Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: 16/03/2018

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» το οποίο εδρεύει Γυθείου 1Α, Χαλάνδρι 152 31, Αθήνα («Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», «εμείς», «εμάς») αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας του απορρήτου των πληροφοριών που συλλέγουμε από τους επισκέπτες μας στο διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό, δεσμευόμαστε να σεβόμαστε την ιδιωτικότητα των επισκεπτών μας στο διαδίκτυο. Στόχος μας είναι να εξισορροπήσουμε τα νόμιμά μας συμφέροντα για τη συλλογή και χρήση πληροφοριών που λαμβάνουμε από εσάς και σχετικά με εσάς με την εύλογη προσδοκία σας για ιδιωτικότητα. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις πληροφορίες τις οποίες μαθαίνουμε για εσάς από την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό μας Τόπο www.pedtrauma.gr (ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

Προσωπικά Δεδομένα

Η Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος συλλέγει μη-ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, όπως:

• Όνομα,
• Επώνυμο,
• Επάγγελμα,
• Διεύθυνση,
• Αριθμό Τηλεφώνου,
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail),
• Δεδομένα τραπεζικού λογαριασμού και άλλες πληροφορίες, μόνο όταν παρέχονται οικειοθελώς από κάποιον επισκέπτη του Διαδικτυακού Τόπου κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής Μέλους του Δικτυακού Τόπου.

Οποιαδήποτε και όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό:

• Τη διαχείριση της βάσης δεδομένων των μελών μας,
• Την ανταπόκριση στα ερωτήματά σας και την ικανοποίηση των αιτημάτων σας και την ολοκλήρωση των συναλλαγών/δωρεών σας,
• Την ανάλυση δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς,
• Με τη συγκατάθεσή σας, την αποστολή σε εσάς διαχειριστικών πληροφοριών, όπως τυχόν αλλαγές στις Πολιτικές μας, καθώς και προωθητικές επικοινωνίες οι οποίες θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, δεν επιτρέπουμε τη συλλογή, την εμπορία, την αποκάλυψη ή την προβολή τέτοιων συλλεγόμενων πληροφοριών σε τρίτους.

Ενδέχεται ωστόσο να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα τις οποίες συλλέγουμε για εσάς σε περιορισμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων:

• όταν μας χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας να κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες,
• όταν απαιτείται από νόμο, κανονισμό ή νομική διαδικασία να κοινοποιήσουμε τέτοιου είδους πληροφορίες, ή
• όταν τέτοια κοινοποίηση απαιτείται σε σχέση με έρευνα που διενεργείται από δικαστικές αρχές σε σχέση με την υποπτευόμενη ή πραγματική παράνομη δραστηριότητα.

Μη Προσωπικές Πληροφορίες Χρήσης

Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτόματα ορισμένες μη προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου («Πληροφορίες Χρήσης»). Για παράδειγμα, συλλέγουμε τη διεύθυνση IP και τις πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Διαδικτυακό Τόπο μας. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και τη βελτίωση του Διαδικτυακού Τόπου μας και για να προσφέρουμε στους χρήστες μας μια ικανοποιητική εμπειρία. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες χρήσης ή τις συγκεντρωτικές πληροφορίες (πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν άμεσα ένα άτομο) με τρίτα μέρη για νόμιμους σκοπούς.

Δεδομένα Cookie

Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να χρησιμοποιεί αρχεία «cookies» για να αποθηκεύει, και ορισμένες φορές να καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στο διαδίκτυο. Τα cookies είναι πληροφορίες που αποστέλλονται στα προγράμματα περιήγησης από ένα διακομιστή ιστού και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας. Τα cookies μπορούν να μας πουν πώς, πότε και πόσοι άνθρωποι επισκέπτονται τις σελίδες σε μια τοποθεσία στο διαδίκτυο. Η τεχνολογία αυτή δε συλλέγει προσωπικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αθροιστικά, σε μη ταυτοποιήσιμη μορφή. Θα παραμείνετε ανώνυμοι καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας. Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως σε ιστοτόπους στο Διαδίκτυο και δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας. Με τις πληροφορίες που μπορούμε να μάθουμε μέσω αυτής της τεχνολογίας, ευελπιστούμε να βελτιώσουμε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο για τη συλλογή Πληροφοριών Χρήσης και για να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο. Για το σκοπό αυτό, εγκαθίσταται ένα αρχείο cookie στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το αρχείο cookie σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP σας) θα διαβιβάζεται στην και θα αποθηκεύεται από την Google, στους servers της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκ μέρους του παρόχου του Διαδικτυακού Τόπου, η Google θα χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για τους σκοπούς εκτίμησης της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από εσάς, σύνταξης εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα του Διαδικτυακού Τόπου για φορείς εκμετάλλευσης ιστοσελίδων και παροχής λοιπών υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του Διαδικτυακού Τόπου και της χρήσης του διαδικτύου προς τον πάροχο του Διαδικτυακού Τόπου. Η Google δεν θα συσχετίσει την διεύθυνση IP σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που τυχόν η ίδια τηρεί.

Πέραν των αλλαγών στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συλλογή και χρήση δεδομένων από την Google (αρχεία cookies και διεύθυνση IP) μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας το ακόλουθο plug-in στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Ως μια πηγή πληροφοριών για τους επισκέπτες μας, η Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν ελέγχουμε άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου και δε φέρουμε απολύτως οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό τους και ότι, σε κάθε περίπτωση, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για αυτές τις ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστοσελίδα που επισκέπτεστε.

Ανήλικοι

Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 15 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες από χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου οι οποίοι ανήκουν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Αν πιστεύετε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά στοιχεία από ένα παιδί κάτω των 15 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας, για να διαγραφούν όλες οι σχετικές προσωπικές πληροφορίες. Οι γονείς και οι κηδεμόνες παροτρύνονται να παρακολουθούν και να επιβλέπουν την δραστηριότητα των παιδιών τους στο Διαδίκτυο.

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας

Χρησιμοποιούμε εύλογα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε τις πληροφορίες σας. Ωστόσο, καμία πληροφορία στο Διαδίκτυο δεν εγγυάται ότι είναι 100% ασφαλής. Συνεπώς, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών σας και κατανοείτε ότι μεταφέρετε ή μεταδίδετε οποιαδήποτε πληροφορία σε εμάς με δική σας ευθύνη.

Τα Δικαιώματά σας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας. Επιπρόσθετα, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

• Δικαίωμα διόρθωσης,
• Δικαίωμα διαγραφής,
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία,
• Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων,
• Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.

Χρόνος Τήρησης

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται ή επιτρέπεται σε σχέση με τον σκοπό(ούς) για τον οποίο είχαν συλλεχθεί και όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του χρόνου τήρησης περιλαμβάνουν: (i) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχουμε μια συνεχή σχέση μαζί σας και σας παρέχουμε τον Διαδικτυακό Τόπο (ii) κατά πόσο υφίσταται νόμιμη υποχρέωση στην οποία υπαγόμαστε, ή (iii) κατά πόσο η διατήρηση συνίσταται σύμφωνα με τη νομική μας θέση (όπως σχετικά με την επιβολή των διατάξεων περί παραγραφής, τις δικαστικές διαφορές ή κανονιστικές έρευνες).

Αλλαγές

Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα και ενδέχεται να πραγματοποιούνται ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Αντίστοιχα, σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε συχνά την παρούσα σελίδα, ώστε να γνωρίζετε την πιο πρόσφατη πολιτική μας και/ή οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η συνεχιζόμενη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου μετά τη δημοσίευση ενημέρωσης σχετικά με τέτοιου είδους αλλαγές και ενημερώσεις θα αποτελεί αποδοχή της τυχόν καινούριας ή αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή στο 210-6741 933.

Ο Χάρτης της “Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”
ΑΘΗΝΑ

Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”

Νοσοκομείο Παίδων “Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού”

Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ”ΑΤΤΙΚΟΝ”

Αρεταίειο Νοσοκομείο

Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά “Τζάνειο”

Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων Κυψέλης

Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων Νίκαιας

Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Άγιος Σάββας”

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

Κέντρο Υγείας Ύδρας

Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου “Ανδρέας Παπανδρέου”

Κρατικό Θεραπευτήριο – Γενικό Νοσοκομείο Λέρου

Κέντρο Υγείας Έμπωνας στη Ρόδο

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης Καστελλόριζο

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Τήλου

Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω

Κέντρο Υγείας Πάτμου

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χάλκης

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κάσου

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αστυπάλαιας

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Νισύρου

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λειψών

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Φούρνων Κορσέων

ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου “Άγιος Διονύσιος”

Κέντρο Υγείας Παξών

Κέντρο Υγείας Ιθάκης

Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Κυθήρων

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας

Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Γενικό Νοσοκομείο Βόλου “Αχιλλοπούλειο”

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

Κέντρο Υγείας Ζαγοράς

ΘΡΑΚΗ

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής

ΗΠΕΙΡΟΣ

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών

Γενικό Νοσοκομείο Πρεβέζης

Κέντρο Υγείας Μετσόβου

ΚΡΗΤΗ

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου “ΠΑΓΝΗ”

Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος”

Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γαύδου

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Γενικό Νοσοκομείο Σύρου

Κέντρο Υγείας Σίφνου

Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου

Κέντρο Υγείας Μήλου

Κέντρο Υγείας Τήνου

Κέντρο Υγείας Άνδρου

Κέντρο Υγείας Ίου

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σικίνου

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Φολεγάνδρου

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κιμώλου

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κουφονησίων

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ανάφης

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ηρακλειάς

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Θηρασίας

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

“Ιπποκράτειο” Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος”

Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής Πολύγυρος

Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας)

Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας “Μποδοσάκειο”

Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας – Ν.Μ. Έδεσσας

Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης

Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας “Ελένη Θ. Δημητρίου”

Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης

Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Κέντρο Υγείας Ιάσμου

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

“Βοστάνειο” Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης

Γενικό Νοσοκομείο Σάμου “Άγιος Παντελεήμων”

Γενικό Νοσοκομείο Χίου “Σκυλίτσειο”

Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου στη Σάμο

Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης

Κέντρο Υγείας Πρίνου Θάσου

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Γενικό Νοσοκομείο Πύργου “Ανδρέας Παπανδρέου”

“Καραμανδάνειο” Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου

Κέντρο Υγείας Γαλατά

Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Νοσηλευτική Μονάδα Άργους

Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας

Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας

Κέντρο Υγείας Κρανιδίου

Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

1η ΤΟΜΥ Σπάρτης

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ελαφονήσου

Κέντρο Υγείας Βάρδας

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων

Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Καλαβρύτων

Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου

Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Κέντρο Υγείας Σκιάθου

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

Γενικό Νοσοκομείο – K.Y. Καρύστου

Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου

Γενικό Νοσοκομείο Κύμης

Κέντρο Υγείας Ιστιαίας

Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου «Χατζηκώστα»

Γενικό Νοσοκομείο Θήβας

Video

Το έργο του Σωματείου (Μάρτιος 2024)Παρουσίαση της πρωτοβουλίας μας στο Best Practices Meeting Point του Bravo Sustainability Dialogue 2022Η “THE HELLENIC INITIATIVE Australia” παρουσιάζει την συνεργασία της με το Σωματείο μας (Ιούλιος 2022)Συνέντευξη της κας Νatasha Clive-Βρέκοσι στην εκπομπή LEADERS (11 Φεβρουαρίου 2019)      


Συνέντευξη για την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων το Πάσχα στην εκπομπή «Τι λες τώρα» (30 Απριλίου 2024)Συνέντευξη για την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων την Καθαρά Δευτέρα στην εκπομπή «Τι λες τώρα» (17 Μαρτίου 2024)Συνέντευξη για την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων στις Γιορτές των Χριστουγέννων στην εκπομπή «Τι λες τώρα» (20 Δεκεμβρίου 2023)Συνέντευξη για τον Σεβασμό στα Ζώα στην εκπομπή «Τι λες τώρα» (5 Οκτωβρίου 2023)Συνέντευξη στο Astra TV για την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων κατά τις Καλοκαιρινές Διακοπές (19 Ιουλίου 2023)Συνέντευξη για την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων κατά τις Καλοκαιρινές Διακοπές στην εκπομπή «Τι λες τώρα» (3 Ιουλίου 2023)Συνέντευξη για τον Απολογισμό του Έργου μας στην εκπομπή «Τι λες τώρα» (9 Μαρτίου 2023)Συνέντευξη για την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων την Καθαρά Δευτέρα στο TRT (26 Φεβρουαρίου 2023)Συνέντευξη για την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων την Καθαρά Δευτέρα στην εκπομπή «Τι λες τώρα» (24 Φεβρουαρίου 2023)Συνέντευξη για την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων κατά τις Καλοκαιρινές Διακοπές στην εκπομπή «Τι λες τώρα» (21 Ιουλίου 2022)Συνέντευξη για την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων το Πάσχα στην εκπομπή «Τι λες τώρα» (19 Απριλίου 2022)Συνέντευξη για την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων την Καθαρά Δευτέρα στην εκπομπή «Τι λες τώρα» (4 Μαρτίου 2022)Συνέντευξη για τον Σεβασμό στα Ζώα στην εκπομπή «Τι λες τώρα» (5 Οκτωβρίου 2021)Ρεπορτάζ του ANT1 για τις δωρεές της εταιρείας MYTILINEOS στο Σωματείο μας (20 Σεπτεμβρίου 2021)Συνέντευξη για την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων στα Σχολεία στην εκπομπή «Τι λες τώρα» (6 Σεπτεμβρίου 2021)Συνέντευξη για την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων το Καλοκαίρι στην εκπομπή «Τι λες τώρα» (20 Ιουλίου 2021)Η βράβευση του Σωματείου στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2021Η βράβευση του Σωματείου στα Healthcare Business Awards 2019Αναβάθμιση εξοπλισμού στα τμήματα Επειγόντων Περιστατικών για παιδιά στα νοσοκομεία Χανίων και Ρεθύμνου με τη χρηματοδότηση του Ομίλου ΟΤΕΣυνέντευξη της κας Natasha Clive-Βρέκοσι στην Έμη Λιβανίου και την HuffPost GreeceΗ «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» στην εκπομπή “TODAY” στο Action24Η ΑΒ υποστηρίζει το Σωματείο μας με το Πασχαλινό αυγό που ζωγράφισαν τα παιδιά των εργαζομένων της

https://youtu.be/P74-seM8ol0Η βράβευση του Σωματείου στα Hellenic Responsible Business Awards 2018To ArGOODaki υποστηρίζει το Σωματείο μας
Κάθε χρόνο 22.000.000 παιδιά παγκοσμίως τραυματίζονται σοβαρά!!! Η άμεση και σωστή αντιμετώπιση του τραυματισμένου παιδιού την πρώτη κρίσιμη ώρα μπορεί να σώσει τη ζωή του…
Η Visa υποστηρίζει το Σωματείο μαςΤμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο ΚαρπενησίουΤελετή Απονομής των Βραβείων Hellenic Responsible Business Awards 2016
Τελετή Απονομής των βραβείων Hellenic Responsible Business Awards 2015
Παιδικά ΑτυχήματαΑσφάλεια στην Παιδική ΧαράΑσφάλεια στο σπίτιΠρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων κατά τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας!Αθλητισμός με ΑσφάλειαΠροσοχή στην Επιλογή των ΠαιχνιδιώνΠρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων στις διακοπές του Πάσχα!Καλοκαιρινές Διακοπές με Ασφάλεια!Το κολύμπι Σώζει Ζωές!Ασφάλεια στο ΣχολείοΠρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων στις γιορτές των Χριστουγέννων

Xορηγοί / Φίλοι

Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” ευχαριστεί θερμά όλους όσους την έχουν υποστηρίξει και όσους συνεχίζουν να την υποστηρίζουν.


ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙoteteliko ellinikaNorton rose

MEGA GR LOGO DARK
AB LOGO


Visa logoALPHA BANK navyMarbella Logo Final F 3


Sani Resort rgb


Ikos Resorts Infinite Lifestyle LOGO CMYK 002INTERAMERICANAZ Logo positive RGB NEW
ATTIKI ODOS ENGLISHethniki elGOODYSΜΕΓΑΛΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ
IDRUMA LEVENTI

latsis en

TIMA FINAL LOGO RGB 150DPI


SYNENOSIS Full Greek RGB

LOGO BODOSSAKI GR

Grace Foundation Box WARM STONE

Οικογένεια Γιώργου Γιουρούκου


Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης 


Οικογένεια Schulz από Lindau, Γερμανία


Patricia and Marietta Sapounaki


Οικογένεια Διονυσίου Δ. Βρέκοσι


Ι Δ Ρ Υ Μ Α    Σ Α Μ Ο Υ Ρ Κ Α
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

 • Aegean Airlines
 • Αθηναϊκή Mediclinic
 • Alassia Newships Management
 • Allou Fun Park
 • ΑΜΑΛΙΑ Ξενοδοχειακή Και Τουριστική Α.Ε.
 • Αναστάσιος Δίγκας ΙΚΕ
 • Αnamet
 • Andreas Coiffures
 • Anemolia Hotel
 • Anna Virvili
 • Antenna 
 • Appco Group Hellas SA
 • Arcadia Shipmanagement Co. Ltd
 • Artemide
 • Αρχοντικό Χατζηγάκη
 • Ασφαλιστική εταιρεία ING
 • Ασφάλειες ΜΙΝΕΤΤΑ
 • Association des Dames Grecques de Genève
 • Athénée – Panas Group
 • Athens Marriott Hotel
 • Attica Bank AE
 • Attica Πολυκαταστήματα
 • Αττικό Ζωολογικό Πάρκο
 • ΑΦΟΙ Ανεζουλάκη Α.Ε. – Fieratex
 • ΑΦΟΙ Αποστολόπουλοι
 • Β. & Γ. Βασιλάκης Ο.Ε.
 • Bacardi Hellas Μονοπρόσωπη
 • Baccarat Ελλάς
 • Balloonorama
 • Bayer Hellas A.G.
 • Βασίλαινας – Vassilenas
 • ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
 • Blue Star Ferries
 • BMG Equipment
 • Boussias Communications
 • Campion School
 • Carrefour – Μαρινόπουλος Α.Ε. 
 • Casa Delfino Hotel & Spa
 • Casa Di Fiori
 • Chandris Hotels
 • Chicco
 • Codice Blu
 • COSMOTE e-Value
 • Costamare Shipping Company Α.Ε.
 • Costa Navarino
 • Crystal Mountain Hotel
 • Γλυκερία Ψαρρά
 • «Γραπτό» Σ. Περράκης
 • De Agostini
 • Degustation
 • DEMO ΑΒΕΕ
 • Deros The Shop
 • Draeger Hellas
 • Δέλτα Ιατρική Α.Ε.
 • Δελτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος
 • Δεσμός
 • Δεσφα
 • Δικηγορικό Γραφείο «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος»
 • Earth’s Brands
 • Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. – Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής, Ορθοπεδικής & Τραυματολογίας
 • Ε. Ι. Παπαδόπουλος
 • Εκπαιδευτικός Οργανισμός “Θεμιστοκλής”
 • Elatos Resort & Health Club
 • Eliza Παιδικά-Βρεφικά Είδη
 • Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής
 • Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος Ερμης 1877
 • E-Lambridis design
 • Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.
 • Elpen A.E. – Φαρμακευτική Βιομηχανία
 • Epirotiki
 • ΕΡΤ
 • Estee Lauder
 • Eurobank
 • Eurobulk LTD
 • Ευρωκλινική Παίδων
 • ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική
 • Ζωοδόχος Πηγή
 • Fevronia Luxury Concepts
 • FiveTwenty
 • Folli Follie
 • Fortius Ship Management Ltd
 • Gargaretta
 • Garlson Wagonlit Travel
 • Gaspar Food ‘n’ Mood
 • Georges Coiffures
 • Glavas
 • Grace Foundation
 • Grande Bretagne Hotel
 • Greek America Foundation
 • Group “The Helping Hand”
 • HaMed – ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
 • Hilton Athens
 • Holmes Place
 • Horizon Travel
 • Ζέφυρος
 • Θέατρο Ελλήνων Γενεύης
 • Ιατρικά Βοηθήματα ΙΚΕ – Ηarmanis
 • i-D Concept Stores
 • Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου
 • Ίδρυμα Μαρίκα Ηλιάδη
 • iL SALOTTO
 • Ινστιτούτο “Renato”
 • Intelligent Media ΕΠΕ
 • Inter Medica
 • Invitromed
 • Jewel Fix
 • Καπουάνο Μεσίται Ασφαλίσεων Α.Ε.
 • Karl Storz ΕΠΕ
 • Kartland Παλλήνης Μ.Ε.Π.Ε.
 • Kavos Naxos Hotel
 • Kinosoma
 • Κτήμα Γ. Κοκοτού
 • Κοκοφοίνικας
 • Κοροπούλης Συσκευασίες Α.Ε.              
 • Kollias Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων
 • Koolfly
 • Kοσμηματοπωλείο “Bουράκης”
 • Κωνσταντίνος Δασκολιάς
 • Κωτσόβολος Dixons South – East Europe
 • La Chocolatiere
 • La Piazzetta
 • Las Hotel & Spa
 • Latsco Marine Management Inc
 • Les Connaisseurs
 • Lidl Hellas
 • LMZ Shipping S.A.
 • Μαριάννα Πετρίδη Κόσμημα
 • Matchbox
 • Medical Anti-Aging Center
 • Medic Plan
 • Meditrust ΕΠΕ
 • ΜΕΚΟ – Εμπορία Αυτοκινήτων
 • Menoo all about taste
 • Metrolab S.A.
 • Microsoft Hellas
 • Mothercare
 • Ι. Μπουτάρης & Υιός – Οινοποιητική Α.Ε.
 • NESTLE Ελλάς Α.Ε.
 • New Horizons
 • Νομικός Δ. ΑΒΕΚ
 • Novartis Hellas
 • Ν. Παπαποστόλου Α.Ε.
 • Obdec
 • Όμιλος Generali
 • Όμιλος Συγγελίδη / AIGLON
 • Οπτικά Λάσκαρη
 • Oscar Σοκολατοποιΐα
 • ΟΤΕ Διεθνείς Λύσεις Α.Ε.
 • Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου
 • Papillon Bistrot
 • ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – Καταστήματα Γαλαξίας
 • Pet Love – Κοκκολής ΕΠΕ
 • PhilAction
 • Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.
 • Πλακογιαννάκη Ελένη
 • Πλακογιαννάκης Γεώργιος
 • Πλαστικά Κρήτης Α.Ε.
 • Πλατύραχος 
 • Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών ”Αμαρυλλίδες”
 • Πονηρός Δημήτριος
 • Porto Elounda Golf & Spa Resort
 • Power Graphics IKE
 • PriceWaterhouseCoopers Business Solutions
 • Proton S.A.
 • Radisson Blu Park Hotel
 • Ratka
 • Σ.Α.Κ.Α. – Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών
 • SafeBulkers Management Ltd.
 • Sapou
 • Selima
 • Sézane
 • Siamos Medical
 • Sigma Medical
 • So Laki
 • spiti neat eat + drinks
 • St George Lycabettus Hotel
 • Σχολή Μωραΐτη 
 • Sympraxis Team
 • Technomar Shipping Inc
 • Teleflex Medical Ελλάς
 • The Concept Terminal
 • The Lost Unicorn Hotel
 • Thenamaris Ships Management Inc
 • Toys Academy
 • Tράπεζα Πειραιώς
 • Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
 • Τυπογραφείο Χαλαμπαρδάκη
 • Up therapy
 • Υγεία – Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών
 • ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ
 • Χαλυβουργία Ελλάδος
 • Χρηματιστήριο Αθηνών
 • VARDAS
 • VETO S.A.
 • Virtus Pharma
 • Vision
 • Wella Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε.
 • WESTNET Distribution Μ.Ε.Π.Ε.


ΦΙΛΟΙ (με αλφαβητική σειρά)

 • Altair Travel & Congress
 • ASK Digital – Κος Κώστας Σοφιανός
 • Βάρσος-Κηφισιά Α.Ε.
 • Γ. Πιτσιλής & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Christofle
 • Creation
 • Δ. Βρέκοσις – Βιομηχανικός Εξοπλισμός
 • Zillion’s
 • Insider, Περιοδικό – Κυρία Sudha Naϊr Ηλιάδη
 • Καθαριστήριο “El Greco”
 • Κατάστημα “Κessaris”
 • Κατάστημα “Μ. Θεολόγου”
 • Κολλέγιο Αθηνών
 • Λάβδας Καραμελλοποιΐα
 • La Beauté Med Spa
 • Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΜΟΤΟΕ)
 • Οργανωτική Επιτροπή Ημιμαραθωνίου Αθήνας
 • Οργανωτική Επιτροπή Μαραθωνίου Αθήνας
 • QualityNet Foundation
 • ΣΕΓΑΣ
 • Σταύρος Παπαδόπουλος “Ο Οίκος των Πολύτιμων Λίθων”
 • Technokids Technoplus
 • Φαρμακείο Πιτσέλη & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Φαρμακείο Φανή Γ. Κώτση & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Δίδα Ναταλία Αβέρωφ
 • Κα Άννα Μαρία Αγγελοπούλου
 • Κα Χαρίκλεια Αλεξάκη-Κατσαμπή
 • Κος Δημήτριος Ασημάκης
 • Κος Κωνσταντίνος Ασημάκης – Κορνίζες
 • Κος Ιωάννης Γεωργίου Βλαχάκης
 • Κος & Κα Αντώνη Βουράκη
 • Κος Γεώργιος Βουργάνας
 • Κα Λιάνα Γαλανού
 • Κος & Κα Κωστή Γεωργιλή
 • Κα Μαρία Γκέρτσου
 • Κος & Κα Γεωργίου Γκοβότση
 • Κος Κάρολος de Blondo
 • Κα Σοφία Δοξιάδη-Ζαββού
 • Κα Davina Psycha Dutton
 • Κα Χριστίνα Dutton
 • Mrs Stergitsa Zamagias-Hill
 • Kος & Κα Νικολάου Ηλιάσκου
 • Κος & Κα Δάκη Ιωάννου
 • Κος & Κα Αλεξάνδρου Καΐρη
 • Κα Σέλλη Κοέν-Ναμία
 • Κος & Κα Γεωργίου Κοκοτού
 • Κος & Κα Γεράσιμου Κοντομιχάλου
 • Κος Ιωάννης Κούγιας
 • Κος & Κα Κωνσταντίνου Κουλουβάτου
 • Κος Λόης Κουλούρης
 • Κα Ειρήνη Κυριακίδη
 • Δίδα Ειρήνη Λαιμού
 • Kος & Κα Νικολάου Λαιμού
 • Κα Ελένη Λαμπρίδη
 • Κα Άννα Μαρία Μαζαράκη
 • Kος & Κα Αναστασίου Μαργαρώνη
 • Κα Μαρία Μαρκετάκη
 • Κος Πέτρος Μαρσέλλος
 • Κος Τέρυ Μαρσέλλος
 • Κα Ελένη Μητρέλη
 • Κος & Κα Ανδρέα Μιχαλόπουλου
 • Κος Νικόλαος Μπενόπουλος
 • Κα Μίνα Νομίδου-Πατέρα
 • Κος Γεώργιος Ντάβλας
 • Κα Λένα Παπαλεξοπούλου
 • Κος Δημήτριος Προκοπίου
 • Kος & Κα Παύλου Σάμιου
 • Kος & Κα Δημητρίου Σοφιανοπούλου
 • Κος Μάριος Tériade Ελευθεριάδης & Κος Κωνσταντίνος Τεκτονίδης – “Μοδίστρες Άμεσης Ανάγκης”
 • Κος & Κα Νικολάου Τζώρτζογλου
 • Κος Θοδωρής Τόκας
 • Κος Ιωάννης Τρυφιάτης.
 • Κος Στέφανος Τσαγκρίδης
 • Κα Κλαίρη Τσαλουχίδη-Χατζημηνά
 • Κος Δημήτριος Τσουκανάς
 • Κος Πόλυς Χατζηιωάννου


ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (με αλφαβητική σειρά)

medsin

 • Action 24
 • Antenna 
 • Best TV
 • Capital Link
 • CSRindex
 • Eatdessertfirstgreece.com
 • Εφημερίδα Δημοκρατία
 • Εφημερίδα Ελευθερία
 • Εφημερίδα Espresso
 • Εφημερίδα Εστία
 • Εφημερίδα Καθημερινή
 • Εφημερίδα Ορθόδοξη ΑΛΗΘΕΙΑ
 • Global Sustain
 • Global TV
 • Η Δύναμη της Προσφοράς
 • HuffPost Greece
 • Karfitsa.gr
 • magdasnews.gr
 • MagnesiaNews.gr
 • Marketing Week Περιοδικό
 • Mega Channel
 • Νεριτ
 • Όμιλος Εστία Επενδυτική Α.Ε. – Κος Ιωάννης Φιλιππάκης
 • One Channel
 • Πλατφόρμα MIA ORA
 • Ραδιόφωνο Αθήνα 984
 • Ραδιόφωνο Alpha  989
 • Ραδιόφωνο Επικοινωνία 94
 • Ραδιόφωνο ΕΡΑ 91,6
 • Ραδιόφωνο ΕΡΤ3 102
 • Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5
 • Ραδιόφωνο Πειραϊκής Εκκλησίας 91,2
 • Ραδιόφωνο Pepper 96,6
 • Ραδιόφωνο Πρακτορείο 104,9
 • Ραδιόφωνο Skai 100,3
 • SBS Australia
 • ΣΚΑΙ
 • Sofokleousin.gr
 • Star Channel 
 • Thedailyhealth.gr
Eυχαριστίες


Ευχαριστούμε θερμά όλους τους χορηγούς και τους υποστηρικτές μας που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.


Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ευχαριστεί ιδιαιτέρως τους Ιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Johns Hopkins που επανειλημμένως προσέφεραν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους ως Εκπαιδευτές στα σεμινάρια Παιδιατρικής Ανάνηψης και Επειγόντων Περιστατικών, τον καθηγητή Charles N. Paidas, Πρύτανη του Πανεπιστημίου South Florida καθώς και τους Έλληνες Εκπαιδευτές που προσφέρουν και αυτοί αφιλοκερδώς το χρόνο τους για την διεξαγωγή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων.Σημείωση: Το Σωματείο “Αντιμέτωπιση Παιδικού Τραύματος” δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων των παραπάνω χορηγών / φίλων.
Δελτίο Τύπου

Απρίλιος 2024


Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” έχει ως σκοπό την μείωση των παιδικών ατυχημάτων, την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών τραυματισμών και την αναβάθμιση της νοσηλείας των παιδιών στη χώρα μας.

Βάσει των ετήσιων στατιστικών στοιχείων που λαμβάνουμε από τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας που εξοπλίζουμε, από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν επωφεληθεί από το έργο του Σωματείου περισσότερα από 2.470.000 παιδιά.

Κατά το έτος 2023 πέρασαν από τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και τα Παιδιατρικά Τμήματα που έχουμε εξοπλίσει 463.000 παιδιά.

Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” εδώ και δεκατέσσερα χρόνια καταβάλλει τεράστια προσπάθεια να μειωθούν τα παιδικά ατυχήματα και να βελτιωθούν οι συνθήκες αντιμετώπισης και νοσηλείας των επειγόντων παιδιατρικών περιστατικών με τους εξής τρόπους:

α) Δημιουργώντας Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στα Δημόσια Νοσοκομεία.

β) Αναβαθμίζοντας και εξοπλίζοντας με τα απαραίτητα μηχανήματα Παιδιατρικά Τμήματα και Ιατρεία σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.

γ) Εκπαιδεύοντας ιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ στην άμεση και σωστή αντιμετώπιση των τραυματισμένων παιδιών (Ιατρικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Λεωνίδας Γεωργόπουλος”). Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί 2.214 ιατροί, νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ. Το Σωματείο χρηματοδοτεί εν μέρει τα σεμινάρια που διοργανώνει η A.P.L.S. Hellas και η A.P.L.S. Crete. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στην εκτίμηση, στην ανάνηψη και στην σταθεροποίηση της κατάστασης του παιδιού που κινδυνεύει.

δ) Ενημερώνοντας παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς για το πώς μπορούν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και πώς να τους αποφεύγουν. Τις παρουσιάσεις μας για την Πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων έχουν παρακολουθήσει 60.268 παιδιά και 3.508 εκπαιδευτικοί και γονείς. Έχει διαπιστωθεί ότι η σωστή ενημέρωση μπορεί να μειώσει τον αριθμό και την σοβαρότητα των ατυχημάτων έως και 50%.

Πιο συγκεκριμένα αναβαθμίσαμε και εξοπλίσαμε 142 Τμήματα σε 120 Νοσοκομεία / Κέντρα Υγείας:

Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) : Δημιουργήσαμε και εξοπλίσαμε 45 ΤΕΠ στα Δημόσια Νοσοκομεία, όπου το τραυματισμένο παιδί εισάγεται κατευθείαν και σταθεροποιείται χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος ψάχνοντας τον αρμόδιο γιατρό ή Τμήμα:

– Στο Νοσοκομείο Παίδων ‘’Παίδων Πεντέλης’’ με τη δωρεά του Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη (έτος : 2011).

– Στο Νοσοκομείο Παίδων ‘’Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού’’ με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (έτος : 2012).

– Στο ‘’Ιπποκράτειο’’ Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με τη δωρεά των εταιρειών OTE-COSMOTE (έτος : 2014).

– Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ‘’ΠΑΓΝΗ’’ με τη δωρεά των εταιρειών Norton Rose Fulbright Greece , Ελληνικά Πετρέλαια και ενός Ανώνυμου Δωρητή (έτος : 2014).

– Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου στην Αλεξανδρούπολη με τη δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση (έτος : 2014).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ‘’Ανδρέας Παπανδρέου’’ με τη δωρεά των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια, Norton Rose Fulbright Greece και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση (έτος : 2015).

– Στο ‘’Αχιλλοπούλειο’’ Γενικό Νοσοκομείο Βόλου με τη δωρεά της εταιρείας Norton Rose Fulbright Greece (έτος : 2016).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας με τη δωρεά της Οικογένειας Γιώργου Γιουρούκου (έτος : 2016).

– Στο ‘’Καραμανδάνειο’’ Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, με τη δωρεά του Ομίλου ΟΤΕ (έτος : 2016).

– Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας , με τη δωρεά του Ομίλου ΟΤΕ (έτος : 2016).

– Στο ‘’Βοστάνειο’’ Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης (έτος : 2016).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, με τη δωρεά του ξενοδοχείου MarBella Corfu  (έτος : 2016).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, με τη δωρεά του Ομίλου ΟΤΕ (έτος : 2017).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής Πολύγυρος  με τη δωρεά του Sani Resort και του Ikos Resorts (έτος : 2017).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου ‘’Ανδρέας Παπανδρέου’’ με τη δωρεά της εταιρείας Norton Rose Fulbright Greece (έτος : 2017).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς με τη δωρεά της εταιρείας MYTILINEOS (έτος : 2018).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με τη δωρεά των «Φίλων της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος», των εταιρειών MYTILINEOS, ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε., DRAEGER HELLAS, SIGMA MEDICAL, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ και του Θεάτρου Ελλήνων Γενεύης. (έτος : 2018).

– Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ”ΑΤΤΙΚΟΝ” με τη δωρεά του Ομίλου ΟΤΕ (έτος : 2018).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας με τη δωρεά της εταιρείας VISA (έτος : 2018).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων με τη δωρεά της εταιρείας VISA (έτος : 2018).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος” με τη δωρεά του Ομίλου ΟΤΕ (έτος : 2018).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου με τη δωρεά του Ομίλου ΟΤΕ (έτος : 2018).

– Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων με τη δωρεά της εταιρείας MYTILINEOS (έτος : 2018).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο – K.Y. Φιλιατών με τη δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» (έτος : 2018).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας) με τη δωρεά του Ομίλου ΟΤΕ (έτος: 2019).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» με τη δωρεά της Οικογένειας Γιώργου Γιουρούκου (έτος: 2019).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας – Ν.Μ. Έδεσσας με τη δωρεά της Οικογένειας Γιώργου Γιουρούκου (έτος: 2019).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο – K.Y. Καρύστου με τη δωρεά ενός Ανώνυμου Δωρητή (έτος: 2019).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο – K.Y. Κυθήρων με τη δωρεά του THE HELLENIC INITIATIVE AUSTRALIA (έτος: 2019).

