Εκδήλωση – BALTHAZAR

Η «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» οργάνωσε με επιτυχία, την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, δείπνο στο Bar – Restaurant BALTHAZAR

Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό να συμβάλλει στην ουσιαστική μείωση των παιδικών ατυχημάτων και στη σωστή αντιμετώπιση τους.

Από τον Απρίλιο του 2010 το Σωματείο έχει ξεκινήσει την προσπάθεια αναβάθμισης της νοσηλείας των παιδιών στη χώρα μας προσφέροντας μέχρις στιγμής στα 3 παιδιατρικά Νοσοκομεία «Αγία Σοφία», Π. & Α. Κυριακού» και «Παίδων Πεντέλης», μηχανήματα και εξοπλισμό αξίας € 90.957,88.

Το Ιούνιο του 2011 με τη δική μας παρέμβαση και τη γενναιόδωρη δωρεά του κου κυρίου Γιάννη Β. Βαρδινογιάννη, παραδόθηκε στο Νοσοκομεία «Παίδων Πεντέλης» η πλήρως εξοπλισμένη Αίθουσα Επειγόντων Περιστατικών συνολικού κόστους € 50.748.

Επόμενοι στόχοι του Σωματείου μας είναι η δημιουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαϊας Κυριακού» κόστους € 54.000 και η αγορά μηχανημάτων για τα Νοσοκομεία «Παίδων Πεντέλης» και «Παναγιώτη & Αγλαϊας Κυριακού» κόστους € 39.360.

Μέσα στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» οργάνωσε με επιτυχία, την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, δείπνο στο Bar – Restaurant BALTHAZAR.

Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους όρους χρήσης
Δ
Ω
Ρ
Ε
Α