“Βοστάνειο” Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
05/2016Απινιδωτής€ 4.182,00
05/2016Ηλεκτροκαρδιογράφος€ 1.439,10
05/2016Μόνιτορ€ 1.968,00
05/2016Διαφανοσκόπιο€ 492,00
05/2016Αναρρόφηση€ 344,40
05/2016Διαγνωστικό σετ€ 430,50
05/2016Σετ λαρυγγοσκοπίου€ 584,25
Σύνολο€ 9.440,25

Μάιος 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι εξοπλίσαμε την ενδεκάτη Αίθουσα Επειγόντων Περιστατικών , στο “Βοστάνειο” Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης.Φωτογραφία από τον εξοπλισμό που παραδώσαμε

mytilini eksoplismos
Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους όρους χρήσης
Δ
Ω
Ρ
Ε
Α