Άμεσες Ανάγκες

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι Άμεσες Ανάγκες για τα Παιδιατρικά Τμήματα Νοσοκομείων, την Εκπαίδευση Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού στην Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος καθώς επίσης και για την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων.

1. «Δημιουργία και εξοπλισμός Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΟΣΤΟΣ €
1Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης32.020
2Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας – Ανακαίνιση ΤΕΠ 27.800
3Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας – Εξοπλισμός ΤΕΠ24.055
4Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης 20.700

 2. «Εξοπλισμός ΤΕΠ και Παιδιατρικών Τμημάτων»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
1Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Νοσηλευτική Μονάδα Άργους 11.080
2Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας8.187
3Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου7.994
4Κέντρο Υγείας Γαλατά7.265
5Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας2.400


3. «Εξοπλισμός για τα Παιδιατρικά Τμήματα Νοσοκομείων»

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ €
1 Μόνιτορ (πιεσόμετρο & οξύμετρο)1.698,80
2 Ωτοσκόπιο 483,30
3 Πολυμηχάνημα 200,00

Κέντρο Υγείας Σκιάθου

ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ €
1Διαδερμικός μετρητής χολερυθρίνης 1.899,00
2 Οξύμετρο355,50


Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Φορητό διαθλασίμετρο7.657


Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου στην Αλεξανδρούπολη

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Μόνιτορ4.464


4. «Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων»

  ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ €
1Χρηματοδότηση του Προγράμματος «Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων» (έτος 2020)15.000
2Χρηματοδότηση φυλλαδίου «Προσοχή στα Εγκαύματα»3.000

Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους όρους χρήσης