Σεμινάρια P.L.S., P.A.L.S. και B.L.S.

Παιδιατρικό Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής / Paediatric Life Support (PLS)


To Σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές, υγειονομικούς που εμπλέκονται στην επείγουσα ιατρική και την βασική υποστήριξη της ζωής παιδιών και βρεφών.

Το σεμινάριο, μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών τεχνικών, παρέχει θεωρητικές γνώσεις και εκπαιδεύει σε πρακτικές δεξιότητες για:
• την πρόληψη και θεραπεία της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής σε παιδιά και βρέφη,
• την εφαρμογή στρατηγικών αρχικής αντιμετώπισης απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων ή τραυμάτων σε παιδιά και βρέφη.

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει:
• Διδασκαλία και συμμετοχή σε εικονικά σενάρια κλινικών περιστατικών
• Διαλέξεις
• Πρακτική εκπαίδευση σε σταθμούς δεξιοτήτων:

 1. Διαχείρισης αεραγωγού
 2. Χρήσης απινιδωτή
 3. Καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και πνιγμονής από ξένο σώμα
 4. Τοποθέτησης ενδοοστικής και ομφαλικής φλεβικής γραμμής        

• Φροντιστήρια σε ειδικά θέματα που αφορούν το παιδιατρικό επείγον
• Εκπαίδευση σε εικονικά σενάρια βαρέως πασχόντων παιδιών.


Εκτός από τη δυνατότητα που προσφέρει η Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος σε ιατρούς να παρακολουθήσουν αυτά τα εξαιρετικά σημαντικά σεμινάρια (βλ. παρακάτω) σχετικά με το παιδικό τραύμα, το Σωματείο χρηματοδοτεί και την αγορά εξοπλισμού (όπως βρεφικές κούκλες) για τα σεμινάρια.

 • Οκτώβριος 2021: εξοπλισμός για το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επείγουσας Ιατρικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Δωρεά: Ανώνυμος Δωρητής, Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής και “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”) (κόστος € 10.382,64)
 • Οκτώβριος 2021: εξοπλισμός για το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επείγουσας Ιατρικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου «ΠΑΓΝΗ» (Δωρεά: Ανώνυμος Δωρητής, Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής και “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”) (κόστος € 10.382,64)
 • Σεπτέμβριος 2019: εξοπλισμός για τα σεμινάρια της “APLS Hellas” (κόστος € 3.286,74)
 • Ιούλιος 2019: εξοπλισμός για σεμινάρια APLS στην Κρήτη (κόστος € 3.025,84)
 • Ιούνιος 2017: εξοπλισμός για τα σεμινάρια της “APLS Hellas” (κόστος € 553,61)
 • Μάιος 2014: εξοπλισμός για τα σεμινάρια της “APLS Hellas” (κόστος € 1.550)
 • Ιανουάριος 2013: εξοπλισμός για σεμινάρια APLS στην Κρήτη (κόστος € 5.832)
 • Ιούνιος 2011: εξοπλισμός για τα σεμινάρια της “APLS Hellas” (κόστος € 4.575).


Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίων

Σε συνεργασία με την “A.P.L.S. Hellas” και την “A.P.L.S. Crete”


Σεμινάρια P.L.S. (Paediatric Life Support)

Στις 11 Δεκεμβρίου 2023 διεξήχθη ένα σεμινάριo P.L.S. στην Σητεία της Κρήτης. Συμμετείχαν 18 νοσηλευτές και το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής τους.

Στις 5 Δεκεμβρίου 2023 διεξήχθη ένα σεμινάριo P.L.S. στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συμμετείχαν 9 νοσηλευτές και το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής τους.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2023 διεξήχθη ένα σεμινάριo P.L.S. στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Συμμετείχαν 20 νοσηλευτές και το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής τους.

Στις 16 Δεκεμβρίου 2022 διεξήχθη ένα σεμινάριo P.L.S. στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συμμετείχαν 24 νοσηλευτές και το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής τους.

Στις 5 & 6 Νοεμβρίου 2022 διεξήχθη ένα σεμινάριo P.L.S. στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Συμμετείχαν 37 νοσηλευτές και το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής τους.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2021 διεξήχθη ένα σεμινάριo P.L.S. στα Χανιά της Κρήτης. Συμμετείχαν 24 νοσηλευτές και το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής τους.

Στις 19 Οκτωβρίου 2019 διεξήχθη ένα σεμινάριo P.L.S. στην Ιεράπετρα της Κρήτης. Συμμετείχαν 24 νοσηλευτές και το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής τους.

Στις 8 Ιουνίου 2019 διεξήχθη ένα σεμινάριo P.L.S. στo Ηράκλειο της Κρήτης. Συμμετείχαν 22 νοσηλευτές και το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής τους.

Στις 30 Ιουνίου 2018 διεξήχθη ένα σεμινάριo P.L.S. στα Χανιά της Κρήτης. Συμμετείχαν 24 νοσηλευτές και το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής τους.