– Στο Κέντρο Υγείας Πρίνου Θάσου με τη δωρεά του Ομίλου ΟΤΕ (έτος: 2019).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών με τη δωρεά του Ομίλου ΟΤΕ (έτος : 2019).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας “Ελένη Θ. Δημητρίου” με τη δωρεά της εταιρείας MYTILINEOS (έτος: 2020).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με τη δωρεά της εταιρείας MYTILINEOS (έτος: 2020).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας «Άγιος Γεράσιμος» με τη δωρεά του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη (έτος: 2020).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν. Μ. Άργους με τη δωρεά του THE HELLENIC INITIATIVE AUSTRALIA (έτος: 2020).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας με τη δωρεά της εταιρείας MYTILINEOS (έτος: 2020).

– Στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια» με τη δωρεά του Ομίλου ΟΤΕ (έτος: 2020).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο» με τη δωρεά της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (έτος: 2020).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» με τη δωρεά της εταιρείας MYTILINEOS (έτος: 2021).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κύμης με τη δωρεά της εταιρείας MYTILINEOS (έτος: 2021).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Αγρινίου με τη δωρεά της εταιρείας MYTILINEOS (έτος: 2021).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου με τη δωρεά του Ομίλου ΟΤΕ (έτος: 2022).

– Στο Κέντρο Υγείας Μήλου με τη δωρεά του THE HELLENIC INITIATIVE AUSTRALIA (έτος: 2022).

– Στο Κέντρο Υγείας Τήνου με τη δωρεά της Οικογένειας Διονυσίου Δ. Βρέκοσι (έτος: 2022).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας με τη δωρεά της Οικογένειας Γιώργου Γιουρούκου (έτος: 2022).


 • Παιδιατρικές Κλινικές: Αναβαθμίσαμε 42.
 • Παιδιατρικά Ιατρεία: Αναβαθμίσαμε 51.
 • Μονάδες Εντατικής Θεραπείας / ΜΑΦ: Αναβαθμίσαμε 4.
 • Προσφέραμε 1.747 μηχανήματα και εξοπλισμό σε Παιδιατρικά Τμήματα Νοσοκομείων.


Το συνολικό ύψος του ως άνω έργου από τον Μάιο του 2010 μέχρι σήμερα ανέρχεται στο ποσό των € 3.325.216.


Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος μας ή να υποστηρίξετε το έργο μας κάνοντας μία δωρεά απευθυνθείτε στα τηλ.: 210 6741.933 και 210 6740.118 ή με e-mail στο [email protected].    Διοικητικό Συμβούλιο:

Natasha Clive – Βρέκοσι, Πρόεδρος

Μιχάλης Σαρρής, MD, (Παιδίατρος – Νεογνολόγος), Αντιπρόεδρος

Μαρία Σοφιανοπούλου, Γενική Γραμματέας

Ολυμπία Πλιατσικούρη, Ταμίας

Γεώργιος-Ιπποκράτης Κλήμης, Μέλος

Κωνσταντίνος Βελαώρας, MD, Αναπληρωματικό Μέλος


Επιστημονική Ομάδα:

 • Γεώργιος Χρούσος, MD, MACP, MACE, FRCP, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Διευθυντής, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας, Παιδιού, και Ιατρικής Ακριβείας, Επικεφαλής, Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής.

 • Γεώργιος Μπριασούλης, Ομότιμος Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Πανεπιστημίου Κρήτης, Υπεύθυνος Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων»

 • Αθανάσιος Καδίτης, Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων “H Αγία Σοφία”

 • Παναγιώτης Αγγουριδάκης, Καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β.

 • Κωνσταντίνος Βελαώρας, Χειρουργός Παίδων, Διευθυντής ΕΣΥ, Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης

 • Γεώργιος Σπυρίδης, Παιδοχειρουργός, Διευθυντής 2ης Παιδοχειρουργικής Κλινικής & Χειρουργικής Ογκολογίας Νοσοκομείο Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ»

 • Αριστούλα Πατσούρα, Παιδίατρος – Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΜΕΘ, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μονάχου

 • Δημήτριος Πύρρος, Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β.

 • Γεώργιος Τριάντος, MD, PhD, Συντονιστής Διευθυντής Α’ Χειρουργικής Κλινικής Γ.Ν. Ρόδου “Ανδρέας Παπανδρέου”

 • Μαρία Παυλίδου, MD, Παιδίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ

 • Δέσποινα Ιορδανίδου, MD, Αναισθησιολόγος Παίδων, Συντονίστρια Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Υπεύθυνη διοργάνωσης Σεμιναρίων Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής στα Παιδιά (APLS) Βορείου Ελλάδος

Φόρμα εγγραφής μέλους

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα. Όλα τα πεδία εκτός από τα “Σχόλια” είναι υποχρεωτικά.

  Protected by Google reCAPTCHA Privacy Policy - Terms of Service

  Γίνετε μέλος

  Για να γίνετε Μέλος του Σωματείου “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος”

  Η ετήσια συνδρομή τακτικού μέλους είναι € 60 και ισοβίου μέλους € 500 (εφάπαξ).

  Η κατάθεση του ποσού μπορεί να γίνει στους κάτωθι Λογαριασμούς του Σωματείου “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” στην Τράπεζα Alpha Bank :

  α) 115 00 2002 027759 / IBAN GR36 0140 1150 1150 0200 2027 759

  β) 115 002101 195694 / IBAN GR53 0140 1150 1150 0210 1195 694

  τηλεφωνώντας στo 210- 6741 933 ή στέλνοντας με fax την απόδειξη καταθέσεως στο 210-6743 950.

  Επικοινωνία

  “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος”

  Σωματείο μη Κερδοσκοπικό – Έτος Ιδρύσεως 1998

  Διεύθυνση: Γυθείου 1Α, Χαλάνδρι 152 31, Αθήνα

  Τηλέφωνo: 210-6741 933 & 210 6740 118

  Fax: 210-6743 950

  E-mail[email protected]

  Ιστοσελίδα: www.pedtrauma.gr

  Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 16:00 Δευτέρα ως Παρασκευή

  Λογαριασμοί:  Alpha Bank

  α) 115 00 2002 027759
  IBAN GR36 0140 1150 1150 0200 2027 759

  β) 115 002101 195694
  IBAN GR53 0140 1150 1150 0210 1195 694


  Συντονίστρια Προγραμμάτων
  Αταλάντα Βρέκοσι
  Υπεύθυνη Προγράμματος “Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων”
  Ειρήνη Σταύρου
  Υπεύθυνη Εκδηλώσεων
  Άννα Γκίκα
  Διοικητικό Συμβούλιο
  Natasha Clive – ΒρέκοσιΠρόεδρος
  Μιχάλης ΣαρρήςΑντιπρόεδρος
  Μαρία ΣοφιανοπούλουΓενική Γραμματέας
  Ολυμπία ΠλιατσικούρηΤαμίας
  Γεώργιος-Ιπποκράτης ΚλήμηςΜέλος
  Κωνσταντίνος ΒελαώραςΑναπληρωματικό Μέλος
  Επιστημονική Ομάδα
  Γεώργιος ΧρούσοςMD, MACP, MACE, FRCP, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Διευθυντής, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας, Παιδιού, και Ιατρικής Ακριβείας, Επικεφαλής, Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής
  Γεώργιος ΜπριασούληςMD, Ομότιμος Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Πανεπιστημίου Κρήτης, Υπεύθυνος Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων»
  Αθανάσιος Καδίτης MD, Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείου Παίδων “H Αγία Σοφία”
  Παναγιώτης ΑγγουριδάκηςMD, Καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β.
  Κωνσταντίνος ΒελαώραςMD, Χειρουργός Παίδων, Διευθυντής ΕΣΥ, Γ.Ν Παίδων Πεντέλης
  Γεώργιος ΣπυρίδηςMD, Παιδοχειρουργός, Διευθυντής 2ης Παιδοχειρουργικής Κλινικής & Χειρουργικής Ογκολογίας Νοσοκομείο Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ»
  Αριστούλα Πατσούρα MD, Παιδίατρος – Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΜΕΘ, Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μονάχου
  Δημήτριος Πύρρος MD, Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β.
  Γεώργιος Τριάντος MD, PhD, Συντονιστής Διευθυντής Α’ Χειρουργικής Κλινικής Γ.Ν. Ρόδου “Ανδρέας Παπανδρέου”
  Μαρία Παυλίδου MD, Παιδίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ
  Δέσποινα ΙορδανίδουMD, Αναισθησιολόγος Παίδων, Συντονίστρια Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Υπεύθυνη διοργάνωσης Σεμιναρίων Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής στα Παιδιά (APLS) Βορείου Ελλάδος

  Μέλη ομάδας διαχείρισης

  Καταστατικό

  Συχνές ερωτήσεις

  1. Πώς δημιουργήθηκε η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος”;

  Το 1995 μία ομάδα Ιατρών και Γονέων αποφάσισαν να βοηθήσουν στην οργάνωση της σωστής υποδομής για να σταματήσουν τα ατυχήματα να είναι η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας των παιδιών στη χώρα μας.
  Έτσι, ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1995 μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία υπό την επωνυμία “Πρωτοβουλία για την Ίδρυση Κέντρου Περίθαλψης και Αποκατάστασης Παιδικού Τραύματος”. Στις 25 Σεπτεμβρίου 1998 τροποποιήθηκε η επωνυμία και έγινε “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.
  Από τις 22 Ιουνίου 1999 η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” λειτουργεί ως Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο.

  2. Ποιος ακριβώς είναι ο στόχος του Σωματείου “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος”;

  Στόχος του Σωματείου είναι να συμβάλλει στην καθοριστική μείωση των παιδικών ατυχημάτων, στην άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών τραυματισμών και στην αναβάθμιση της νοσηλείας των παιδιών στη χώρα μας.

  3. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα ατυχήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου των παιδιών στη χώρα μας;

  Η «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2007 μία Πιλοτική Μελέτη Καταγραφής Περιστατικών Παιδικού Τραύματος, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα Παιδιατρικό Μητρώο Τραύματος (Paediatric Trauma Registry). Η μελέτη αυτή συγχρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η καταγραφή ξεκίνησε στις 3 Οκτωβρίου 2007 στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και στις 19 Νοεμβρίου 2007 στο «Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών», στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Καραμανδάνειο» και στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας». Τέλος, η έρευνα αυτή ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2008 στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς». Το έργο ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2008.

  Η μελέτη αυτή επιβεβαίωσε μελέτες άλλων χωρών, σύμφωνα με τις οποίες τα ατυχήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου των παιδιών.

  Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.

  4. Τι είναι το «Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών»;

  Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών αντιμετωπίζονται τα βαριά περιστατικά που διακομίζονται στο Νοσοκομείο. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ προ-νοσοκομειακής και ενδο-νοσοκομειακής περίθαλψης με βασικό στόχο την σταθεροποίηση του τραυματισμένου παιδιού. Η μονάδα αυτή πρέπει να έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό και μηχανήματα προκειμένου να σώσει τη ζωή ενός παιδιού.  

  5. Τι σημαίνει η “Χρυσή Ώρα” για ένα παιδί;

  Η ‘’Χρυσή Ώρα’’ είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ του σοβαρού τραυματισμού ενός παιδιού και της σταθεροποίησης της κατάστασης του. Ο χρόνος αυτός πρέπει να διατηρηθεί στο ελάχιστο, ώστε το παιδί να μην υποκύψει στους τραυματισμούς του. Μετά τη μία αυτή ώρα το ποσοστό επιβίωσης μειώνεται δραματικά. Στο δυτικό κόσμο όλα τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία έχουν Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών για τις επείγουσες περιπτώσεις. Το Τμήμα αυτό έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό και μηχανήματα προκειμένου να σώσει τη ζωή ενός παιδιού, καθώς εκεί είναι ο χώρος που σταθεροποιείται.

  6. Ποιες είναι οι δραστηριότητες του Σωματείου στον τομέα Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων;

  Είναι διεθνώς αποδεδειγμένο ότι η σωστή και συστηματική πρόληψη μπορεί να μειώσει έως και 50% τα παιδικά ατυχήματα και τις συνέπειές τους. Για τον λόγο αυτό, το Σωματείο έχει ξεκινήσει από το 1998 μία εκστρατεία Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων.

  Από πολύ μικρή ηλικία, για την ασφάλειά τους, τα παιδιά πρέπει να μάθουν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους γύρω τους και να προστατεύονται από αυτούς. Για τον λόγο αυτό, το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” οργανώνει παρουσιάσεις Πρόληψης Ατυχημάτων σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία. Για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, το Σωματείο ετοιμάζει και προωθεί ενημερωτικό υλικό, συμμετέχει σε σχετικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και δημοσιεύει άρθρα στον Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο.

  7. Ποιες είναι οι δραστηριότητες του Σωματείου στον τομέα της εκπαίδευσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού;

  Tο Σωματείο, μέσω του Ιατρικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος “Λεωνίδας Γεωργόπουλος”, χρηματοδοτεί εν μέρει τα εκπαιδευτικά ιατρικά Σεμινάρια A.P.L.S. (ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT) και P.L.S. (PAEDIATRIC LIFE SUPPORT) τα οποία διοργανώνουν η APLS Hellas και η APLS Crete. Τα σεμινάρια παρακολουθούν ιατροί και νοσηλευτές, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι εκπαιδεύονται στην άμεση και σωστή αντιμετώπιση των τραυματισμένων παιδιών. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στην εκτίμηση, στην ανάνηψη και στην σταθεροποίηση της κατάστασης του παιδιού που κινδυνεύει.

  Δείτε εδώ φωτογραφικό υλικό των σεμιναρίων.

  8. Δέχεστε τραυματισμένα παιδιά στο Σωματείο;

  H “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” δεν διαθέτει ούτε Αίθουσες Επειγόντων Περιστατικών για την υποδοχή του τραυματισμένου παιδιού ούτε μονάδες νοσηλείας. Είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο το οποίο προωθεί:

  – την δημιουργία Αίθουσας Επειγόντων Περιστατικών στα Δημόσια Νοσοκομεία όπου μπορεί να εισαχθεί ένα τραυματισμένο παιδί

  – την αναβάθμιση ειδικού εξοπλισμού και ιατρικών μηχανημάτων των παιδιατρικών Νοσοκομείων μέσω χορηγιών

  – την εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και διασωστών του ΕΚΑΒ στις ιδιαιτερότητες του Παιδικού Τραύματος.

  – την Πρόληψη, με ομιλίες σε παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς των.

  9. Γιατί χρειάζεται ειδική μεταφορά για τα παιδιά;

  Η σωστή και γρήγορη μεταφορά του τραυματισμένου παιδιού, σε συνδυασμό με εξειδικευμένη και άμεση βοήθεια, μπορούν να μειώσουν σημαντικά το ποσοστό των παιδικών θανάτων κατά τη μεταφορά.

  Είναι διεθνώς αποδεδειγμένο οτι το τραυματισμένο παιδί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν να είναι μικρογραφία ενηλίκου. Διαφέρει σωματικά και ψυχικά. Π.χ. σε περίπτωση σοβαρής αιμορραγίας, ένα παιδί αντέχει πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από έναν ενήλικα, διότι το σώμα του περιέχει πολύ μικρότερη ποσότητα αίματος.

  Για το λόγο αυτό, το ασθενοφόρο ή το ελικόπτερο που θα μεταφέρει το τραυματισμένο παιδί πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένο και επανδρωμένο. Δηλαδή να έχει ιατρικό εξοπλισμό (μάσκες οξυγόνου, νάρθηκες, κλπ.) σε κατάλληλα μεγέθη για παιδιά και το ιατρικό προσωπικό του πρέπει να είναι εκπαιδευμένο και για παιδιά.

  10. Συνεργάζεστε με άλλα συναφή ιδρύματα, οργανισμούς ή εταιρείες;

  Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» συνεργάζεται με διάφορα συναφή ιδρύματα, οργανισμούς και εταιρείες του Εσωτερικού και του Εξωτερικού. Κι αυτό επειδή το σοβαρό πρόβλημα των παιδικών ατυχημάτων επηρεάζει όλους μας και πρέπει όλοι να συμβάλουμε στο να σταματήσουν τα ατυχήματα να είναι η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας των παιδιών, τόσο στη χώρα μας όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.

  Συνεργασίες Εσωτερικού (με αλφαβητική σειρά) από 01/01/2000:

  • APLS Crete
  • APLS Hellas
  • AIESEC
  • Ανοιχτά Σχολεία του Δήμου Αθηναίων
  • Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. – Ελληνική Εταιρία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας
  • Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α. – Εταιρία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων  
  • Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια
  • Ίδρυμα «Μαρίκα Ηλιάδη»
  • Ίδρυμα Μποδοσάκη 
  • Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
  • Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας – ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς»
  • Κ.Ε.Π.Π.Α. – Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων
  • Μέριμνα – Εταιρεία για την Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και στο Θάνατο
  • Μοδίστρες Άμεσης Ανάγκης
  • NetKids – Θεματική Πύλη για Παιδιά και Γονείς
  • ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού
  • Σ.Ε.Ο. – Σώμα Ελληνίδων Οδηγών
  • Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π)
  • Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
  • ΥΓΕΙΑ – Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών
  • Χαμόγελο του Παιδιού


  Συνεργασίες Εξωτερικού (με αλφαβητική σειρά) από 01/01/2000:

  • Asia Injury Prevention Foundation (Βιετνάμ)
  • BAG Kindersicherheit (Γερμανία)
  • CAPT – Child Accident Prevention Trust (Μ.Βρετανία)
  • European Resuscitation Council (Βέλγιο)
  • Safe Kids Campaign (Η.Π.Α.)
  • Safe Kids Canada (Καναδάς)
  • Safe Kids New Zealand (Νέα Ζηλανδία)
  • The Johns Hopkins University Hospital (Η.Π.Α.)

  Χορηγοί, Υποστηρικτές και Συνεργασίες

  11. Πώς μπορεί να βοηθήσει κάποιος οικονομικά το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος”;

  Ως Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” βασίζεται οικονομικά στις ετήσιες συνδρομές Μελών, σε δωρεές, χορηγίες, καθώς και στις εκδηλώσεις ανεύρεσης πόρων που διοργανώνει. Για το έργο του Σωματείου δεν λαμβάνεται καμία κρατική επιχορήγηση.

