Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: 16/03/2018

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» το οποίο εδρεύει Γυθείου 1Α, Χαλάνδρι 152 31, Αθήνα («Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», «εμείς», «εμάς») αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας του απορρήτου των πληροφοριών που συλλέγουμε από τους επισκέπτες μας στο διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό, δεσμευόμαστε να σεβόμαστε την ιδιωτικότητα των επισκεπτών μας στο διαδίκτυο. Στόχος μας είναι να εξισορροπήσουμε τα νόμιμά μας συμφέροντα για τη συλλογή και χρήση πληροφοριών που λαμβάνουμε από εσάς και σχετικά με εσάς με την εύλογη προσδοκία σας για ιδιωτικότητα. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις πληροφορίες τις οποίες μαθαίνουμε για εσάς από την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό μας Τόπο www.pedtrauma.gr (ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

Προσωπικά Δεδομένα

Η Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος συλλέγει μη-ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, όπως:

• Όνομα,
• Επώνυμο,
• Επάγγελμα,
• Διεύθυνση,
• Αριθμό Τηλεφώνου,
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail),
• Δεδομένα τραπεζικού λογαριασμού και άλλες πληροφορίες, μόνο όταν παρέχονται οικειοθελώς από κάποιον επισκέπτη του Διαδικτυακού Τόπου κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής Μέλους του Δικτυακού Τόπου.

Οποιαδήποτε και όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό:

• Τη διαχείριση της βάσης δεδομένων των μελών μας,
• Την ανταπόκριση στα ερωτήματά σας και την ικανοποίηση των αιτημάτων σας και την ολοκλήρωση των συναλλαγών/δωρεών σας,
• Την ανάλυση δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς,
• Με τη συγκατάθεσή σας, την αποστολή σε εσάς διαχειριστικών πληροφοριών, όπως τυχόν αλλαγές στις Πολιτικές μας, καθώς και προωθητικές επικοινωνίες οι οποίες θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, δεν επιτρέπουμε τη συλλογή, την εμπορία, την αποκάλυψη ή την προβολή τέτοιων συλλεγόμενων πληροφοριών σε τρίτους.

Ενδέχεται ωστόσο να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα τις οποίες συλλέγουμε για εσάς σε περιορισμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων:

• όταν μας χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας να κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες,
• όταν απαιτείται από νόμο, κανονισμό ή νομική διαδικασία να κοινοποιήσουμε τέτοιου είδους πληροφορίες, ή
• όταν τέτοια κοινοποίηση απαιτείται σε σχέση με έρευνα που διενεργείται από δικαστικές αρχές σε σχέση με την υποπτευόμενη ή πραγματική παράνομη δραστηριότητα.

Μη Προσωπικές Πληροφορίες Χρήσης

Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτόματα ορισμένες μη προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου («Πληροφορίες Χρήσης»). Για παράδειγμα, συλλέγουμε τη διεύθυνση IP και τις πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Διαδικτυακό Τόπο μας. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και τη βελτίωση του Διαδικτυακού Τόπου μας και για να προσφέρουμε στους χρήστες μας μια ικανοποιητική εμπειρία. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες χρήσης ή τις συγκεντρωτικές πληροφορίες (πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν άμεσα ένα άτομο) με τρίτα μέρη για νόμιμους σκοπούς.

