Πληροφορίες

Η «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» πιστεύει ότι, για την σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των τραυματισμένων παιδιών και των επειγόντων περιστατικών, χρειάζονται ομάδες ειδικά εκπαιδευμένων ατόμων που μπορούν να προσφέρουν γρήγορη και εξειδικευμένη φροντίδα στα πάσχοντα παιδιά και στις οικογένειές τους.

Για τον λόγο αυτό, στα πλαίσια της Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης εξειδικευμένου προσωπικού, η «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» έχει οργανώσει μέχρι σήμερα σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Johns Hopkins και με την APLS Hellas:

– 41 A.P.L.S (ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT)

– 1 P.A.L.S. (PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT)

– 12 P.L.S. (PAEDIATRIC LIFE SUPPORT)

– 4 B.L.S. (ΒASIC LIFE SUPPORT)

εκπαιδευτικά σεμινάρια για Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό.

Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους όρους χρήσης
Δ
Ω
Ρ
Ε
Α