  Εάν επιθυμείτε να στηρίξετε οικονομικά το Σωματείο μπορείτε να:
  – κάνετε μια δωρεά
  – κάνετε μια δωρεά “εις μνήμην” ή “δωρεά χαράς”
  – γίνετε χορηγός, στηρίζοντας το έργο μας για τον εξοπλισμό των Παιδιατρικών Τμημάτων
  – γίνετε μέλος

  Δείτε περισσότερα

  12. Πώς γίνεται κανείς μέλος του Σωματείου “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος”;

  Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη του Σωματείου μπορούν να συμπληρώσουν την Αίτηση Μέλους και να την επιστρέψουν με e-mail στη διεύθυνση [email protected] ή στο fax: 210-6743 950.

  Η ετήσια συνδρομή Μέλους είναι 60 Ευρώ και η ισόβια 500 Ευρώ. Παρακαλούμε, μην παραλείψετε να ενημερώσετε το Γραφείο της “Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος” ότι έχει γίνει η κατάθεση, για να σας σταλούν η σχετική απόδειξη και η Κάρτα Μέλους.

  13. Πώς γίνεται κανείς εθελοντής για την “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος”;

  Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», όπως και όλοι οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, έχει πάντα ανάγκη εθελοντικής βοήθειας. Όποιος επιθυμεί να βοηθήσει το Σωματείο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στα τηλέφωνα: 210-6741933 και 210-6743950 ή να μας στείλει e-mail στο [email protected].

  14. Δίνετε μαθήματα Πρώτων Βοηθειών;

  Η «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» δεν παραδίδει μαθήματα Πρώτων Βοηθειών. Ωστόσο η APLS Hellas, η οποία χρηματοδοτείται εν μέρει από την «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», παραδίδει Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών σε συνεννόηση με τον εκάστοτε φορέα που ενδιαφέρεται.

  Επίσης το Σωματείο, μέσω του Ιατρικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος “Λεωνίδας Γεωργόπουλος”, χρηματοδοτεί εν μέρει τα εκπαιδευτικά ιατρικά Σεμινάρια A.P.L.S. (ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT) και P.L.S. (PAEDIATRIC LIFE SUPPORT) τα οποία διοργανώνουν η APLS Hellas και η APLS Crete. Τα σεμινάρια παρακολουθούν ιατροί, νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι εκπαιδεύονται στην άμεση και σωστή αντιμετώπιση των τραυματισμένων παιδιών. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στην εκτίμηση, στην ανάνηψη και στην σταθεροποίηση της κατάστασης του παιδιού που κινδυνεύει.

  Σχόλια  2/01/2024

  Προσωπικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την πολύτιμη Δωρεά σας, χάριν στην οποία επωφελήθηκαν εκατοντάδες παιδιά αλλά κι ενήλικες στο νησί της Σκύρου. Τα εργαλεία και τα μηχανήματα που µας δόθηκαν, βοήθησαν σημαντικά τόσο στην διάγνωση όσο και στην αντιμετώπιση των περιστατικών και διευκόλυναν στο μέγιστο το έργο των γιατρών.
  Εύχομαι καλή συνέχεια στο τόσο σημαντικό έργο σας και ένα μεγάλο προσωπικό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

  Σταματία Καραγιάννη
  Παιδίατρος
  Π.Π.Ι. Σκύρου  17/07/2023

  Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας τόσο σε εσάς όσο και στον χορηγό σας (Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου), καθώς με την ευγενή δωρεά σας συμβάλλατε τα μέγιστα στον καλύτερο εξοπλισμό του ιατρείου μας ως προς την αντιμετώπιση των παιδιών.
  Ενέργειες σαν τη δική σας, εκτός όλων των άλλων, μας δίνουν ηθική στήριξη και κουράγιο στον καθημερινό μας αγώνα για την καλύτερη δυνατή περίθαλψη των ασθενών.
  Ευχόμαστε από καρδιάς να είστε πάντα καλά και να συνεχίσετε το έργο σας.

  Με εκτίμηση,
  Εκ μέρους όλου του Προσωπικού του Π.Π.Ι Κέας  15/07/2023

  Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής σας ευχαριστούμε θερμά για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτά που ζητήσαμε. Η στήριξη και η ευγενική σας χορηγία, συνέβαλαν καθοριστικά για την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής μας και του τμήματος επειγόντων περιστατικών του ΑΓΝ Βόλου, με σκοπό τις βέλτιστες παροχές υγειονομικής περίθαλψης στον παιδιατρικό ασθενή.

  Με εκτίμηση
  Ιωάννα Τάσσιου
  Παιδίατρος – Εντατικολόγος Παίδων
  Επιμ. Α’ Παιδιατρικής Κλινικής
  “Αχιλλοπούλειο” Γενικό Νοσοκομείο Βόλου  13/07/2023

  Με την παρούσα επιστολή αισθανόμαστε την ανάγκη, εκ μέρους των εργαζομένων του ΠΠΙ Αστυπάλαιας, να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» για την σημαντική και πολύτιμη δωρεά σας στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία του ιατρείου μας.
  Για εμάς στο ΠΠΙ Αστυπάλαιας κάθε τέτοιου χειρονομίες αποτελούν ένα ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των προσπαθειών μας για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης όλων των παιδιών μας που χρήζουν παροχή φροντίδας.
  Η αγάπη σας για τον τόπο μας και το ενδιαφέρον που επιδεικνύετε σας τιμά ιδιαίτερα και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση

  Με εκτίμηση,
  Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος Κ.Υ Πάρου – Π.Π.Ι. Αστυπάλαιας
  Καρδιολόγος, Επιμελητής Α΄
  Νικόλαος Μ. Καλοβιδούρης  27/06/2023

  Ο εξοπλισμός αυτός θα χρησιμοποιηθεί για την συνεχή και άμεση παρακολούθηση των ασθενών της ΜΕΘ Παίδων. Ο εξοπλισμός που παραλάβαμε είναι πολύ καλός ποιοτικά, άρτιος και κατάλληλος για τη χρήση που θέλουμε.
  Ευχαριστούμε πολύ από καρδιάς τους χορηγούς, τα μέλη του Σωματείου Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, και ιδιαίτερα εσάς που ηγείστε αυτής της προσπάθειας, για τη συνεχή στήριξη στην αναβάθμιση της Μονάδας μας με προσανατολισμό την καλύτερη παρακολούθηση και αντιμετώπιση των μικρών μας ασθενών, τις ταχύτερες διαδικασίες διεκπεραίωσης ιατρονοσηλευτικών εργασιών και την ενεργειακή εξοικονόμηση (πράσινη ΜΕΘ).
  Η αναγνώριση του αγώνα του προσωπικού της ΜΕΘ Παίδων και η συνεχής στήριξη του Σωματείου σας μας κρατά σε συνεχή εγρήγορση για πρόοδο και εξέλιξη.

  Με μεγάλη εκτίμηση εκ μέρους όλου του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού,
  Σταυρούλα Ηλία
  Διευθύντρια ΜΕΘ Παίδων ΠαΓΝΗ
  Επίκουρη Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας Παίδων  21/06/2023

  Για πολλοστή φορά η ευγενική και ανιδιοτελής προσφορά του σωματείου σας συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε παιδιά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σας ευχαριστούμε θερμά και προσδοκούμε στη συνεχιζόμενη αρωγή του σωματείου σας στο προσεχές μέλλον.

  Ελπιδοφόρος Μανταδάκης
  Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Αιματολογίας / Ογκολογίας ΔΠΘ
  Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  27/04/2023

  Ευχαριστούμε θερμά την «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», για την χορηγία τους σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και υγειονομικό υλικό.
  Η στήριξη και η ευγενική τους χορηγία, συνέβαλαν καθοριστικά για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΠΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, με σκοπό τις βέλτιστες παροχές υγειονομικής περίθαλψης στον ασθενή.
  Αυτές οι πράξεις συμπαράστασης και αλληλοβοήθειας θεωρούμε ότι στις σημερινές εποχές οφείλουν να αναδεικνύονται.
  Η παρούσα επιστολή αποτελεί ελάχιστη ένδειξη εκτιμήσεως έναντι της αξιόλογης και αξιέπαινης πράξης σας και προσβλέπουμε στην εθελοντική σας αρωγή μελλοντικά.

  Σας ευχαριστούμε θερμά.
  Με εκτίμηση,
  Το προσωπικό του Π.Π.Ι. Ηρακλειάς  26/4/2023

  Σήμερα στο Νηπιαγωγείο, μας επισκέφθηκαν από το Σωματείο «Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος» και μίλησαν στα παιδιά για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση των Παιδικών Ατυχημάτων. Από πολύ μικρή ηλικία, για την ασφάλειά τους, τα παιδιά πρέπει να μάθουν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους γύρω τους και να προστατεύονται από αυτούς.

  Είδαν με τη βοήθεια του προτζέκτορα διαφάνειες με περιπτώσεις παιδικών ατυχημάτων, πιθανούς κινδύνους στο χώρο του σπιτιού που μπορούν να αποφύγουν με τη γνώση, εκφράσανε απόψεις, θυμήθηκαν και παρουσίασαν στην ολομέλεια ανάλογα δικά τους περιστατικά που έχρηζαν φροντίδας και ήταν επικίνδυνα, πήραν υλικό αξιόλογο για να το μελετήσουν στο σπίτι παρέα με τους γονείς τους και έφυγαν πιο σοφά και υποψιασμένα!!!

  Ευχαριστούμε τις εθελόντριες του Σωματείου για την εξαιρετική προσφορά τους, τον γλυκό τρόπο που απευθύνθηκαν στα παιδιά και τις γνώσεις που τους μετέφεραν προκειμένου να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους και να προστατεύουν περισσότερο τον εαυτό τους!!!

  Με εκτίμηση,
  5ο Νηπιαγωγείο Πεύκης


  11/04/2023

  Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας για την δωρεά που κάνατε στο Κέντρο Υγείας Ίου.
  Η πρωτοβουλία σας είναι αξιέπαινη και από την πλευρά μας θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι εργαζόμαστε συνεχώς, με στόχο την καλύτερη προσφορά υπηρεσιών υγείας και την ανανέωση του εξοπλισμού και σε αυτό χαιρόμαστε που σας βρίσκουμε συμπαραστάτες.

  Αλβανός Δημήτριος
  Επιστημονικός Διευθυντής ΚΥ ΙΟΥ  6/04/2023

  Ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική παρουσίαση, ένα πρόγραμμα που πλέον έχει ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό του σχολείου μας γιατί με αυτό και εσάς στην άψογη παρουσίασή σας στα παιδιά, ενεργοποιεί, συμβουλεύει και τα εκπαιδεύει για πολύ σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητας.

  Ευχαριστούμε,
  Ρούλα Κέδρου
  Νηπιαγωγός, 7ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου  4/04/2023

  Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδίας μου για την στήριξη σας στο έργο μας, για τον χρόνο που έχετε αφιερώσει σε αυτήν την σπουδαία προσπάθεια, για την ανιδιοτέλεια και την ευαισθησία σας!

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
  Αμβροσιαδης Βασίλης
  Π.Π.Ι. ΓΑΥΔΟΥ  27/01/2023

  Την Παρασκευή μας επισκέφθηκε και πραγματοποίησε ενημερωτική παρουσίαση για την Πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων στο χώρο του νηπιαγωγείου μας, το σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος». Η εμπειρία ήταν πολύ επιτυχημένη και τα παιδιά με απλό, κατανοητό τρόπο συζήτησαν για το πως μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους από ατυχήματα στο σπίτι, στο δρόμο και στο αυτοκίνητο.
  Ευχαριστούμε πολύ το σωματείο για την αφιλοκερδή τους προσφορά στα παιδιά και τις οικογένειες τους. Δόθηκε υλικό το οποίο αξίζει να αξιοποιηθεί από όλους μας!

  27o Νηπιαγωγείο Καλλιθέας  27/10/2022

  Η εν λόγω χορηγία επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την πολύπλευρη ευαισθησία που διέπει τον Φορέα σας, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εύρυθμη λειτουργία των Παιδιατρικών Τμημάτων της Χώρας μας αλλά και το Π.Π.Ι. Ελαφονήσου, ως μοναδική Δημόσια Δομή Υγείας στον τόπο μας.
  Ευχόμαστε εκ βάθους καρδίας να συνεχίσετε το έργο σας, να διατηρήσετε τον βηματισμό σας και να δυναμώνετε τις δράσεις σας επ’ ωφελεία της περίθαλψης των παιδιών μας (μόνιμων και επισκεπτών) αλλά και του δύσκολου έργου των αγροτικών ιατρών μας.

  Με εκτίμηση,
  Ευσταθία Λιάρου
  Δήμαρχος Ελαφονήσου  10/10/2022

  Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την προσοχή που δείξατε στην παρουσίαση του προγράμματος σας στο σχολείο μας. Τα παιδιά έμαθαν πολύ σημαντικές πληροφορίες, τις οποίες σίγουρα θα αξιοποιήσουν στην καθημερινότητά τους. Αναμφισβήτητα, το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα είναι απαραίτητο για όλα τα παιδιά.

  Ευχόμαστε να συνεχίσετε το ανιδιοτελές σας έργο με την ίδια αγάπη και ζεστασιά που δείξατε στους δικούς μας μαθητές.

  12ο Νηπιαγωγείο Καματερού  15/07/2022

  Θερμά συγχαρητήρια ακόμη μία φορά και για τη φετινή σας διάκριση!!
  Εμείς σας ευχαριστούμε για την ευαισθησία, την ανιδιοτελή προσφορά και το έργο σας!
  Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε, που ενδιαφέρεστε, που μεριμνάτε διαχρονικά για τις ανάγκες μεγάλων αλλά και πιο μικρών και ακριτικών παιδιατρικών τμημάτων όπως το δικό μας, καλύπτοντας αποτελεσματικά τα όποια κενά αφήνει η πολιτεία…

  Με αγάπη, εκτίμηση και θαυμασμό εκ μέρους όλης της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Χίου,
  Η Διευθύντρια της Κλινικής,
  Έλενα Πιππίδη  14/07/2022

  Το Παιδιατρικό Ιατρείο, καθώς και το Τμήμα Επειγόντων εξοπλίστηκε με σημαντικό κι απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
  Η ενέργειά σας αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης προς τις ανάγκες των ασθενών και κυρίως των απομακρυσμένων νησιών, όπου η υγειονομική περίθαλψη και το επείγον περιστατικό κυρίως στη παιδική ηλικία έχει μεγαλύτερη βαρύτητα.
  Σας ευχαριστούμε ολόθερμα κι ευχόμαστε καλή συνέχεια στο σπουδαίο έργο σας!


  Ευχαριστούμε από Καρδιάς,
  Σταματία Καραγιάννη
  Διευθύντρια Παιδιατρικής
  Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου  21/06/2022

  Το ευχαριστώ είναι λίγο για όλη την στήριξη στο έργο μας που μας έχετε προσφέρει τόσα χρόνια για την οποία σας ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου.


  Πάντα με εκτίμηση,
  Νικολέττα Μ. Ιακωβίδου, MD, PhD
  Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογνολογίας ΕΚΠΑ
  Διευθύντρια Νεογνολογικής Κλινικής, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα
  Διευθύντρια ΠΜΣ “Αναζωογόνηση”, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ  03/06/2022

  Μείναμε για ακόμα μια φορά ευχαριστημένοι με την παρουσίαση του σωματείου στα παιδιά. Τράβηξε πολύ το ενδιαφέρον των παιδιών και για αρκετές μέρες μετά, συζητούσαν και με εμάς και μεταξύ τους αυτά που τους έκαναν εντύπωση.


  Σας ευχαριστούμε πολύ!
  Ο Σύλλογος Διδασκόντων των 13ου & 16ου Νηπιαγωγείων Ζωγράφου  02/06/2022

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έγινε στο σχολείο μας στις 11 και 12 Μαΐου 2022 ήταν εξαιρετικό και εποικοδομητικό για τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μαθητών και των μαθητριών μας, προκειμένου να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους γύρω τους.
  Σας ευχαριστούμε πολύ και θα χαρούμε να συνεργαστούμε και στο μέλλον!

  Με εκτίμηση,
  Εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών του Σχολείου
  Σταματία Βλάχου, Διευθύντρια
  20ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης  19/05/2022

  Ευχαριστούμε από καρδιάς τα μέλη του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», και ιδιαίτερα την Πρόεδρο κυρία Βρέκοσι, για τη συνεχή στήριξη στην ανανέωση του σημαντικού εξοπλισμού για την καλύτερη παρακολούθηση και αντιμετώπιση των μικρών μας ασθενών.
  Η αναγνώριση του αγώνα του προσωπικού της ΜΕΘ Παίδων και η συνεχής στήριξη του Σωματείου σας μάς κρατά σε συνεχή εγρήγορση.


  Με μεγάλη εκτίμηση,
  Σταυρούλα Ηλία
  Διευθύντρια ΜΕΘ Παίδων
  Επίκουρη Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Πανεπιστήμιο Κρήτης  17/05/2022

  Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ευγενική δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Παιδιατρικού Ιατρείου του 1ου Κ.Υ. Σαλαμίνας. Είναι πολύ ελπιδοφόρο το γεγονός ότι έχουμε την έμπρακτη στήριξή σας και την ανιδιοτελή προσφορά σας προς τον ευαίσθητο τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.


  Παναγιώτα Μπάφα
  Διευθύντρια – Συντονίστρια
  Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας  09/05/2022

  Το συνεχές έργο του σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι πολύτιμο για την ελληνική κοινωνία. Ευχόμαστε από καρδιάς να είστε πάντα καλά και να βοηθάτε ώστε η περίθαλψη όλων των παιδιών στην Ελλάδα να γίνεται συνεχώς καλύτερη.


  Με εκτίμηση,
  Ελένη Γκρέκα
  Παιδίατρος – Διευθύντρια ΕΣΥ
  Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου «Χατζηκώστα»  11/03/2022

  Τόσο εγώ, όσο και οι συνεργάτες μου σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την διαχρονική βοήθεια στην λειτουργία του Παιδιατρικού μας Τμήματος. Πολλά, αν όχι τα περισσότερα, από τα μηχανήματά μας έχουν αποκτηθεί από τις δωρεές του Σωματείου “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος”. Πάντα είστε αρωγοί στην προσπάθειά μας να σταθούμε, με υπευθυνότητα και υψηλού επιστημονικού επιπέδου υπηρεσίες, δίπλα στο πάσχον παιδί, ηλικίας 0 ημερών έως 16 ετών, σε μια περιοχή που δεν διαθέτει Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων.


