωρεά: εταιρεία MYTILINEOS)€ 12.119,88
Παιδιατρική Κλινική
05/2021Φορητή θερμοκοιτίδα & Συσκευή ανίχνευσης φλεβών (Δωρεά: Όμιλος ΟΤΕ)€ 15.748,00
Σύνολο:€ 27.867,88
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Αγρινίου”

Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Ν.Μ. Κυπαρισσίας

10/2021Μόνιτορ ζωτικών σημείων & Νεφελοποιητής (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 1.436,79
10/2021Νεφελοποιητής (Δωρεά: ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ)€ 68,20
01/2022Εξοπλισμός Παιδιατρικής Κλινικής (Δωρεά: εταιρεία MYTILINEOS)€ 13.317,49
Σύνολο:€ 14.822,48
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Ν.Μ. Κυπαρισσίας”

Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας»

10/2021Οφθαλμοσκόπιο – βυθοσκόπιο€ 1.091,20
05/2022Έμμεσο φορητό οθφαλμοσκόπιο (Δωρεά: Ανώνυμος Δωρητής)€ 2.400,00
Σύνολο:€ 3.491,20
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας»”

Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω

01/2022Εξοπλισμός Παιδιατρικής Κλινικής (Δωρεά: εταιρεία MYTILINEOS)€ 18.049,68
03/2022 Εξοπλισμός Μαιευτικής Κλινικής (Δωρεά: Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)€ 13.319,00
05/2022Τράπεζα ανάνηψης νεογνών (Δωρεά: Stergitsa Zamagias-Hill)€ 3.500,00
05/2022Συμπληρωματικός εξοπλισμός για την Μαιευτική Κλινική (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 468,00
Σύνολο:€ 35.336,68
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω”

Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου

01/2022Εξοπλισμός Παιδιατρικού Ιατρείου (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 407,93
03/2024Συμπληρωματικός Εξοπλισμός για το Παιδιατρικό Ιατρείο (Δωρεά: Εταιρεία MYTILINEOS)€ 10.000,00
Σύνολο:€ 10.407,93
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου”

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ελαφονήσου

10/2022Εξοπλισμός Παιδιατρικού Ιατρείου (Δωρεά: COSMOTE)€ 9.874,36
10/2023Συμπληρωματικός Εξοπλισμός για το Παιδιατρικό Ιατρείο (Δωρεά: Ομάδα “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος” & Τμήμα 6β Δημοτικού Σχολείου Κολλεγίου Αθηνών)€ 640,00
Σύνολο:€ 10.514,36
Διαβάστε περισσότερα “Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ελαφονήσου”

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χάλκης

10/2022Εξοπλισμός Παιδιατρικού Ιατρείου (Δωρεά: Τμήμα 4α Δημοτικού Σχολείου Κολλεγίου Αθηνών & Ομάδα “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 694,76
Σύνολο:€ 694,76
Διαβάστε περισσότερα “Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χάλκης”

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»

03/2023Εξοπλισμός Παιδιατρικής Κλινικής (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε, ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – Καταστήματα Γαλαξίας)€ 13.208,14
Σύνολο:€ 13.208,14
Διαβάστε περισσότερα “Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»”

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Φούρνων Κορσέων

07/2023Εξοπλισμός Παιδιατρικού Ιατρείου (Δωρεά: THE HELLENIC INITIATIVE AUSTRALIA)€ 1.753,88
07/2023Συμπληρωματικός Εξοπλισμός για το Παιδιατρικό Ιατρείο€ 2.160,24
Σύνολο:€ 3.914,12
Διαβάστε περισσότερα “Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Φούρνων Κορσέων”

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γαύδου

07/2023Εξοπλισμός Παιδιατρικού Ιατρείου (Δωρεά: Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου)€ 2.270,00
07/2023Συμπληρωματικός Εξοπλισμός για το Παιδιατρικό Ιατρείο€ 1.020,00
Σύνολο:€ 3.290,00
Διαβάστε περισσότερα “Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γαύδου”