Δεδομένα Cookie

Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να χρησιμοποιεί αρχεία «cookies» για να αποθηκεύει, και ορισμένες φορές να καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στο διαδίκτυο. Τα cookies είναι πληροφορίες που αποστέλλονται στα προγράμματα περιήγησης από ένα διακομιστή ιστού και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας. Τα cookies μπορούν να μας πουν πώς, πότε και πόσοι άνθρωποι επισκέπτονται τις σελίδες σε μια τοποθεσία στο διαδίκτυο. Η τεχνολογία αυτή δε συλλέγει προσωπικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αθροιστικά, σε μη ταυτοποιήσιμη μορφή. Θα παραμείνετε ανώνυμοι καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας. Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως σε ιστοτόπους στο Διαδίκτυο και δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας. Με τις πληροφορίες που μπορούμε να μάθουμε μέσω αυτής της τεχνολογίας, ευελπιστούμε να βελτιώσουμε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο για τη συλλογή Πληροφοριών Χρήσης και για να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο. Για το σκοπό αυτό, εγκαθίσταται ένα αρχείο cookie στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το αρχείο cookie σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP σας) θα διαβιβάζεται στην και θα αποθηκεύεται από την Google, στους servers της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκ μέρους του παρόχου του Διαδικτυακού Τόπου, η Google θα χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για τους σκοπούς εκτίμησης της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από εσάς, σύνταξης εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα του Διαδικτυακού Τόπου για φορείς εκμετάλλευσης ιστοσελίδων και παροχής λοιπών υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του Διαδικτυακού Τόπου και της χρήσης του διαδικτύου προς τον πάροχο του Διαδικτυακού Τόπου. Η Google δεν θα συσχετίσει την διεύθυνση IP σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που τυχόν η ίδια τηρεί.

Πέραν των αλλαγών στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συλλογή και χρήση δεδομένων από την Google (αρχεία cookies και διεύθυνση IP) μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας το ακόλουθο plug-in στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Ως μια πηγή πληροφοριών για τους επισκέπτες μας, η Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν ελέγχουμε άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου και δε φέρουμε απολύτως οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό τους και ότι, σε κάθε περίπτωση, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για αυτές τις ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστοσελίδα που επισκέπτεστε.

Ανήλικοι

Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 15 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες από χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου οι οποίοι ανήκουν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Αν πιστεύετε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά στοιχεία από ένα παιδί κάτω των 15 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας, για να διαγραφούν όλες οι σχετικές προσωπικές πληροφορίες. Οι γονείς και οι κηδεμόνες παροτρύνονται να παρακολουθούν και να επιβλέπουν την δραστηριότητα των παιδιών τους στο Διαδίκτυο.

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας

Χρησιμοποιούμε εύλογα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε τις πληροφορίες σας. Ωστόσο, καμία πληροφορία στο Διαδίκτυο δεν εγγυάται ότι είναι 100% ασφαλής. Συνεπώς, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών σας και κατανοείτε ότι μεταφέρετε ή μεταδίδετε οποιαδήποτε πληροφορία σε εμάς με δική σας ευθύνη.

Τα Δικαιώματά σας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας. Επιπρόσθετα, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

• Δικαίωμα διόρθωσης,
• Δικαίωμα διαγραφής,
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία,
• Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων,
• Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.

Χρόνος Τήρησης

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται ή επιτρέπεται σε σχέση με τον σκοπό(ούς) για τον οποίο είχαν συλλεχθεί και όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του χρόνου τήρησης περιλαμβάνουν: (i) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχουμε μια συνεχή σχέση μαζί σας και σας παρέχουμε τον Διαδικτυακό Τόπο (ii) κατά πόσο υφίσταται νόμιμη υποχρέωση στην οποία υπαγόμαστε, ή (iii) κατά πόσο η διατήρηση συνίσταται σύμφωνα με τη νομική μας θέση (όπως σχετικά με την επιβολή των διατάξεων περί παραγραφής, τις δικαστικές διαφορές ή κανονιστικές έρευνες).

Αλλαγές

Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα και ενδέχεται να πραγματοποιούνται ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Αντίστοιχα, σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε συχνά την παρούσα σελίδα, ώστε να γνωρίζετε την πιο πρόσφατη πολιτική μας και/ή οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η συνεχιζόμενη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου μετά τη δημοσίευση ενημέρωσης σχετικά με τέτοιου είδους αλλαγές και ενημερώσεις θα αποτελεί αποδοχή της τυχόν καινούριας ή αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή στο 210-6741 933.

Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους όρους χρήσης
Δ
Ω
Ρ
Ε
Α