  Βασιλική Γκέτση
  Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής
  Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”  10/03/2022

  Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Διοίκησης του Νοσοκομείου αλλά και όλων των πολιτών της Κω για την τεράστια ενίσχυση που προσφέρετε στο Νοσοκομείο μας. Ήδη έχουμε λάβει το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς σας και ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα!


  Βασιλική Λέχου
  Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
  Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω  18/02/2022

  Ευχαριστούμε για την τόσο απαραίτητη για την οφθαλμολογική κλινική δωρεά του άμεσου οφθαλμοσκοπίου.
  Με τη χρήση αυτού του ιατρικού εξοπλισμού γίνεται με ασφάλεια η σωστή διάγνωση και ακολούθως η θεραπεία των ογκολογικών και μη ασθενών της κλινικής μας.


  Εκ μέρους της οφθαλμολογικής κλινικής του Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»,
  Η Επιστημονικά Υπεύθυνη Διευθύντρια της Οφθαλμολογικής Κλινικής
  ΜΙΣ ΙΛΙΝΚΑ  16/02/2022

  Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Έμειναν κατενθουσιασμένοι εκπαιδευτικοί και μαθητές! Ήταν πολύ καλά οργανωμένη – περιεκτική (αλλά παράλληλα αναλυτική) – κατατοπιστική και βοηθητική!
  Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας!


  Με εκτίμηση,
  Οι Νηπιαγωγοί του 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Ιωνίας  11/01/2022

  Με την παρούσα επιστολή, σας εκφράζουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες μας για την πρωτοβουλία σας να δωρίσετε στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου εξοπλισμό προς το Παιδιατρικό Ιατρείο…
  Η ενέργειά σας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης στο έργο του Νοσοκομείου μας σε μια δύσκολη συγκυρία λόγω της πανδημίας.


  Καλλίτσα Φραγκίσκου
  Αναπληρώτρια Διοικήτρια, Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου


  11/10/2021

  Ο υψηλής ποιότητας εξοπλισμός που αποκτήσαμε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επείγουσας Ιατρικής Ηρακλείου με την ανεκτίμητη βοήθεια του Σωματείου “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος”, μας δίνει τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται τόσο οι εξειδικευόμενοι Επείγουσας Ιατρικής του Κέντρου μας όσο και το υπόλοιπο προσωπικό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και οι φοιτητές που κάνουν την κλινική τους άσκηση κοντά μας, με τη μέθοδο του in situ simulation, δηλαδή της προσομοίωσης στον πραγματικό χώρο εργασίας μαζί με τους καθημερινούς συνεργάτες μας. Με αυτόν τον τρόπο, όποτε χρειαστεί, θα είναι όλοι έτοιμοι να παρέχουν υψηλής ποιότητας φροντίδα στα σοβαρά τραυματισμένα παιδιά, αλλά και σε όλους τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς.
  Άλλωστε, κάθε επένδυση στην εκπαίδευση είναι επένδυση για ένα καλύτερο μέλλον όλων μας.


  Νικόλαος Σμπυράκης
  FEBEM, Διευθυντής ΕΣΥ
  Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, ΤΕΠ, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου “ΠΑΓΝΗ”


  11/10/2021

  Εκ μέρους του καθηγητή και διευθυντή της Πανεπιστημιακής Κλινικής, κ. Παρίση, σας ευχαριστούμε πολύ για τη δωρεά και την υποστήριξή σας στην ανάπτυξη της επείγουσας ιατρικής και την εκπαίδευση των νέων ιατρών μας.


  Με εκτίμηση,
  Ευτυχία Πολυζωγοπούλου
  Επίκουρος Καθηγήτρια Επείγουσας Ιατρικής ΕΚΠΑ
  Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου “ΑΤΤΙΚΟΝ”


  09/10/2021

  Ευχαριστούμε για την άψογη, και εξαιρετικά χρήσιμη και ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Να είστε καλά.


  Ρούλα Κέδρου
  Νηπιαγωγός, 7ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου


  06/09/2021

  Είμαστε ευγνώμονες για τη στήριξή σας, καθώς το έμπρακτο ενδιαφέρον σας για το Νοσοκομείο μας, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο της τρέχουσας πρωτοφανούς κρίσης στη Δημόσια Υγεία λόγω της πανδημίας που προκλήθηκε από τον νέο ιό Covid-19.
  Κάποιες στιγμές, το βάρος της ευθύνης μας απέναντι στους κατοίκους του Νομού Δράμας, κινδυνεύει να γίνει αβάσταχτο, αλλά ελαφρύνεται τα μάλα από πρωτοβουλίες σαν την δική σας και μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε το, καθ’ ομολογία στην παρούσα περίοδο, δύσκολο έργο μας.
  Για το Νοσοκομείο του Νομού μας, η ευαισθησία και η αλληλεγγύη όλων των δωρητών, αποτελούν την καλύτερη παρακαταθήκη για ένα ευοίωνο μέλλον.
  Σας ευχόμαστε υγεία και ευημερία!


  Ευγνώμων,
  Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου
  Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας


  13/07/2021

  Σας ευχαριστούμε από βάθους καρδίας για το αδιάλειπτο και ειλικρινές ενδιαφέρον σας για το πάσχον παιδί, που αποτυπώνεται μέσω της δωρεάς της “THE HELLENIC INITIATIVE AUSTRALIA” και του Σωματείου σας στο Παιδοαλλεργιολλογικό Ιατρείο του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων.
  Η αξία της δωρεάς είναι ανυπολόγιστη τόσο στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στους παιδιατρικούς ασθενείς με παιδοαλλεργιολογικά νοσήματα, καθώς και στην εκπαίδευση των ιατρών της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».


  Γαβριέλα Φεκετέα
  Παιδίατρος – Παιδοαλλεργιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη Παιδοαλλεργιολογικού Ιατρείου, της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».


  06/07/2021

  Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τον ΚΑΝΟΝΑ που παραλάβαμε, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντος παιδιού, το οποίο θα παραμείνει στη Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν. Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο» και θα διευκολύνει το έργο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

  Προσμένουμε και μελλοντική συνεργασία μαζί σας.


  Μαρία Ηλιοπούλου
  Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής, Γ.Ν. Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»


  14/06/2021

  Στην δύσκολη περίοδο που βιώνουμε, οι ευγενικές αυτές προσφορές ενισχύουν την προσπάθειά μας για βελτίωση των υπηρεσιών μας και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας.
  Η κίνηση αυτή ευχόμαστε να βρει μιμητές.


  Χρήστος Παπούλκας

  Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας


  11/06/2021

  Η διαδικτυακή παρουσίαση για την Πρόληψη του Παιδικού ατυχήματος που παρακολούθησαν τα παιδιά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Τα παιδιά παρατηρούσαν με προσοχή τόσο τις εικόνες όσο και αυτά που μας περιέγραφε και μας εξηγούσε η κυρία που το παρουσίαζε. Πολλά από αυτά συμμετείχαν κάνοντας ερωτήσεις ή παραθέτοντας τις προσωπικές τους εμπειρίες από κάποιο δικό τους ατύχημα.
  Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για την τόσο σημαντική και ενδιαφέρουσα παρουσίαση που μας προσφέρατε.


  Αθανασία Κουτσώνα
  Νηπιαγωγός, 4ο Νηπιαγωγείο Γέρακα


  07/06/2021

  Με την επιστολή αυτή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, για την ευγενική και πολυσήμαντη Προσφοράς σας στο Νοσοκομείο μας.
  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποδοχής, της εξαιρετικής προσφοράς – δωρεάς, πολλών ιατρικών μηχανημάτων, που μας πρόσφερε η εταιρεία “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ”.
  Η ανταπόκρισή του Σωματείου και της Εταιρείας, ήταν ταχύτατη, να καλύψει άμεσα, τα κενά σε επίπεδο εξοπλισμού, στις ανάγκες λειτουργίας του παιδιατρικού – παιδοχειρουργικού ΤΕΠ ΤΖΑΝΕΙΟΥ, με τελευταίας τεχνολογίας ιατρικά μηχανήματα.
  Η Ανωτέρω προσφορά, η οποία έγινε με την βοήθεια του Σωματείου Αντιμετώπισης Παιδιατρικού Τραύματος, αναβαθμίζει και διευκολύνει πολύ την λειτουργία του παιδιατρικού ΤΕΠ στο ΤΖΑΝΕΙΟ.


  Με Εκτίμηση και Σεβασμό στο έργο σας,
  Γεώργιος Μπουρίκης
  Προϊστάμενος Παιδοχειρουργικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά “Τζάνειο”


  04/06/2021

  Η ευαισθησία και το αίσθημα ευθύνης του Σωματείου σας απέναντι στα παιδιά, αποδεικνύει έμπρακτα όχι μόνο την φιλοσοφία της κοινωνικής προσφοράς που σας διακατέχει, αλλά αποτελεί και μεγάλη βοήθεια για το έργο των ιατρών και νοσηλευτών που περιθάλπουν τα παιδιά.
  Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε η ενέργειά σας αυτή να αποτελέσει παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς για τους έχοντες αυτή τη δυνατότητα.


  Ανδρέας Τσώλης
  Διοικητής Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου


  02/06/2021

  Θα ήθελα να σας εκφράσω την βαθιά ευγνωμοσύνη του Παιδιατρικού Τμήματος καθώς και εμού προσωπικώς ως διευθύντρια αυτού για την ανεκτίμητης αξίας δωρεά σας προς εμάς κάτι που δείχνει το απεριόριστο ενδιαφέρον σας για το πάσχον παιδί, γεγονός που καθιστά την καθημερινή μας φροντίδα προς αυτό απείρως χρησιμότερη και ευκολότερη.


  Γαβριέλα Φεκετέα
  Παιδίατρος – Παιδοαλλεργιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη Παιδιατρικού Τμήματος, Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας, Γ.Ν.
  Ηλείας


  31/05/2021

  Δεχθείτε τις ολόθερμες ευχαριστίες μας για την ευγενική δωρεά του σωματείου σας στα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα, τα οποία φιλοξενούνται στις δομές μας.
  Χαιρόμεθα ιδιαιτέρως, καθώς συνεισφέρετε εμπράκτως στην προσπάθεια την οποία καταβάλει η Εκκλησία της Ελλάδος, να δώσει στα παιδιά, πέρα από μία στέγη, τις βάσεις και τις ευκαιρίες να οικοδομήσουν έναν αξιοπρεπή βίο στην Ελλάδα.
  Ευχαριστώ προσωπικώς για το ανύστακτο ενδιαφέρον σας για τα ανήλικα προσφυγόπουλα και εύχομαι όλα τα καλά του Θεού.


  Με εξαιρετική τιμή,
  Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Παπασυνεφάκης
  Γενικός Διευθυντής της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»


  25/05/2021

  Εκ μέρους του προσωπικού του Νοσοκομείου, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για το δώρο αυτό, αλλά κυρίως σας ευχαριστούμε για τη δύναμη που μας δίνετε, με την πράξη σας αυτή, για να συνεχίσουμε το έργο μας.


  Καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης
  Διοικητής ΠΑ.Γ.Ν.Η.


  18/04/2021

  Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, χάρη στην άρτια συνεργασία, ολοκληρώθηκε η αποστολή των ιατρικών εξαρτημάτων προς το ΤΕΠ του Παιδιατρικού μας Ιατρείου. Η συνεισφορά σας είναι πολύτιμη γιατί πρόκειται για ένα τμήμα πρώτης γραμμής που βρίσκεται σε επαρχιακή περιοχή και η άμεση αντιμετώπιση των παιδιατρικών επειγόντων, τα πρώτα λεπτά, όπως λέμε, είναι καθοριστικής σημασίας για την καλή έκβαση του ασθενούς. Με τον εξοπλισμό που παραλάβαμε η εργασία μας γίνεται πιο αποτελεσματική και οργανώνεται καλύτερα. Χαιρόμαστε που σας βρίσκουμε αρωγούς στην προσπάθεια αποτελεσματικής αντιμετώπισης των μικρών ασθενών.


  Με εκτίμηση,
  Επιστήμη Αγγέλου
  Παιδίατρος
  Επιμελήτρια Α’
  Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κύμης


  12/04/2021

  Δεν θα μπορούσε κανείς να “πολεμήσει” για την υγεία χωρίς γνώσεις, υποδομές και εξοπλισμό.
  Η βοήθειά σας είναι ανεκτίμητη αφού φροντίζετε για όλα αυτά και αφορά στο ομορφότερο και με δυναμική προοπτική κομμάτι της κοινωνίας μας, στα παιδιά.
  Το έργο σας αποτελεί πηγή ανανέωσης της εμπιστοσύνης μας προς τον συνάνθρωπο και έμπνευση προσφοράς και καθήκοντος.


  Με εκτίμηση,
  Κωνσταντίνος Βελαώρας
  Χειρουργός Παίδων, Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝ Παίδων Πεντέλης


  07/01/2021

  Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών σας εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας για την πλήρη, σύγχρονη και πρότυπη διαμόρφωση του τμήματος επειγόντων παιδιατρικών περιστατικών καθώς και για τον πλήρη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Η αξία της δωρεάς είναι ανυπολόγιστη στην παροχή πρώτων βοηθειών στους παιδιατρικούς ασθενείς, στις συνθήκες εργασίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και στην ψυχολογία των μικρών ασθενών και των γονέων τους. Για αυτό, σημαντικό είναι, να σας μεταφέρουμε την ευχάριστη έκπληξη, το θαυμασμό και τις ευχαριστίες των παιδιών και των γονέων τους.

  Η εξαίρετη δράση σας και η ανιδιοτελής προσφορά σας, μας δίνει δύναμη, κουράγιο αλλά και εφόδια στο έργο μας. Το Σωματείο σας, η Πρόεδρος και οι συνεργάτες είστε ένα φωτεινό ουράνιο τόξο για τις επαρχιακές δομές υγείας, που μας υπενθυμίζει ότι ακόμη υπάρχουν άνθρωποι με όραμα και διάθεση για προσφορά.


  Τζιρά Δέσποινα
  Παιδίατρος – Εντατικολόγος
  Επιμ. Α
  Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών


  10/12/2020

  Η δωρεά, σας τιμά ιδιαίτερα και είναι εξαιρετικά χρήσιμη για το Νοσοκομείο μας, παράλληλα αποκαλύπτει την ευαισθητοποίησή σας προς την δημόσια υγεία, αποτελεί δε κίνηση υποδειγματικής πράξης κοινωνικής αλληλεγγύης.


  Χρήστος Καπετανίδης
  Διοικητής του Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου


  20/09/2020

  Όλα ξεκίνησαν ένα πρωινό του Νοεμβρίου, όταν μια ζεστή, ευγενική φωνή ακούστηκε στο τηλέφωνο. Και βήμα-βήμα, με πολύ κόπο, υπομονή αλλά και επιμονή, συνεργασία, καλή διάθεση, ο εξοπλισμός του ΤΕΠ Παιδιατρικού του Γ.Ν. Άμφισσας έγινε πραγματικότητα!
  Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” και τον ευγενικό δωρητή. Σας ευχαριστούν οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Σας ευχαριστούν οι γονείς και τα παιδιά του απομακρυσμένου αλλά και τόσο όμορφου νομού μας.
  Ευχόμαστε να συνεχίσετε ακούραστα με την ίδια αποφασιστικότητα, ανιδιοτέλεια, ενθουσιασμό και δύναμη ψυχής την ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά σας.

  Σας ευχαριστούμε θερμά.

  Φύλλια Λούκου
  Παιδίατρος Διευθύντρια
  Παιδιατρικού Τμήματος Γ.Ν. Άμφισσας


  11/09/2020

  Η Δ/ντρια της Π/Δ Κλινικής του Γ.Ν. Κεφαλληνίας Δανελάτου Καλυψώ, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» για την παροχή πλήρους ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο τμήμα των Επειγόντων Παιδιατρικών περιστατικών.

  Η ευαισθησία και η αλληλεγγύη της προέδρου Natasha Clive – Βρέκοσι καθώς και των μελών του σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» απέναντι στην κοινωνία αποδεικνύονται για μία ακόμα φορά με αυτή την κοινωνική προσφορά. Μια δωρεά που, στην δύσκολη εποχή που ζούμε, αποτελεί για τον τόπο μία έμπρακτη απόδειξη του ανθρωπιστικού οράματος του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» καθώς και του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, που υποστήριξε τη δράση αυτή με σκοπό την προάσπιση και ενδυνάμωση της δημόσιας υγείας.

  Ευχαριστούμε από Καρδιάς,

  Καλυψώ Δανελάτου
  Δ/ντρια της Π/Δ Κλινικής Γ.Ν. Κεφαλληνίας


  03/08/2020

  Αξιότιμη κα πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Σωματείου «Αντιμετώπιση του Παιδικού τραύματος»,

  Η πολύτιμη στήριξή σας στη δημιουργία του ΤΕΠ για το παιδικό τραύμα ήταν καθοριστική. Εμφανιστήκατε προ ενός έτους, ως από μηχανής θεός, την εποχή που η προσφορά και η στήριξη στις Υπηρεσίες Υγείας ήταν φειδωλή. Ενσκήψατε στην ανάγκη των νοσηλευτικών μονάδων της Αργολίδας και ανταποκριθήκατε στο μέγιστο εξοπλίζοντας και τα δύο νοσοκομεία με τον βασικό εξοπλισμό αντιμετώπισης του παιδικού τραύματος στον χώρο των επειγόντων των νοσοκομείων. Για πρώτη φορά,  οι νοσηλευτικές μονάδες στην Αργολίδα διαθέτουν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής για την παροχή βοήθειας στους μικρούς ασθενείς.

  Από την Τρίτη 28-7-2020 λειτουργεί ολοκληρωμένα πλέον, το παιδικό τραύμα εντός των ΤΕΠ της ΝΜ Άργους. Ευχαριστούμε πολύ εσάς και τους διακριτικούς δωρητές για τον εξοπλισμό αλλά κυρίως για το πλεόνασμα ανθρωπιάς. Η προσφορά σας μας δίνει την δύναμη να προσπαθήσουμε περισσότερο, όχι μόνο επειδή μας παρέχετε τα μέσα να το κάνουμε αλλά κυρίως επειδή  αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτή την προσπάθεια.

