Άμεσες Ανάγκες

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι Άμεσες Ανάγκες για τα Παιδιατρικά Τμήματα Νοσοκομείων, την Εκπαίδευση Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού στην Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος καθώς επίσης και για την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων.

1. “Δημιουργία και εξοπλισμός Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών”

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΟΣΤΟΣ €
1“Τζάνειο” Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά (καλύφθηκε)14.488
2Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου (καλύφθηκε)12.104
3Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Κύμης (καλύφθηκε)11.966

 2. “Εξοπλισμός Παιδιατρικών Τμημάτων”

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
1Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας (καλύφθηκε)13.451


3. “Εξοπλισμός για τα Παιδιατρικά Τμήματα Νοσοκομείων”


Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου “ΠΑΓΝΗ”

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Ηλεκτροεγκεφαλογράφος11.780

Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Φορητή θερμοκοιτίδα11.532

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Φορητή θερμοκοιτίδα11.532

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Διαθλασίμετρο 7.657

Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Καρύστου

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Συσκευή ανίχνευσης ωτοακουστικών εκπομπών (καλύφθηκε)3.930,80
2Βρεφοζυγός (καλύφθηκε)750,00

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Συσκευή ανίχνευσης φλεβών 4.216

Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης “Μαμάτσειο”

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Συσκευή ανίχνευσης φλεβών 4.216

Νοσοκομείο “Παίδων Πεντέλης”

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Video καταγραφής και αποθήκευσης ενδοσκοπικών επεμβάσεων 4.092


4. “Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων”

ΚΟΣΤΟΣ €
1Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων12.000
2Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (καλύφθηκε)5.000
3Χρηματοδότηση του φυλλαδίου “Προσοχή στην Επιλογή των Παιχνιδιών” (καλύφθηκε)3.000Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους όρους χρήσης
Δ
Ω
Ρ
Ε
Α