“ΚΑΝΟΝΑΣ”- Επιστημονικό Εργαλείο για την αντιμετώπιση παιδιατρικών επειγόντων περιστατικών

05/2019Χρηματοδότηση “ΚΑΝΟΝΑ” – 266 τμχ. (Δωρεά: Μαρία Γιαννούση-Σοφιανοπούλου)€ 3.133,48
Σύνολο€ 3.133,48
Διαβάστε περισσότερα ““ΚΑΝΟΝΑΣ”- Επιστημονικό Εργαλείο για την αντιμετώπιση παιδιατρικών επειγόντων περιστατικών”

Άλλα Σωματεία

22/04/13Σωματείο “Πύλη Ελευθερίας”€ 286,00
05/2015Ομάδα Αιγαίου (Παιχνίδια και T-shirts) (Δωρεά: De Agostini)€ 4.106,00
07/2018Ομάδα Αιγαίου (T-shirts De Agostini)€ 750,00
10/2020“Μοδίστρες Άμεσης Ανάγκης”€ 868,00
03/2023Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Μανολάδας – «Η Αρχαία Υρμίνη» (Αυτόματος απινιδωτής) (Δωρεά: Ομάδα “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 1.100,00
Σύνολο€ 7.110,00
Διαβάστε περισσότερα “Άλλα Σωματεία”

APLS Hellas (εκπαιδευτικά Ιατρικά Σεμινάρια) – Ιατρικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Λεωνίδας Γεωργόπουλος”