  … Η προσπάθειά σας είναι πραγματικά αξιέπαινη, συνεχίστε το έργο σας για περισσότερα παιδικά χαμόγελα.


  Με εκτίμηση,
  Κουκουφιλίππου Ιωάννης
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Msc, Υποδιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. Αργολίδας


  30/07/2020

  Καλησπέρα σας από τις μοδίστρες άμεσης ανάγκης! Ευχαριστούμε παρά πολύ για τη σημαντική προσφορά σας σε όλο αυτό το εγχείρημα! Ειλικρινά δεν υπάρχουν λόγια…μακάρι να αποτελέσετε παράδειγμα μίμησης και για άλλους! Καλή δύναμη στο έργο σας!


  Mary Tsentzika Gerasimou
  Μέλος της ομάδας «Μοδίστρες Άμεσης Ανάγκης»


  29/07/2020

  Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σας στα λάστιχα. Η δύναμη του όλοι μαζί και ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί να προσφέρει. Με τη δική σας προσφορά μπορούμε τώρα πια να συνεχίσουμε και εμείς να ράψουμε και να προσφέρουμε… συνεχίζουμε λοιπόν να ράβουμε όλοι μαζί με αυτή την κόκκινη κλωστή που μας ενώνει… την κλωστή της προσφοράς… και πάλι ίσως ένα ευχαριστώ είναι λίγο.


  Τζένη Ρούτη
  Μέλος της ομάδας «Μοδίστρες Άμεσης Ανάγκης»


  27/07/2020

  Στο πλαίσιο της ευγενικής και τόσο πολύτιμης προσφοράς σας για τον εξοπλισμό του ΤΕΠ Παιδιατρικού τμήματος του Γ.Ν.Ν. Άμφισσας, παραλάβαμε τον “Κανόνα για τα παιδιατρικά επείγοντα” που επιμελήθηκαν οι εντατικολόγοι της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων “Π. και Αγλ. Κυριακού”. Είναι σίγουρα ένα εξαιρετικά χρήσιμο βοήθημα στα χέρια των γιατρών που θα αντιμετωπίσουν ένα βαρέως πάσχον παιδί.

  Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα.


  Με απεριόριστη εκτίμηση,
  Φύλλια Λούκου
  Παιδιατρικό Τμήμα
  Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας


  09/06/2020

  Εκ μέρους του προσωπικού της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βέροιας νιώθουμε την ανάγκη να σας εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας  για την δωρεά του ιατροτεχνικού εξοπλισμού  προς το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Παιδιατρικής. Η προσφορά σας στους δύσκολους καιρούς  που ζούμε μας δίνει απίστευτη δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας και μας υπενθυμίζει ότι ακόμη υπάρχουν άνθρωποι με όραμα και ανιδιοτελή διάθεση για προσφορά. Οι εξαιρετικές δράσεις σας αποτελούν πραγματικά πνοή ελπίδας και στήριγμα για τις επαρχιακές δομές υγείας, όπως η δίκη μας. Ευχόμαστε να συνεχίσετε ακλόνητοι το πολύτιμο έργο σας.


  Η Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας


  04/06/2020

  Το Π/Δ ΤΕΠ – Π/Δ Κλινική του Γ.Ν. Φλώρινας παραλάβαμε τον σύγχρονο εξοπλισμό που μας αποστείλατε και σας ευχαριστούμε. Ευγενική δωρεά οργάνων και συσκευών του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού τραύματος». Ο εξοπλισμός αυτός μας είναι πολύτιμος και τον αξιοποιούμε καθημερινά, καλύπτοντας ουσιώδεις ανάγκες νεογνών, βρεφών και παιδιών. ……Νιώθουμε ευγνωμοσύνη, κάνατε το έργο μας ευχερέστερο και αποδοτικότερο. Είστε φωτεινό παράδειγμα – πρότυπο προς μίμηση.


  Σας ευχαριστούμε θερμά,
  Οι παιδίατροι και το νοσηλευτικό προσωπικό
  Παιδιατρική Κλινική – Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας


  02/06/2020

  Σύμφωνα με το Λεξικό της Κοινής Ελληνικής του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, δωρεά είναι «ό,τι παραχωρείται χωρίς αμοιβή ή αντάλλαγμα, χρηματικό ποσό, ακίνητο ή κινητό περιουσιακό στοιχείο που προσφέρει κάποιος στο κράτος, σε κοινωφελές ίδρυμα». Το έργο όμως και πιο πολύ η αξία αυτού του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι φιλανθρωπία.

  Φιλανθρωπία: πρόκειται για πρωτοβουλίες ιδιωτών  που έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ανθρώπων ή κοινοτήτων ή/και την ενίσχυση δεινοπαθούντων συνανθρώπων. Αυτό πραγματοποιεί το σωματείο αυτό, ασχολείται με την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών ατυχημάτων. Η φιλανθρωπία δηλώνει αρχικά την αγάπη τους προς το παιδί. Σας ευχαριστώ πολύ.


  Με εκτίμηση

  Λάσδα Αγορή – Δήμητρα
  Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Καρύστου


  14/5/2020

  Με την παρούσα επιστολή αισθανόμαστε την ανάγκη, εκ μέρους της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Άρτας, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την πολύτιμη συμβολή σας στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία η στήριξη που μας παρέχετε είναι απαραίτητη και εξαιρετικά σημαντική. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά.


  Κων/νος Τσιαντής
  Διευθυντής της Π/Δ κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Άρτας


  03/2020

  Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος. Μία αποκάλυψη! Ένα σωματείο με σπουδαία συνεισφορά στις κρατικές δομές παροχής υπηρεσιών υγείας. Τι να πρωτοπεί κανείς; Εξοπλισμός και ανακαίνιση σε εξήντα πέντε τμήματα σε πενήντα πέντε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, βραβεία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, υψηλή ποιότητα αξιολόγησης.


  Ιωάννης Θεοχάρης
  Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΣΑΚΑ Professional Healthcare Club Κολλεγίου Αθηνών
  Πηγή: Περιοδικό “ερμής”, ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β’, ΤΕΥΧΟΣ 70


  30/10/2019

  Συνέντευξη του κ. Γιώργου Κοκοτού για το Bazaar στο Κτήμα Κοκοτού 2019.


  Ποια είναι η δράση του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» που στηρίζετε με τη φετινή διοργάνωση;

  «Το ετήσιο bazaar του σωματείου λαμβάνει χώρα στο κτήμα από το 2015 και όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθούμε την πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται στον τομέα που έχουν αναλάβει. Είμαι ένα από τα ιδρυτικά μέλη και βλέπω την προσήλωση και προσπάθεια όλων των μελών για να επιτευχθούν οι στόχοι του, την μείωση δηλαδή των παιδικών ατυχημάτων, την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών τραυματισμών και την αναβάθμιση της νοσηλείας των παιδιών στη χώρα μας.»


  κ. Γιώργος Κοκοτός
  Συγγραφέας, Οινοπαραγωγός
  Πηγή: Andro.gr [ http://www.andro.gr/geusi/kokotos-wines/ ]


  05/07/2019

  Εκ μέρους του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά πολύ περισσότερο ως γονέας, θα ήθελα από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την αναδιαμόρφωση και τον εξοπλισμό του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο «Αττικόν». Με τη συνδρομή σας, ο χώρος των Επειόντων Περιστατικών της Κλινικής μας είναι τώρα πλήρως εξοπλισμένος και η αναδιαμόρφωση του χώρου: α)εξυπηρετεί του γονείς, καθώς παρέχεται η δυνατότητα να εξετάζονται περισσότερα παιδιά ταυτόχρονα και να μειώνεται με αυτό τον τρόπο ο χρόνος αναμονής, β)προστατεύει τα παιδιά, καθώς δεν έρχονται σε επαφή με ενήλικες ασθενείς και γ) όλα τα παραπάνω διευκολύνουν το έργο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. 
  Σας θεωρούμε σταθερούς συμπαραστάτες στη διαφύλαξη της υγείας των παιδιών μας.


  Καθηγήτρια Βασιλική Παπαευαγγέλου
  Διευθύντρια Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής
  Πανεπιστημίου Αθηνών


  02/07/2019

  Η συνεισφορά σας στην ενίσχυση του εξοπλισμού της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Χίου με τη δωρεά αυτή ήταν καθοριστικής σημασίας για τη διευκόλυνση του έργου μας καθώς και για την πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων νεογνολογικών περιστατικών.
  Για τον λόγο αυτό είμαστε ευγνώμονες για την χορηγία σας. Τόσο τώρα όσο και στο παρελθόν υπήρξατε πάντοτε αρωγοί και παραστάτες στο δύσκολο λειτούργημά μας. Το γεγονός αυτό εν μέσω οικονομικής κρίσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
  Παρακολουθώντας διαχρονικά το έργο σας δεν μπορούμε παρά να χαιρετήσουμε τη συνεισφορά σας όχι μόνο προς την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου μας, αλλά και προς όλα τα Παιδιατρικά τμήματα ανά την Ελλάδα. Ευχόμαστε να συνεχίσετε την προσπάθειά σας και να προσφέρετε πάντα τα μέγιστα στην ανακούφιση των μικρών ασθενών.


  Ελένη Πιππίδη
  Υπεύθυνη Παιδιατρικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χίου ”Σκυλίτσειο”


  16/05/2019

  Την 14η Μάϊου 2019 προσήλθε, κατόπιν προσκλήσεως στο 2ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Δήμου Χαλανδρίου το σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος». Οι δύο κυρίες που ήρθαν για να ενημερώσουν μικρούς και μεγάλους για τους κινδύνους που υπάρχουν και το πως να τους αποφεύγουμε ήταν ευγενέστατες. Με τον ήρεμο και γεμάτο μεταδοτικότητα λόγο τους μπόρεσαν να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον της ομάδας των νηπίων του Τμήματος, το οποίο ηλικιακά κυμαίνεται από 2,5-4 ετών. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη παρουσία σας, για τα πρακτικά δωράκια σας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στη δράση σας και καλή δύναμη.


  Μανδέρη Ταμάρα
  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη


  28/03/2019

  Όλοι οι εργαζόμενοι της Παιδιατρικής Κλινικής ευχαριστούμε θερμά το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος που ένιωσε μαζί μας την ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές λειτουργικό παιδιατρικό τμήμα. Ευχαριστούμε θερμά την Εταιρία Norton Rose Fulbright Greece που μετέτρεψε ένα όνειρο σε πραγματικότητα,χαρίζοντας στα παιδιά αυτό που χρειάζονται. Προσωπικά ευχαριστώ την κα Νατάσα Βρέκοσι που ήταν πάντα δίπλα μου στον αγώνα μου,στήριγμα, με απαράμιλλη ευγένεια και αποφασιστικότητα. Ευχαριστώ την Εταιρία Norton Rose Fulbright Greece που ανέλαβε να χρηματοδοτήσει ένα έργο σε μια απομακρυσμένη πόλη της Ελλάδας, πράξη που προσωπικά θεωρώ ταυτόσημη με ευεργεσία και όχι απλώς δωρεά.


  Σοφία Χρυσοστομίδου
  Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς


  18/03/19

  Ευχόμαστε να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο το τόσο σημαντικό έργο σας και ακόμη περισσότερα Παιδιατρικά Τμήματα Επειγόντων να εξοπλιστούν ώστε οι μικροί ασθενείς σε όλη την Ελλάδα να απολαμβάνουν τα αποτελέσματα της ανιδιοτελούς προσφοράς σας.


  Με εκτίμηση
  Κόνιαρη Νικολέττα
  Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.
  Επιστημονικά Υπεύθυνη Παιδιατρικής Γ.Ν. Τρικάλων


  05/12/2018

  Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» και ιδιαίτερα στην Πρόεδρό του κυρία Νatasha Clive-Βρέκοσι, για τη δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στις συντονίστριες του προγράμματος κ. Ευγενία Μπουσουλέγκα και κ. Νίκη Ζολώτα για την άψογη συνεργασία. Στις δύσκολες εποχές που ζούμε το όραμά σας και ο ενθουσιασμός σας διευκόλυνε αφάνταστα το έργο μας. Η προσφορά σας γίνεται αισθητή κάθε μέρα καθώς βελτίωσε σε σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες αντιμετώπισης επειγόντων παιδιατρικών περιστατικών και τραυματισμένων παιδιών στο νοσοκομείο μας. Καλή συνέχεια στο έργο σας!


  Dr. Σοφία Αλευρά
  Διευθύντρια Παιδιατρικής Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας


  20/07/2018

  Θα ήθελα να εκφράσω την απεριόριστη χαρά μου για την συνεργασία και το αποτέλεσμα της, με το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος”, καθώς και την χαρά των μικρών προσφυγόπουλων, που φιλοξενούνται στη δομή φιλοξενίας της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο. Στα πλαίσια του θερινού εκπαιδευτικού προγράμματος τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να επιμορφωθούν σε θέματα που αφορούν την πρόληψη και την προστασία τους από ατυχήματα στο σπίτι, στο σχολείο και στους χώρους όπου συχνάζουν. Τα παιδιά ήταν ολοφάνερα ενθουσιασμένα, καθώς δεν σταματούσαν τις ερωτήσεις, που με ζήλο εξηγούσαν οι εθελόντριες του Σωματείου. Αξίζουν χίλια συγχαρητήρια στην προσπάθεια που καταβάλλετε, γιατί πράγματι η σημασία της πρόληψης είναι καθοριστική για την αποφυγή ατυχημάτων, ειδικά στην παιδική ηλικία. Ως εκπαιδευτικός και συντονίστρια του εκπαιδευτικού προγράμματος αναγνωρίζω τις δράσεις πρόληψης, όχι μόνο δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, αλλά και δράσεις εκπαίδευσης και διαμόρφωσης θετικής στάσης ζωής.

  Ευχαριστούμε από καρδιάς για τη ζεστασιά, το ζήλο και την προθυμία σας να ενισχύετε το εκπαιδευτικό έργο! Ευχαριστούμε επίσης για το έντυπο υλικό που προμηθεύτηκαν οι μικροί μας, καθώς και το μπλουζάκι με τον αγαπημένο μας “Σωτήρη”.


  Γιαννησοπούλου Πετρούλα
  Εκπαιδευτικός
  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Προγράμματος στα πλαίσια του προγράμματος “Ακούγωντας και Καλωσορίζοντας” της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο.


  10/05/2018

  Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», συγκεκριμένα προς την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Natasha Clive – Βρέκοσι και τους συνεργάτες της, για την καθοριστική συμβολή τους στη δωρεά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού και μηχανημάτων προς το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Παιδιατρικού Τμήματος του Γ. Ν. Λιβαδειάς. Η ευαισθησία και το πραγματικό ενδιαφέρον τους βελτίωσε σε σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες αντιμετώπισης επειγόντων παιδιατρικών περιστατικών και τραυματισμών στο νοσοκομείο μας, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα την έμπρακτη συμπαράστασή τους τόσο στο δύσκολο έργο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού όσο και στον πόνο των ασθενών. Προστέθηκε έτσι ένα ακόμη τμήμα στον πλούσιο χάρτη των επιτυχών παρεμβάσεων του Σωματείου σε πολλά Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας μας, γεγονός που αποτελεί παράδειγμα ανιδιοτελούς κοινωνικής προσφοράς προς μίμηση.

  Ευχόμαστε σε όλους τους συντελεστές υγεία και καλή δύναμη για τη συνέχιση του έργου τους.


  Γεώργιος Κατωπόδης
  Συντονιστής Διευθυντής Παιδιατρικού Τμήματος
  Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
  Γ. Ν. Λιβαδειάς


  06/11/2017

  Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Π.Ε.Δ.Υ. – Κέντρου Υγείας Έμπωνας Ρόδου, εκ μέρους όλων των επισκεπτών και χρηστών αυτού, ευχαριστούν θερμά την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» , για την ιδιαίτερα συγκινητική τους χειρονομία, να κάνουν δωρεά στο Κέντρο Υγείας Έμπωνα ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και αναλώσιμα υλικά, απαραίτητα για τη λειτουργία του Παιδιατρικού Ιατρείου αυτού. Το παιδιατρικό ιατρείο του Κέντρου Υγείας Έμπωνα, ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν από περίπου ένα χρόνο, χάρη στις προσπάθειες του Διευθυντή Γενικής Ιατρικής Θεοφάνη Μούκα και του Παιδιάτρου Νικολάου Φαρμακίδη, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες υγείας στον παιδιατρικό πληθυσμό της περιοχής μας. Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» δώρισε στο Κέντρο Υγείας Έμπωνα ένα μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών σημείων ασθενών με τον απαραίτητο εξοπλισμό για χρήση σε βρέφη και παιδιά κάθε ηλικίας, ένα παιδιατρικό στηθοσκόπιο, ένα ψηφιακό βρεφοζυγό, ένα ωτοσκόπιο, ένα σετ παιδιατρικής διασωλήνωσης με ambu, ένα τεστ ανίχνευσης στρεπτοκόκκου και πληθώρα αναλωσίμων υλικών.Πλέον, με τον δωρηθέντα αυτό εξοπλισμό, δεν έχει σε τίποτα να «ζηλέψει» από κανένα ιδιωτικό ή δημόσιο παιδιατρικό ιατρείο. Τους ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε σε όλα τα μέλη του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» έχουν υγεία, χαρά, ευτυχία και να είναι πάντα δημιουργικοί. Με την πράξη τους αυτή, αποδεικνύουν το μέγεθος της φιλανθρωπίας και του αλτρουισμού που τους διακατέχει, τους παροτρύνουμε να συνεχίσουν το ιδιαίτερα σημαντικό τους έργο ανά την Ελληνική Επικράτεια, και ελπίζουμε να μην υπάρχει κανένα παιδί που να έχει ανάγκη ιατρικής επίβλεψης και υποστήριξης και να μην μπορεί να τύχει της καλύτερης δυνατής αντιμετώπισης.

  Συνεχίζουμε μαζί με τον ΑΝΘΡΩΠΟ για τον ΑΝΘΡΩΠΟ!!!