Στις 5 Μαΐου 2018 διεξήχθη ένα σεμινάριo P.L.S. στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Συμμετείχαν 24 νοσηλευτές και το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής τους.

Στις 16 Δεκεμβρίου 2017 διεξήχθη ένα σεμινάριo P.L.S. στο Ρέθυμνο Κρήτης. Συμμετείχαν 22 νοσηλευτές και το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής τους.

Στις 6 & 7 Οκτωβρίου 2017 διεξήχθη ένα σεμινάριo P.L.S. στη Σητεία της Κρήτης. Συμμετείχαν 22 νοσηλευτές και το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής τους.

Στις 6 Μαΐου 2017 διεξήχθη ένα σεμινάριo P.L.S. στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Συμμετείχαν 24 νοσηλευτές και το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής τους.

Στις 4 Φεβρουαρίου 2017  διεξήχθη ένα σεμινάρια P.L.S. στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Συμμετείχαν 26 νοσηλευτές και το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής τους.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2016  διεξήχθη ένα σεμινάρια P.L.S. στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Συμμετείχαν 27 νοσηλευτές και το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής τους.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2016  διεξήχθη ένα σεμινάρια P.L.S. στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Συμμετείχαν 26 νοσηλευτές και το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής τους.

Στις 18 Μαΐου 2013 διεξήχθη ένα σεμινάριο P.L.S. στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Συμμετείχαν 24 νοσηλευτές και τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. χρηματοδότησαν τη συμμετοχή τους.

Στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2013 διεξήχθησαν δύο σεμινάρια P.L.S. στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Συμμετείχαν 51 νοσηλευτές και το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε τη συμμετοχή τους.


Σεμινάρια B.L.S. (Basic Life Support)

Στις 12 Ιουνίου 2010 διεξήχθη ένα σεμινάριο Β.L.S. στο Χωρέμειο του Νοσοκομείου Παίδων ¨Αγία Σοφία¨. Συμμετείχαν 24 νοσηλευτές και το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου τη συμμετοχή τους.

Στις 2 Νοεμβρίου 2002, 40 νοσηλευτές από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο εκπαιδεύτηκαν στο 3ο Σεμινάριο της Βασικής Παιδιατρικής Ανάνηψης, Basic Paediatric Life Support (B.P.L.S.).

Στις 18 και 19 Μαΐου 2002, 23 ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων από τα νησιά Κω, Νίσυρο και Κάλυμνο, εκπαιδεύτηκαν στο 2ο Σεμινάριο Basic Paediatric Life Support (B.P.L.S.).

Με την παρότρυνση της αναισθησιολόγου ιατρού, Έλλης Καρανίκα, και την ευγενική χορηγία των Δήμων Δικαίου και Κω, το Σωματείο “Α.Π.Τ.” με μία ομάδα 5 ιατρών εκπαιδευτών ανέλαβε τη οργάνωση και την διεξαγωγή του Σεμιναρίου.
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η διαρκής εκπαίδευση των ιατρών της ακριτικής Ελλάδας, στην έγκαιρη αναγνώριση και σταθεροποίηση των επειγόντων περιστατικών στα βρέφη και τα παιδιά, καθώς επίσης και στις αρχές της ασφαλούς μεταφοράς των παιδιών που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η οργάνωση του Σεμιναρίου συμβάλλει επίσης στην αντιμετώπιση της πληθυσμιακής έκρηξης που συμβαίνει στα νησιά της Ελλάδας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Για παράδειγμα, ο πληθυσμός της Κω τους χειμερινούς μήνες είναι 25.000 άτομα και κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου αυτός υπερβαίνει τα 110.000 άτομα.

Στις 3 Νοεμβρίου 2001, 40 νοσηλευτές από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο εκπαιδεύτηκαν στο 1ο Σεμινάριο της Βασικής Παιδιατρικής Ανάνηψης, Basic Paediatric Life Support (B.P.L.S.).


Σεμινάρια P.A.L.S. (Paediatric Advanced Life Support)

Στις 1 και 2 Νοεμβρίου 2000 διεξήχθη το 1ο Σεμινάριο Paediatric Advanced Life Support (P.A.L.S.) . Εκπαιδεύθηκαν σε αυτό 45 γιατροί και νοσηλευτές. Το Σεμινάριο έγινε βάσει του προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικού της American Heart Association. Σκοπός του ήταν να μελετηθεί η ανταπόκριση του Ιατρικού κόσμου σε αυτό και το αποτέλεσμα ήταν πολύ θετικό.

Το Σεμινάριο P.A.L.S. πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος «ΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΑΔΗ», του Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ», της Φαρμακευτικής Εταιρείας «ΕLPΕΝ A.E.», της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής, Ορθοπεδικής & Τραυματολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.) και της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» ευχαριστεί θερμά όλους τους γενναιόδωρους χορηγούς και υποστηρικτές του.

Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους όρους χρήσης
Δ
Ω
Ρ
Ε
Α