Παρουσίαση Αποτελεσμάτων του «ΘΑΛΗΣ ΙΙ – Χαρτογράφηση & Αξιολόγηση Ελληνικών Μη-Κερδοσκοπικών Οργανώσεων» (2ος Κύκλος)

Την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου «ΘΑΛΗΣ ΙΙ – Χαρτογράφηση & Αξιολόγηση Ελληνικών Μη-Κερδοσκοπικών Οργανώσεων», στο οποίο συμμετείχε και η «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος».

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση HIGGS σε συνεργασία με ερευνητές από 3 πανεπιστήμια, και χρηματοδοτήθηκε από τα Κοινωφελή Ιδρύματα: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Η διαδικασία αξιολόγησης του ΘΑΛΗΣ ΙΙ περιλάµβανε 2 κύκλους. Ο πρώτος κύκλος πραγματοποιήθηκε το 2018-2019 ενώ ο δεύτερος ξεκίνησε το Φθινόπωρο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο 2020.

Στον δεύτερο κύκλο εντάχθηκαν περισσότερα ποιοτικά κριτήρια, που αφορούσαν την αξιολόγηση των κύριων δράσεων των οργανώσεων από µέρος των ωφελουµένων τους. Συνολικά 95 οργανώσεις ολοκλήρωσαν το σκέλος των ποσοτικών κριτηρίων ενώ 71 οργανώσεις κατάφεραν να ολοκληρώσουν πλήρως τον διευρυμένο με ποιοτικά κριτήρια δεύτερο κύκλο.

Το Σωματείο μας αξιολογήθηκε σε δύο πεδία δραστηριοποίησης, Εκπαίδευση και Υγεία, λαμβάνοντας και στα δύο πεδία τη βαθμολογία των 4 αστέρων (στο ποσοτικό και στο ποιοτικό σκέλος), η οποία ήταν η υψηλότερη βαθμολογία που συγκεντρώθηκε από τις ΜΚΟ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, στο πεδίο ΥΓΕΙΑ, από τις 33 ΜΚΟ που συμμετείχαν, 4 αστέρια έλαβαν μόνο 13 ΜΚΟ στο ποσοτικό σκέλος και 16 ΜΚΟ στο ποιοτικό σκέλος. Επίσης, στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, από τις 52 ΜΚΟ που συμμετείχαν, 4 αστέρια έλαβαν 21 ΜΚΟ στο ποσοτικό σκέλος και 28 ΜΚΟ στο ποιοτικό σκέλος.


Διαβάστε εδώ τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας.

Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους όρους χρήσης
Δ
Ω
Ρ
Ε
Α