  Θεοφάνης Ν. Μούκας
  Διευθυντής Γενικής Ιατρικής
  Συντονιστής Επιστημονικής Λειτουργίας
  Π.Ε.Δ.Υ. – Κέντρο Υγείας Έμπωνα


  22/09/2017

  Εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής του ΚΥ Καρλοβασίου, των εργαζομένων του φορέα μας και κυρίως των συμπολιτών μας, απευθύνω τις ευχαριστίες μου προς το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για τον ουσιαστικό ρόλο του σχετικά με την ανανέωση και αναβάθμιση του εξοπλισμού του Παιδιατρικού Τμήματος του Κέντρου Υγείας Καρλοβασίου Σάμου. Είμαστε πλέον σε θέση να παρέχουμε βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας στον παιδικό πληθυσμό της περιοχής μας, στα παιδιά των επισκεπτών, καθώς και στα παιδιά προσφύγων και μεταναστών που καταφεύγουν στο νησί μας. Η ανανέωση του παιδιατρικού εξοπλισμού ήταν η μεγαλύτερη από ιδρύσεως του Κέντρου Υγείας. Το σημαντικό αυτό έργο δεν θα ήταν δυνατό να έρθει σε πέρας χωρίς την ανταπόκριση του Σωματείου και την ουσιαστική αρωγή που μας παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιό του και η Πρόεδρός του κ. Natasha Clive-Βρέκοσι, αλλά και την άψογη συνεργασία με τη συντονίστρια των προγραμμάτων. Τέλος, για ακόμη μια φορά εκφράζω τις ευχαριστίες όλων μας προς τους χορηγούς μας και εύχομαι σε όλους σας καλή συνέχεια στο έργο σας.


  Γεώργιος Υφαντής 
  Παιδίατρος, Διευθυντής ΚΥ Καρλοβασίου


  29/03/2017

  «…Δεν υπάρχει χειρότερο συναίσθημα από το να έχεις μπροστά σου ένα τραυματισμένο ή βαριά άρρωστο παιδί και να μην έχεις τα μέσα να το βοηθήσεις. Αισθάνεσαι ανίκανος. Αισθάνεσαι το χρόνο να σε πιέζει ασφυκτικά. Και δεν μπορείς να βοηθήσεις πραγματικά.»

  Στην παιδιατρική κλινική του Γ.Ν. Καρπενησίου έχουμε το προνόμιο να διαθέτουμε εδώ και δύο μήνες ένα υπερσύχρονo εξοπλισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών , το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση των ιατρικών υπηρεσιών και φροντίδας για τους μικρούς ασθενείς και τους επισκέπτες του δυσπρόσιτου Νομού Ευρυτανίας. Το έργο αυτό θα ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί από τους δημόσιους φορείς στους καιρούς που διανύουμε. Είμαστε ευγνώμονες για την πολύτιμη και καίρια υποστήριξη από την Πρόεδρο και την άρτια συνεργασία με το προσωπικό του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», ήταν και προσωπικά μεγάλη χαρά, η επικοινωνία μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδικασίας.


  Μαρία Παυλίδου
  Συντονίστρια Παιδιατρικού Τμήματος Γ.Ν. Καρπενησίου


  01/11/2016

  Την Παρασκευή 14/10 οι μαθητές της Γ’ τάξης της Σχολής Χατζήβεη είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια πολύ αξιόλογη παρουσίαση με θέμα την πρόληψη και αντιμετώπιση των ατυχημάτων στο σπίτι και το σχολείο. Τα παιδιά προβληματίστηκαν σχετικά με τους κινδύνους που διατρέχουν σε ποικίλα περιβάλλοντα και σκέφτηκαν τρόπους για να προστατεύονται. Τέλος, αφιερώσαμε αρκετό χρόνο στη συζήτηση για τη λεκτική και σωματική βία που μπορεί να υφίσταται ένα παιδί. Η παρουσίαση ήταν πολύ καλά δομημένη και κέντρισε από την αρχή το ενδιαφέρον των παιδιών.


  Σχολή Χατζήβεη


  30/09/2016

  Το Καστελλόριζο είναι το πιο ακριτικό νησί της Ελλάδας, πράγμα που σημαίνει ότι ο χρόνος αντίδρασης του Συστήματος για τη μεταφορά του ασθενούς σε έναν ανώτερο υγειονομικό σχηματισμό είναι πολύ μεγάλος. Αυτό καθιστά ζωτικής σημασίας -κυριολεκτικά- τον άρτιο εξοπλισμό του Ιατρείου του Νησιού ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί αξιοπρεπώς ένας ασθενής για όσο χρόνο παραμείνει στο Ιατρείο μας ως νοσηλευόμενος. Με τη συνδρομή του Σωματείου “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” αποκτήσαμε εξοπλισμό που ακόμη και Τριτοβάθμια Νοσοκομεία δεν διαθέτουν, δίνοντας έναν άλλο “αέρα” στο Ιατρείο μας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην όσο το δυνατό καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους του ακριτικού αυτού νησιού και εμπνέοντάς τους παράλληλα αίσθημα ασφάλειας. Ευχόμαστε και στο μέλλον να σας έχουμε στο πλευρό μας, στους δύσκολους αυτούς καιρούς. Σας ευχαριστούμε θερμά!


  Ιωάννης Ράντος & Μπασάρ Μούσσα
  οι Αγροτικοί Ιατροί του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μεγίστης στο Καστελλόριζο


  23/09/2016

  Θεωρούμε ότι είμαστε πολύ τυχερές που γνωρίσαμε το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος και με την ευγενική του χορηγία επιμορφώνει κάθε χρόνο κατόπιν αιτήματός μας, γονείς και παιδιά νηπιαγωγείου για την πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι και το σχολείο, προσφέροντάς τους και αναμνηστικό μπλουζάκι. Με θεατρικό τρόπο προσεγγίζονται τα παιδιά και συμμετέχουν στην δράση με ερωτήσεις- απαντήσεις και δρώμενο, όπου απαιτείται. Καθότι συνεργαζόμαστε για συνεχή συναπτά έτη παρατηρούμε μετά απ’ αυτήν την παρέμβαση (ενημερωτικό σεμινάριο) ότι έχουμε μείωση των ατυχημάτων στο σχολείο και κυρίως στον αύλειο χώρο, καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην σχολική μονάδα εστιάζουν συνειδητά στην πρόληψη και στους τρόπους που την εξασφαλίζουν, για το καλό των παιδιών μας. Συγχαρητήρια και πολλές ευχαριστίες που πραγματικά βρίσκεστε δίπλα μας, ενισχύοντας το έργο μας.
  Θερμότατες ευχαριστίες, αναμένοντας μια παντοτινή συνεργασία!
  Ευχαριστούμε από καρδιάς!!!


  Οι νηπιαγωγοί
  Κοντοπούλου Φωτεινή
  Δουφεξη Κωνσταντίνα
  Παπαγιάννη Χριστίνα


  09/09/2016


  Θα ήθελα να εκφράσω την απεριόριστη εκτίμηση μου και τις ευχαριστίες προς το Σωματείο ¨Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος”, την πρόεδρο κα Βρέκοσι και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γραμματεία για την άψογη συνεργασία στην δημιουργία Αίθουσας Αναζωγόνησης – Παιδικού Τραύματος του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Κλείνοντας σχεδόν παραπάνω από ένα χρόνο από τη λειτουργία της αίθουσας, αντιλήφθηκε την τεράστια συμβολή της νέας αυτής μονάδας, που δεν θα ήταν πραγματικότητα αν δεν υπήρχε το Σωματείο” Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” και οι Χορηγοί του. Εκ μέρους του Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού καθώς και όλων των παιδιών και των ενηλίκων που αντιμετωπίσθηκαν με τον πιό σύγχρονο και ενδεδειγμένο τρόπο χάρις στις προσπάθειες και την χορηγία σας, σας εκφράζω για άλλη μια φορά τις ευχαριστίες μας, την ευγνωμοσύνη μας και την μεγάλη χαρά της συνεργασίας μαζί σας.
  Εύχομαι ειλικρινά το έργο σας να συνεχιστεί, να έχει την αναγνώριση που αρμόζει και να έχετε καλό δρόμο και προσφορά.


  Δρ. Τριάντος Γεώργιος, MD, PhD
  Χειρουργός, Συντονιστής Διευθυντής Α’ Χειρουργικής Γ.Ν. Ρόδου
  π. Συντ. Διευθυντής Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γ.Ν. Ρόδου


  30/06/2016

  Στο σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» και ιδιαίτερα στην Πρόεδρό του κυρία Natasha Clive-Βρέκοσι εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας για την προσφορά ιατρικών μηχανημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Το σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» θεωρούμε ότι είναι ένας από τους πιο δραστήριους φορείς εθελοντισμού στον τόπο μας και μάλιστα στον κρίσιμο για τη χώρα μας τομέα των παιδικών ατυχημάτων-τραυματισμών. Η συνεχής και αποτελεσματική παρουσία του αποτελεί υπόδειγμα για όλους τους φορείς εθελοντισμού, αλλά και όλους τους πολίτες και δείχνει πως τέτοιοι φορείς και άνθρωποι που τους πλαισιώνουν μπορούν να συνδράμουν την Πολιτεία, να ανακουφίσει τον πόνο και τα προβλήματα, μέχρι να δοθούν ολοκληρωμένες λύσεις. Με τη δράση τους αυτή τιμούν τον τόπο μας κι αξίζουν τουλάχιστον δημόσιο έπαινο. Ευχόμαστε να συνεχίσει με τον ίδιο ενθουσιασμό και αποτελεσματικότητα το έργο του για το καλό των παιδιών μας και του τόπου μας.


  Καθηγητής Γεώργιος Συρογιαννόπουλος
  Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής Λάρισας


  10/06/2016

  Η αναμόρφωση των εξωτερικών ιατρείων της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης έπαψε να είναι όνειρο κι έγινε πραγματικότητα, χάριν της ευαισθησίας που έδειξε το σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος”. Η πρόεδρος κυρία Natasha Clive-Βρέκοσι και οι συνεργάτες της, στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθεια και υλοποίηση σύχρονων εξωτερικών ιατρείων, που αρμόζουν στην περισσότερο πολυάσχολη Παιδοχειρουργική Κλινική της Ελλάδας. Η παροχή υπηρεσιών στο παιδί και στους συνοδούς του, άλλαξε υπέρμετρα προς το καλύτερο, εξυπηρετώντας σε ταχύτητα και ποιότητα τα περιστατικά, τόσο διαγνωστικά όσο κι επεμβατικά. Θεωρούμε ότι το αγαθό της δημόσιας υγείας είναι θεμελιώδες και η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να συνδράμει θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Το δικό μας έργο έρχεται να συνεισφέρει στη δική σας αγάπη κι ενδιαφέρον για το παιδί, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον εργασίας.
  Θα ήταν λίγες οι ευχαριστίες για την ανιδιοτελή προσφορά σας όπως και για τη βοήθεια των χορηγών που εξασφαλίζετε. Ευχόμαστε να είστε γεροί και με διάθεση ώστε να στέκεστε πάντα δίπλα σε αυτούς που αγαπούν να προσφέρουν όπως και εσείς, συνοδοιπόροι στον κοινό σκοπό βελτίωσης της υγείας του παιδιού.


  Δρ. Γεώργιος Παπουής
  Δ/της ΕΣΥ, Παιδοχειρουργός
  ”Ιπποκράτειο” Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης


  25/05/2016

  Η Πρόεδρος Νατάσα Βρέκοσι και το ΔΣ του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» με μεγάλη προθυμία και ευαισθησία για τον τομέα της εκπαίδευσης στην ανάνηψη, ανταποκρίθηκε στην παράκληση για στήριξη μας προκειμένου η Νεογνολογική Κλινική του ΕΚΠΑ να αποκτήσει το εκπαιδευτικό εργαλείο SMART (βελτιώνει τις τεχνικές δεξιότητες του ανανήπτη στην υποστήριξη της αναπνοής του νεογνού στη γέννηση). Στις δύσκολες εποχές που ζούμε στη χώρα μας, το όραμα, ο ενθουσιασμός και η αποτελεσματικότητα κάποιων ανθρώπων έρχεται να κάνει το έργο μας πιο εύκολο.
  Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για την προσφορά σας, θερμότατα συγχαρητήρια για το έργο σας και σας ευχόμαστε να έχετε υγεία, κουράγιο και δύναμη να το συνεχίσετε, για να μας θυμίζετε ότι δεν είμαστε μόνοι στο έργο μας και ότι υπάρχει ακόμα ανθρωπιά!!!


  Νικολέττα Ιακωβίδου, MD, PhD
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογνολογίας
  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή
  Νεογνολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο


  24/05/2016

  Η ευαισθησία που επιδείξατε, ανταποκρινόμενοι άμεσα στο αίτημά μας, είναι πραγματικά αξιοσημείωτη. Σταθήκατε δίπλα μας με πραγματικό ενδιαφέρον και αξιοζήλευτη υπομονή!!
  Η συμβολή σας στη διευκόλυνση της καθημερινότητάς μας είναι ανεκτίμητη και η παρουσία της προσφοράς σας αισθητή σε κάθε μας βήμα!Τα λόγια είναι μικρά και το “ευχαριστώ” λίγο.
  Καλή δύναμη στο έργο σας. 


  Με πραγματική ευγνωμοσύνη,
  Λογοθέτη Έλενα
  Αναισθησιολόγος
  Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών “Αχιλλοπούλειου” Νοσοκομείου Βόλου


  19/06/2015

  Η Πρόεδρος Νατάσα Βρέκοσι και τα μέλη του Σωματείου Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος είναι ολόψυχα αφοσιωμένα στην προστασία της υγείας τoυ βαρέως πάσχοντος παιδιού. Όλοι τους δουλεύουν ανιδιοτελώς, μεθοδικά και με απόλυτη αφοσίωση, προσπαθώντας να ενισχύσουν τις υποδομές στο καταρρέων Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας. Το σωματείο εξόπλισε πρόσφατα το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου στην Αλεξανδρούπολη με τρία υψηλής ποιότητας monitors καρδιοαναπνευστικής παρακολούθησης και δύο παλμικά οξύμετρα, ενώ δώρισε ευγενικά μία συσκευή αναίμακτης μέτρησης χολερυθρίνης, καθώς και μία συσκευή χαρτογράφησης φλεβών, για την διευκόλυνση της ενδοφλέβιας πρόσβασης παιδιών που χρήζουν αιμοληψία και/ή παρεντερική χορήγηση υγρών και φαρμάκων. Η προσφορά του Σωματείου Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος είναι αξιέπαινη, γιατί στις δύσκολες εποχές που ζούμε είναι η μοναδική μη κυβερνητική οργάνωση, που ανιδιοτελώς και άμεσα ανταποκρίθηκε στις εκλύσεις της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του ΔΠΘ, της μοναδικής τριτοβάθμιας Παιδιατρικής κλινικής στην ακριτική περιοχή της Θράκης, για βελτίωση και εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής της υποδομής. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τις δωρεές τους και τη συνεχιζόμενη υποστήριξη.


  Ελπιδοφόρος Μανταδάκης
  Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής-
  Παιδιατρικής Αιματολογίας/ Ογκολογίας ΔΠΘ


  03/06/2014

  Εκείνο που με εντυπωσιάζει περισσότερο στην λειτουργία του Σωματείου “Αντιμετώπιση Παιδιατρικού Τραύματος” δεν είναι η συλλογή και η προσεκτική, στοχευμένη, υπό όρους και πολύ προσεκτικό έλεγχο, διάθεση των χρημάτων που του εμπιστεύονται οι χορηγοί του. Δεν είναι η λατρεία και η απόλυτη αφοσίωση της προέδρου και των μελών του στην προστασία των τρυφερών βλαστών της κοινωνίας μας. Είναι – για μένα -, ότι κατάφεραν να φτιάξουν μια δυνατή ομάδα αντιμετώπισης του Παιδιατρικού Επείγοντος: Χορηγοί – Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος και Ιατρονοσηλευτικό Σώμα, παίρνουν δύναμη και ενθουσιασμό ο ένας από τον άλλο και όλοι μαζί την χαρά της προσφοράς και της υπέρβασης. Το Σωματείο ”Αντιμετώπισης Παιδιατρικού Τραύματος ”, προσπαθεί (και τα καταφέρνει θαυμάσια) να επεκτείνει με ομόκεντρους απλωνόμενους κύκλους, ένα δίκτυ ασφάλειας για το Παιδιατρικό Τραύμα. Σε έναν από τους κύκλους του ανήκει και το ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, του οποίου την αίθουσα αντιμετώπισης παιδιατρικού τραύματος εξόπλισε με εξαίρετα μηχανήματα το Σωματείο. Στην ακούραστη πρόεδρο και τα μέλη του Σωματείου Αντιμετώπισης Παιδιατρικού Τραύματος εκφράζω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί τα έργα τους μας υπενθυμίζουν καθημερινά ότι δεν είμαστε μόνοι στο δύσκολο έργο μας.


  Παναγιώτης Αγγουριδάκης
  Επίκουρος Καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης
  Διευθυντής ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου
  Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής


  27/12/2013

  Η παρουσία σας στο Νοσοκομείο μας είναι παντού. Η αίθουσα ανάνηψης, το μεγαλύτερο έργο σας, έχει αναβαθμίσει την αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντος παιδιού ενώ ο υπόλοιπος εξοπλισμός που μας προσφέρατε, έχει αυξήσει τις δυνατότητες μας για την παροχή υπηρεσιών υγείας στον ευρύτερο χώρο του Νοσοκομείου.
  Εκ μέρους του νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού θα ήθελα να εκφράσω την
  ευγνωμοσύνη για την πολύτιμη βοήθεια και συμπαράστασή σας στο δύσκολο έργο μας.
  Ευελπιστούμε να συνεχιστεί η συνεργασία μας και στο μέλλον.


