Άμεσες Ανάγκες

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι Άμεσες Ανάγκες για τα Παιδιατρικά Τμήματα Νοσοκομείων, την Εκπαίδευση Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού στην Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος καθώς επίσης και για την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων.

 1. Εξοπλισμός Παιδιατρικών Ιατρείων

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
1“Καραμανδάνειο” Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών: Παιδοαλλεργιολογικό Ιατρείο (καλύφθηκε)8.855


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
1Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Νίκαια: Παιδιατρικό Ιατρείο (καλύφθηκε)2.000


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
1Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη: Παιδιατρικό Ιατρείο (καλύφθηκε)2.0002. Εξοπλισμός για Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών


Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Συμπληρωματικός Εξοπλισμός για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (καλύφθηκε)5.580


3. Εξοπλισμός για Παιδιατρικά Τμήματα Νοσοκομείων


Αρεταίειο Νοσοκομείο

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Συσκευή φωτοθεραπείας14.499,32

Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Φορητή θερμοκοιτίδα (καλύφθηκε)11.532
2Συσκευή ανίχνευσης φλεβών (καλύφθηκε)4.216

Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Θερμοκοιτίδα (καλύφθηκε)11.160
2Συσκευή ανίχνευσης φλεβών (καλύφθηκε) 4.216

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου “ΠΑΓΝΗ”

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Ηλεκτροεγκεφαλογράφος (καλύφθηκε)11.780

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Φορητή θερμοκοιτίδα (καλύφθηκε)11.532

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Διαθλασίμετρο (καλύφθηκε) 7.657

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Συσκευή υψηλής ροής οξυγόνου (καλύφθηκε)4.340

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Συσκευή ανίχνευσης φλεβών (καλύφθηκε)4.216

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Συσκευή ανίχνευσης φλεβών (καλύφθηκε) 4.216

Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης “Μαμάτσειο”

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Συσκευή ανίχνευσης φλεβών (καλύφθηκε) 4.216

Νοσοκομείο “Παίδων Πεντέλης”

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Video καταγραφής και αποθήκευσης ενδοσκοπικών επεμβάσεων (καλύφθηκε) 4.092

Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Εργαλείο αξιολόγησης αναπτυξιακών ικανοτήτων (καλύφθηκε) 2.500

Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Ν.Μ. Κυπαρισσίας

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Μόνιτορ ζωτικών σημείων (καλύφθηκε)1.436,80

Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Άγιος Σάββας

ΕΙΔΟΣΚΟΣΤΟΣ €
1Οφθαλμοσκόπιο – βυθοσκόπιο1.091,20


4. Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων

ΚΟΣΤΟΣ €
1Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (καλύφθηκε)8.000
2Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων 3.000
3Χρηματοδότηση Παρουσιάσεων (καλύφθηκε)1.000Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους όρους χρήσης
Δ
Ω
Ρ
Ε
Α