Μεταφορά τραυματισμένου παιδιού (σωστή και γρήγορη)

Η γρήγορη και σωστή μεταφορά του βαριά τραυματισμένου παιδιού, σε συνδυασμό με την επί τόπου εξειδικευμένη αντιμετώπιση, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη θνησιμότητα κατά τη μεταφορά. Μπορούν επίσης να συντελέσουν στην αποφυγή της επιδείνωσης της κατάστασης του τραυματισμένου παιδιού.

Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους όρους χρήσης
Δ
Ω
Ρ
Ε
Α