Διάλογος Bravo – Bravo Sustainability Dialogue 2022

Η «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» συμμετείχε στον Θεσμό Διαλόγου Bravo Sustainability 2022!

Ο θεσμός BRAVO αποτελεί έναν θεσμό κοινωνικού διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο, με βάση τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από Επιχειρήσεις, Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών. Όλοι οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο BRAVO αποτελούν τους «Πρεσβευτές Βιώσιμης Ανάπτυξης», μίας φιλοσοφίας που υποστηρίζει ένα βιώσιμο μέλλον, και συμβάλλουν με τις πρωτοβουλίες τους στη δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο. Σκοπός του BRAVO είναι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, αλλά και η επικοινωνία των πρωτοβουλιών και δράσεων όλων των συμμετεχόντων Οργανισμών σε ένα δίκτυο 62.000 Ενεργών Πολιτών.

Το Σωματείο μας συμμετείχε με την πρωτοβουλία «Αναβάθμιση των Παιδιατρικών Τμημάτων των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας της Ελλάδας» στην κατηγορία Bravo Society.



Εδώ μπορείτε να δείτε την παρουσίαση της πρωτοβουλίας μας από την κα Έλενα Πισιμίση, Συντονίστρια Προγραμμάτων του Σωματείου.

Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους όρους χρήσης
Δ
Ω
Ρ
Ε
Α