Χρηματοδότηση Σεμιναρίων
12/06/10Χρηματοδότηση Σεμιναρίου BLS (Αθήνα)€ 2.400,00
24/09/10 Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Αθήνα)€ 2.700,00
10/02/12Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Αθήνα)€ 3.200,00
09/11/12Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Αθήνα)(Δωρεά:”Αμαλία” Ξενοδοχειακή & Τουριστική Α.Ε.)€ 3.200,00
18-19/01/13Χρηματοδότηση δύο Σεμιναρίων PLS (Ηράκλειο Κρήτης)€ 5.100,00
26-28/04/13Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Αθήνα)(Δωρεά: “Αμαλία” Ξενοδοχειακή & Τουριστική Α.Ε.)€ 3.500,00
18/05/13Χρηματοδότηση Σεμιναρίου PLS (Ηράκλειο Κρήτης) (Δωρεά: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.)€ 2.400,00
13-15/12/13Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Αθήνα) (Δωρεά: “Αμαλία” Ξενοδοχειακή & Τουριστική Α.Ε.)€ 3.200,00
24-26/01/14Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Ηράκλειο Κρήτης)€ 1.150,00
9-11/05/14Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS για 4 ιατρούς του Ε.Κ.Α.Β. (Αθήνα)€ 400,00
13-14/09/14Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Θεσσαλονίκη)€ 1.200,00
29-30/11/14Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Αθήνα) (Δωρεά: “Αμαλία” Ξενοδοχειακή & Τουριστική Α.Ε.)€ 3.200,00
14-15/03/15Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Θεσσαλονίκη)€ 1.600,00
20-22/03/15Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Ηράκλειο Κρήτης)€ 1.200,00
6-7/06/15Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Αθήνα)€ 2.000,00
12-13/12/15Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Αθήνα)€ 5.600,00
20/03/16Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS για την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (Αθήνα)€ 500,00
25-26/6/16Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Ηράκλειο Κρήτης)€ 1.400,00
10/09/16Χρηματοδότηση Σεμιναρίου PLS (Ηράκλειο Κρήτης)€ 1.300,00
17/12/16Χρηματοδότηση Σεμιναρίου PLS (Ηράκλειο Κρήτης)€ 1.350,00
04/02/17Χρηματοδότηση Σεμιναρίου PLS (Ηράκλειο Κρήτης)€ 1.300,00
6-7/05/17Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Αθήνα)€ 5.400,00
6/05/17Χρηματοδότηση Σεμιναρίου PLS (Ηράκλειο Κρήτης)€ 1.200,00
06-07/10/17Χρηματοδότηση Σεμιναρίου PLS (Κρήτη – Σητεία)€ 1.100,00
07-08/10/17Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Θεσσαλονίκη)€ 5.100,00
04-05/11/17Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Ηράκλειο Κρήτης)€ 1.200,00
16/12/17Χρηματοδότηση Σεμιναρίου PLS (Ρέθυμνο Κρήτης)€ 1.100,00
03-04/03/18Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Ηράκλειο Κρήτης)€ 1.000,00
05/05/18Χρηματοδότηση Σεμιναρίου PLS (Ηράκλειο Κρήτης)€ 1.200,00
12-13/05/18Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Αθήνα)€ 4.650,00
30/06/18Χρηματοδότηση Σεμιναρίου PLS (Χανιά Κρήτης)€ 1.200,00
20-21/10/18Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Θεσσαλονίκη)€ 4.500,00
2-3/02/19Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Ηράκλειο Κρήτης)€ 1.250,00
25-26/05/19Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Αθήνα)€ 4.500,00
08/06/19Χρηματοδότηση Σεμιναρίου PLS (Ηράκλειο Κρήτης) € 1.100,00
19/10/19Χρηματοδότηση Σεμιναρίου PLS (Κρήτη – Ιεράπετρα) € 1.200,00
2-3/11/19Χρηματοδότηση Σεμιναρίου ΑPLS (Αθήνα) € 4.350,00
30/11/19-01/12/19Χρηματοδότηση Σεμιναρίου ΑPLS (Κρήτη) € 1.600,00
25-26/01/20Χρηματοδότηση Σεμιναρίου ΑPLS (Θεσσαλονίκη) € 4.800,00
18/9/2021Χρηματοδότηση Σεμιναρίου PLS (Κρήτη – Χανιά)€ 1.200,00
9-10/10/2021Χρηματοδότηση Σεμιναρίου ΑPLS (Κρήτη – Ηράκλειο)€ 1.200,00
6-7/11/2021Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Αθήνα)€ 4.800,00
22-23/01/2022Χρηματοδότηση Σεμιναρίου ΑPLS (Κρήτη – Ηράκλειο)€ 1.200,00
21-22/05/2022Χρηματοδότηση Σεμιναρίου APLS (Αθήνα)€ 3.200,00
25-26/06/2022Χρηματοδότηση Σεμιναρίου ΑPLS (Κρήτη – Ηράκλειο)€ 1.050,00
Πρόγραμμα Ιατρικών Σεμιναρίων
2023Χρηματοδότηση Σεμιναρίων ΑPLS & PLS (Δωρεά: Ανώνυμος Δωρητής)€ 18.000,00
2023Χρηματοδότηση Σεμιναρίων ΑPLS & PLS (Δωρεά: Ομάδα “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 2.000,00
2024Χρηματοδότηση Σεμιναρίων ΑPLS & PLS (Δωρεά: Ανώνυμος Δωρητής)€ 8.000,00
Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού
30/06/11Ανανέωση εκπαιδευτικού υλικού για εξειδικευμένα ιατρικά σεμινάρια (6 προπλάσματα)€ 4.575,60
05/2014Εξοπλισμός για τα Σεμινάρια APLS€ 1.550,00
06/2017Εξοπλισμός για τα Σεμινάρια APLS€ 553,61
07/2019Εξοπλισμός για τα Σεμινάρια A.P.L.S.€ 3.025,84
09/2019Εξοπλισμός για τα Σεμινάρια A.P.L.S.€ 3.286,74
10/2021Εξοπλισμός για Εκπαιδευτικό Κέντρο Επείγουσας Ιατρικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Δωρεά: Ανώνυμος Δωρητής, Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής και “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 10.382,64
10/2021Εξοπλισμός για Εκπαιδευτικό Κέντρο Επείγουσας Ιατρικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου «ΠΑΓΝΗ» (Δωρεά: Ανώνυμος Δωρητής, Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής και “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 10.382,64
05/2022Online εκπαιδευτικό υλικό€ 2.689,65
Σύνολο € 171.446,72
Διαβάστε περισσότερα “APLS Hellas (εκπαιδευτικά Ιατρικά Σεμινάρια) – Ιατρικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Λεωνίδας Γεωργόπουλος””

Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων

2013Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (Δωρεά: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε.)€ 8.000,00
2014Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (Δωρεά: Alpha Bank)€ 10.000,00
2015Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (Δωρεά: Alpha Bank)€ 10.000,00
2016Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (Δωρεά: Alpha Bank)€ 8.000,00
2017Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (Δωρεά: Alpha Bank)€ 8.000,00
2017Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 2.000,00
2018Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (Δωρεά: Alpha Bank)€ 8.000,00
2018Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 2.000,00
2019Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (Δωρεά: Alpha Bank)€ 5.000,00
2019Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 1.000,00
2019Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων€ 6.000,00
2020 Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (Δωρεά: COSMOTE)€ 12.000,00
2020 Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece) € 2.000,00
2020 Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”) € 1.000,00
2021Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (Δωρεά: Norton Rose Fulbright Greece)€ 5.000,00
2021Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”)€ 1.000,00
2021Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (Δωρεά: Ανώνυμος Δωρητής)€ 8.000,00
2021Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (Δωρεά: Sézane)€ 2.233,00
2021 Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων € 767,00
2022Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (Δωρεά: Ανώνυμος Δωρητής)€ 14.000,00
2023Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (Δωρεά: BEIERSDORF HELLAS AE)€ 40.000,00
2024Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (Δωρεά: BEIERSDORF HELLAS AE)€ 14.200,00
Χρηματοδότηση Φυλλαδίων
2010“Προσοχή στα Εγκαύματα” (Δωρεά: Δ.Νομικός)€ 3.000,00
2013“Σεβασμός στα Ζώα” (Δωρεά: NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.) € 3.000,00
2014“Προσοχή στα Εγκαύματα” (Δωρεά: Εθνική Τράπεζα & Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ) € 3.000,00
2014“Ασφάλεια στο Σπίτι” (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση) € 3.000,00
2014“Αθλητισμός με Ασφάλεια” (Δωρεά: Folli Follie) € 3.000,00
2015“Το κολύμπι σώζει ζωές” (Δωρεά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση) € 4.500,00
2015“Προσοχή στην Επιλογή των Παιχνιδιών” (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”) € 3.000,00
2016“Ασφάλεια στην Παιδική Χαρά” (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”) € 3.000,00
2017“Ασφάλεια στο Σχολείο” (Δωρεά: εταιρεία MYTILINEOS) € 3.000,00
2018“Καλοκαίρι & Διακοπές με ασφάλεια” (Δωρεά: INTERAMERICAN) € 3.000,00
2018“Σεβασμός στα Ζώα” (Δωρεά: “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”) € 3.000,00
2019“Ασφάλεια στο Σπίτι” (Δωρεά: εταιρεία MYTILINEOS) € 3.000,00
2019“Αθλητισμός με Ασφάλεια” (Δωρεά: εταιρεία MYTILINEOS) € 3.000,00
2020“Προσοχή στα Εγκαύματα” (Δωρεά: εταιρεία MYTILINEOS)€ 3.000,00
2021“Προσοχή στην Επιλογή των Παιχνιδιών” (Δωρεά: εταιρεία MYTILINEOS)€ 3.000,00
2022“Ασφάλεια στην Παιδική Χαρά” (Δωρεά: εταιρεία MYTILINEOS) € 3.000,00
2022“Το Κολύμπι Σώζει Ζωές” (Δωρεά: εταιρεία MYTILINEOS) € 3.000,00
2023“Ασφάλεια στο σχολείο” (Δωρεά: Εταιρεία MYTILINEOS) € 3.000,00
2023“Καλοκαίρι & διακοπές με ασφάλεια!” (Δωρεά: Εταιρεία MYTILINEOS) € 3.000,00
2023“Σεβασμός στα Ζώα” (Δωρεά: Εταιρεία MYTILINEOS) € 3.000,00
Σύνολο€ 229.700,00
Διαβάστε περισσότερα “Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων”
Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους όρους χρήσης
Δ
Ω
Ρ
Ε
Α