Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Καρύστου

06/2019Εξοπλισμός Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Δωρεά: Ανώνυμος Δωρητής)€ 6.420,67
06/2019 Κούνια (Δωρεά: Ν.Παπαποστόλου Α.Ε.) € 744,00
11/2020Βρεφοζυγός (Δωρεά: Αττικές Διαδρομές Α.Ε)€ 750,00
11/2020Συσκευή ανίχνευσης ωτοακουστικών εκπομπών (Δωρεά: Αττικές Διαδρομές Α.Ε.)€ 3.930,80
05/2021Νεφελοποιητής (Δωρεά: ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ)€ 68,20
Σύνολο€ 11.913,67


Σεπτέμβριος 2019


AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι εξοπλίσαμε την 28η Αίθουσα Επειγόντων Περιστατικών στην Ελλάδα, στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Καρύστου με την οικονομική υποστήριξη ενός Ανώνυμου Δωρητή.


02/06/2020


Σύμφωνα με το Λεξικό της Κοινής Ελληνικής του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, δωρεά είναι «ό,τι παραχωρείται χωρίς αμοιβή ή αντάλλαγμα, χρηματικό ποσό, ακίνητο ή κινητό περιουσιακό στοιχείο που προσφέρει κάποιος στο κράτος, σε κοινωφελές ίδρυμα». Το έργο όμως και πιο πολύ η αξία αυτού του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι φιλανθρωπία.

Φιλανθρωπία: πρόκειται για πρωτοβουλίες ιδιωτών  που έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ανθρώπων ή κοινοτήτων ή/και την ενίσχυση δεινοπαθούντων συνανθρώπων. Αυτό πραγματοποιεί το σωματείο αυτό, ασχολείται με την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών ατυχημάτων. Η φιλανθρωπία δηλώνει αρχικά την αγάπη τους προς το παιδί. Σας ευχαριστώ πολύ.


Με εκτίμηση

Λάσδα Αγορή – Δήμητρα
Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Καρύστου




14/01/2021


“Η Διοίκηση και το σύνολο των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Καρύστου, σας εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες μας για την ευγενική και άκρως αναγκαία ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού μας παιδιατρικού εξοπλισμού.

Η αναβάθμιση των Ιατρείων μας, όσον αφορά την αντιμετώπιση εκτάκτων παιδιατρικών περιστατικών, δημιουργεί τις κατάλληλες υποδομές για τη μείωση των ενδεχόμενων παιδικών τραυματισμών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε παιδιά, κάτι το οποίο ευχόμαστε να υπηρετείτε για πολλά ακόμα χρόνια.”


Μετά πολλών ευχαριστιών,

Αναστάσιος Γ. Μίχας
Αναπληρωτής Διοικητής
Γ.Ν. – Κ.Υ. Καρύστου



Φωτογραφίες





Νεφελοποιητής
Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους όρους χρήσης
Δ
Ω
Ρ
Ε
Α