  Αριστούλα Πατσούρα
  Επιμελήτρια Α΄ ΜΕΘ , Παιδίατρος-Εντατικολόγος, (Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”)


  05/12/2013

  Το ατύχημα και κατά συνέπεια το τραύμα είναι η πρώτη με διαφορά αιτία θανάτου των παιδιών. Πέραν αυτού του συνταρακτικού γεγονότος υπάρχει και μια άλλη εξίσου μεγάλη τραγωδία που τείνουμε να ξεχνούμε. Πίσω από τους θανάτους κρύβεται κι ένας μεγάλος αριθμός μόνιμα ανάπηρων παιδιών. Συνταρακτικό! Ποιόν όμως συνταράσσει; Πόσο κινητοποιείται η πολιτεία για να οργανώσει δομές πρόληψης και αντιμετώπισης του τραύματος; Που είμαστε όλοι εμείς; Όλοι κινητοποιούμαστε και κάνουμε σαματά για άλλες πιο “πιασάρικες” τραγωδίες. Δεν αντιλέγει κανείς τραγωδίες κι εκείνες. Αφορούν όμως πολύ μικρότερο μέρος του παιδικού πληθυσμού. Κάποιος λοιπόν θα πρέπει να ασχοληθεί και με τους πολλούς. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος. Η δράση της είναι σημαντική και κατευθύνεται και προς τους δύο πυλώνες της αντιμετώπισης ενός τραυματισμένου παιδιού καθώς και στους δύο υπάρχει τεράστιο έλλειμμα. Πρώτον χρηματοδοτεί την υλικοτεχνική επάρκεια των μεγάλων κρατικών νοσοκομείων που υποδέχονται τραύμα και δεύτερον χρηματοδοτεί την εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού στη σωστή, αποτελεσματική υποδοχή και διαχείριση του τραυματισμένου παιδιού που σε πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάζει την τελική έκβαση. Αξίζει λοιπόν να στηριχθεί με κάθε τρόπο η προσπάθεια αυτών των ανθρώπων.


  Γεώργιος Σπυρίδης
  Παιδοχειρουργός
  Πρόεδρος Δ.Σ ”Advanced Pediatric Life Support Hellas”


  30/10/2013

  Την προσφορά του Σωματείου “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” την νιώθουμε καθημερινά. Κάθε φορά που βοηθείται ένα παιδί με σημαντικό πρόβλημα του αναπνευστικού χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό που έχει δωριθεί στο νοσοκομείο μας. To Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” έχει συμβάλει σημαντικά στη προαγωγή της υγείας των παιδιών μας.


  Αθανάσιος Καδίτης
  Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Πνευμονολογίας
  Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”


  21/10/2013

  Το αξιέπαινο Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” συνεχούς ευγενικής προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, έχει συμβάλει τα μέγιστα στη χώρα μας στην προσπάθεια μείωσης των παιδικών ατυχημάτων και άμεσης και σωστής αντιμετώπισης των παιδικών ατυχημάτων και άλλων σοβαρών απειλών κατά της ζωής .
  Οι δωρεές του Σωματείου έχουν επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ”ΠΑΓΝΗ”.


  Γεώργιος Μπριασούλης
  Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής Εντατικής Θεραπείας Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντής ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ”ΠΑΓΝΗ”


  Έρευνα

  Έρευνα και Στατιστική

  Η συλλογή πρόσφατων και έγκυρων στοιχείων, καθώς και η συστηματική έρευνα είναι απαραίτητες για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την πλέον αποτελεσματική αντιμετώπιση του βαριά τραυματισμένου παιδιού.

  Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” συμμετέχει στη μελέτη και την οργάνωση ενός Παιδιατρικού Μητρώου Τραύματος (Pediatric Trauma Registry) για την σωστή και γρήγορη συλλογή των σχετικών στατιστικών στοιχείων στην Ελλάδα. Τον Οκτώβριο του 2007 ξεκίνησε η Πιλοτική Μελέτη Καταγραφής Περιστατικών Παιδικού Τραύματος, η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η καταγραφή ξεκίνησε στις 3 Οκτωβρίου 2007 στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και στις 19 Νοεμβρίου 2007 στο «Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών» στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Καραμανδάνειο» και στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας». Τέλος, η έρευνα αυτή ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2008 στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς». Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2008.

  Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” γνωρίζει καλά το μέγεθος αυτού του έργου, αλλά συγχρόνως γνωρίζει ότι η υλοποίησή του αποτελεί επιτακτική ανάγκη. 

  Εάν βοηθήσουμε όλοι, μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες που απαιτούνται για να σταματήσουν τα ατυχήματα να είναι η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας των παιδιών μας. 

  ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ

  Περίληψη

  Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» διεξήγαγε πιλοτική μελέτη καταγραφής παιδιατρικών πολυτραυματιών ασθενών σε τρία μεγάλα νοσοκομεία της Ελλάδας. Η μελέτη αυτή συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

  Η πιλοτική αυτή μελέτη που είχε το χαρακτήρα μελέτης εφαρμογής για τη δημιουργία ενός παιδιατρικού Μητρώου Τραύματος διεξήχθηκε από τον Οκτώβριο 2007-Αύγουστο 2009 στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Πάτρα. Για τις ανάγκες της μελέτης αυτής καταγράφηκαν μόνο τα βαρύτερα περιστατικά τραυματισμών σε παιδιά που εισήχθηκαν στα νοσοκομεία καταγραφής. 

  Από την βιβλιογραφία και τη δημοσιευμένη εμπειρία άλλων ανεπτυγμένων χωρών καταδεινύεται η ανάγκη και η χρησιμότητα συστηματικής και ολοκληρωμένης καταγραφής των πολυτραυματιών ασθενών όλων των ηλικιών. Η καταγραφή αυτή (μητρώο τραύματος) είναι απαραίτητη για την συλλογή καλύτερων δεδομένων, τη συνολικά καλύτερη επίγνωση του προβλήματος των σοβαρών τραυματισμών και της αντιμετώπισής τους. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να αποτελέσει εργαλείο αξιολόγησης της πολιτικής υγείας, των προγραμμάτων αγωγής υγείας αλλά και της παροχής κλινικής φροντίδας στους ασθενείς και θα πρέπει να υποστηριχθεί από το ΥΥΚΑ. 

  Συνολικά καταγράφηκαν 809 περιστατικά, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 7-10% των συνολικών χειρουργικών εισαγωγών. Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ότι ο αριθμός των εισαγωγών αυτών παραμένει σχεδόν σταθερός κατά τη διάρκεια του χρόνου υποδηλώνοντας την ανάγκη για συνεχή εγρήγορση του προσωπικού του ΤΕΠ για την αντιμετώπισή τους.    

  Οι περισσότεροι τραυματισμοί που οδηγούν σε εισαγωγή συμβαίνουν άνοιξη ή καλοκαίρι (68%) και κυρίως στις απογευματινές ώρες. Τα αγόρια αποτελούν το 66% των εισαγωγών για τραύμα, ενώ στη συντριπτική τους πλειοψηφία (97%) οι τραυματισμοί χαρακτηρίζονται ως ατύχημα. Τα κυριότερα αίτια των τραυματισμών που απαιτούν εισαγωγή είναι οι πτώσεις (50,8%) και τα τροχαία ατυχήματα (20,6%). Μάλιστα στο 66% των περιπτώσεων τροχαίων ατυχημάτων δεν έχει εφαρμοστεί κανένα μέτρο ασφάλειας για το παιδί επιβάτη (π.χ. ζώνη ασφαλείας ή παιδικό κάθισμα).  Τα ποσοστά αυτά καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για συνεχιζόμενη αγωγή υγείας σε πολλαπλά επίπεδα για τα θέματα της οδικής ασφάλειας. 

  Εξάλλου σημαντική είναι και η διαπίστωση ότι >50% των σοβαρών τραυματισμών που μελετήσαμε συνέβησαν στους λεγόμενους ασφαλείς χώρους (σπίτι 42,5% και σχολείο 10,4%), γεγονός που υποδηλώνει τη συνεχιζόμενη ανάγκη ενημέρωσης γονέων και δασκάλων για τα θέματα των τραυματισμών.  

  Παρατηρήθηκε επίσης ότι σε ποσοστό σχεδόν 75% καμία ιατρική πράξη δεν πραγματοποιείται στον τόπο του ατυχήματος, όπου η τοποθέτηση αυχενικού κολλάρου έγινε μόνο σε 5% των παιδιών τραυματιών.  Εξάλλου ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών που προσέρχονται στο νοσοκομείο και εισάγονται λόγω τραυματισμού (σχεδόν 70%) προσέρχονται με ΙΧ ή ταξί και το ΕΚΑΒ καλείται να μεταφέρει περίπου 23% των περιστατικών, τα οποία χαρακτηρίζονται και τα πλέον σοβαρά (συνήθως θύματα τροχαίων ατυχημάτων).  

  Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία στην πιλοτική αυτή μελέτη πολύ λίγες ενέργειες γίνονται και στο ΤΕΠ, με εξαίρεση την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα και την χορήγηση ενδοφλεβίων υγρών σε περίπου 50% των ασθενών. Ακτινογαφίες (κυρίως άκρων) είναι η πλέον συχνή απεικονιστική εξέταση (>80%)  και αξονική τομογραφία διενεργείται στο 12% των ασθενών.  

  Τα καταγραφέντα περιστατικά στη πιλοτική μας μελέτη ανήκουν κατά μεγάλο ποσοστό σε ήπιες έως μέτριες κακώσεις (κυρίες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις), ενώ τα πραγματικά βαριά περιστατικά με πολλαπλούς τραυματισμούς, κατάγματα ή κακώσεις σπλάγχνων αναλογούν σε ποσοστό <10%. 

  Η μέση διάρκεια νοσηλείας ανέρχεται σε 4 ημέρες, ενώ μία αδυναμία της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η ελλειπής καταγραφή των θανατηφόρων περιστατικών, λόγω της έλλειψης κεντρικής καταγραφής και μηχανογράφησης στα ΤΕΠ. 

  Η μελέτη μας αντιμετώπισε προβλήματα στην αποδοχή της από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία καταγραφής αλλά και προβλήματα έγκρισης από τη διοίκηση των νοσοκομείων αυτών. Επίσης αντιμετώπισε μεγάλο κόστος λόγω της ανάγκης χρήσης ειδικευομένων παιδοχειρουργικής και άλλων ειδικοτήτων για τη καταγραφή των περιστατικών λόγω της καλύτερης πρόσβασης στα αρχεία των ασθενών και τις υπόλοιπες υπηρεσίες των νοσοκομείων. Τέλος ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πιλοτικής μελέτης αποτελεί η έλλειψη κεντρικής καταγραφής των ασθενών που προσέρχονται στα ελληνικά νοσοκομεία. 

  Συμπεράσματα και Προτάσεις

  Με την ολοκληρωμένη καταγραφή των περιστατικών τραύματος εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το είδος, τη συχνότητα και τα χαρακτηριστικά των παιδικών σοβαρών τραυματισμών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

  • κατευθύνουν τις δράσεις αγωγής και προαγωγής υγείας για τη πρόληψη ατυχημάτων
  • αξιολογηθούν υπάρχουσες δράσεις αγωγής και προαγωγής υγείας για τη πρόληψη ατυχημάτων
  • σχεδιαστούν πολιτικές νοσηλείας και αντιμετώπισης των παιδιών πολυτραυματιών
  • αξιολογηθούν οι υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες\
  • αξιολογηθούν οι κλινικές πρακτικές στην αντιμετώπιση των παιδιών πολυτραυματιών.

  Πρόταση 1: Θεωρούμε ότι η συνέχιση της ολοκληρωμένης καταγραφής των περιστατικών τραύματος πρέπει να υποστηριχθεί και να συνεχιστεί με κεντρικό συντονισμό από το ΥΥΚΑ. Για τη βέλτιστη καταγραφή, αλλά και για τη μελέτη των θανατηφόρων περιστατικών και των χαρακτηριστικών τους, θα πρέπει να εμπλακούν υπηρεσίες και φορείς πέρα από τα νοσοκομεία όπως το ΕΚΑΒ και οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες. 

  Πρόταση 2: Η οργάνωση και στελέχωση των ΤΕΠ με κατάλληλο, εκπαιδευμένο και μόνιμο προσωπικό είναι αναγκαία για την εφαρμογή κεντρικού triage κατά την είσοδο των ασθενών στο ΤΕΠ και συνολική καταγραφή τους. Κατάλληλη στελέχωση των βαρδιών στα ΤΕΠ για την βέλτιστη διαχείριση του εργασιακού φόρτου και ελαχιστοποίηση των χρόνων αναμονής, ιδαίτερα για τα βαρύτερα περιστατικά.

  Το σύστημα που εφαρμόζεται στη χώρα μας οδηγεί τους εφήβους στα νοσοκομεία ενηλίκων, με αποτέλεσμα να εγείρονται σημαντικές ανησυχίες για τη κάλυψη των αναγκών τους τόσο ψυχολογικών όσο και σωματικών. 

  Πρόταση 3: Θα πρέπει να μελετηθούν ειδικά οι ανάγκες των εφήβων πολυτραυματιών και η ειδικότερη αντιμετώπισή τους στα γενικά νοσοκομεία ενηλίκων. Τμήματα Εφηβικής Ιατρικής θα πρέπει να υλοποιηθούν και λειτουργήσουν στα παδιατρικά νοσοκομεία για τη κάλυψη των αναγκών αυτών. 

  Η μεταφορά στο χώρο του ΤΕΠ στο 68,9% των περιστατικών έγινε με αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ενώ σε ποσοστό 23,3% οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 

  Πρόταση 4: Συνεργασία με το ΕΚΑΒ για την ανάδειξη της χρησιμότητας και εξειδίκευσης του προσωπικού του ΕΚΑΒ στη μεταφορά των τραυματισμένων παιδιών. Ενημέρωση γονέων,  δασκάλων και παιδιάτρων. Το προσωπικό του ΕΚΑΒ χρήζει συστηματικής και τακτικής εκπαίδευσης στην προχωρημένη αναζωογόννηση παιδιού  (Advanced Pediatric Life Support), καθώς φαίνεται ότι μεταφέρουν μόνο τα πλέον βαριά περιστατικά τραυματισμών.

  Καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών που νοσηλεύονται εξ αιτίας τραυματισμού έχει κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι απαραίτητη η θέσπιση ειδικών κατευθυντήριων οδηγιών κλινικής αντιμετώπισης κατάλληλων για τα ελληνικά δεδομένα. 

  Πρόταση 5: Προτείνουμε την συνεργασία παιδοχειρουργών, νευροχειρουργών και εντατικολόγων για τη δημιουργία εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των πτώσεων και Κρανιοεγκεφαλικών Κακώσεων (ΚΕΚ) κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα στο διεθνή χώρο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προτυποποιηθεί, κατά το δυνατόν, η κλινική αντιμετώπιση.

  Από τα δεδομένα της μελέτης μας ο πληθυσμός που κυρίως υφίσταται τους σοβαρούς τραυματισμούς είναι τα αγόρια προσχολικής και σχολικής ηλικίας και ο κύριος μηχανισμός τραυματισμού τους είναι οι πτώσεις. 

  Πρόταση 6: Πρέπει να επανεξεταστούν και να αναπροσαρμοστούν στις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών τα μηνύματα και το υλικό των δράσεων πρόληψης και αγωγής υγείας έτσι ώστε να στοχεύουν καλύτερα στα αγόρια. Θα πρέπει να συνεχιστούν εντατικά οι ενημερώσεις γονέων, δασκάλων και παιδιάτρων για τη σωστότερη πρόληψη των τραυματισμών αυτών.

  Τα εγκαύματα είναι συχνότερα στα μικρά παιδιά της προσχολικής ηλικίας (μέση ηλικία 2,5 έτη), συμβαίνουν συνήθως του χειμερινούς μήνες (44%) και επιπλέον είναι συχνότερα σε παιδιά γονέων χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. 

  Πρόταση 7: Θα πρέπει να δημιουργηθεί κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για τα προγράμματα πρόληψης εγκαυμάτων στα μικρά παιδιά, το οποίο θα πρέπει να είναι φιλικό ακόμα και προς αναλφάβητους χρήστες, π.χ. χρήση γραφικών ή σκίτσων και διαφορετικών γλωσσών, πέρα της ελληνικής.

  Μεταξύ των περιστατικών τροχαίου ατυχήματος όπου το παιδί ήταν συνοδηγός ή επιβάτης στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, στο 66,7% των περιπτώσεων δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο ασφάλειας (ζώνη ή παιδικό κάθισμα).

  Πρόταση 8: Θα πρέπει να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί η ενημέρωση γονέων και δασκάλων για τη σωστή χρήση και ανάγκη των μέτρων ασφάλειας στο αυτοκίνητο και τη σωστή θέση ενός παιδιού στο αυτοκίνητο. Ενημέρωση και περαιτέρω ευαισθητοποίηση των παιδιάτρων και παιδοχειρουργών. Θα πρέπει να αναζητηθεί συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και άλλους φορείς για τη διάδοση τόσο της πρόληψης όσο και τη θέσπιση πιο αυστηρών ποινών για τους παραβάτες με επίβλεψη της εφαρμογής τους.

  Κατεβάστε την παρουσίαση

  Άμεσες Ανάγκες

  Στο πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι Άμεσες Ανάγκες για τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία, την Εκπαίδευση Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού στην Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος καθώς επίσης και για την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων.

  Διαβάστε περισσότερα “Άμεσες Ανάγκες”

  Στόχοι του Σωματείου “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος”

  1. Δημιουργία Αιθουσών Επειγόντων Περιστατικών στα Νοσοκομεία Παίδων Αττικής και της ευρύτερης ελληνικής επαρχείας.

  2. Η προσφορά ιατρικού εξοπλισμού και μηχανημάτων στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία. Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι Άμεσες Ανάγκες για τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία, την Εκπαίδευση Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού στην Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος καθώς επίσης και για την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων.

  Δείτε περισσότερα εδώ.

  3. Παρουσιάσεις με θέμα την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων σε παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού σχολείου, στους γονείς των και στους εκπαιδευτικούς των.

  4. Εκπαίδευση ιατρικού προσωπικού στις ιδιαιτερότητες του παιδικού τραύματος, μέσω των ιατρικών Σεμιναρίων A.P.L.S. (ADVANCED PΑEDIATRIC LIFE SUPPORT) , B.P.L.S. (ΒASIC PΑEDIATRIC LIFE SUPPORT), (P.A.L.S.) PΑEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT και P.L.S. (PΑEDIATRIC LIFE SUPPORT).

  5. Συνέχιση της Ραδιοτηλεοπτικής εκστρατείας Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων και η δημοσίευση σχετικών άρθρων στον Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού.

  6. Εκπαίδευση των διασωστών του Ε.Κ.Α.Β. στην σωστή αντιμετώπιση του τραυματισμένου παιδιού.

  Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους όρους χρήσης
  Δ
  Ω
  Ρ
  Ε
  Α