Σεμινάρια A.P.L.S.

Το πρόγραμμα Advanced Paediatric Life Support (A.P.L.S.) είναι σχεδιασμένο για να εκπαιδεύσει επαγγελματίες υγείας στην αντιμετώπιση των πιο συχνών παιδιατρικών καταστάσεων που απειλούν τη ζωή. Βασικός άξονας του σεμιναρίου είναι η  εκπαίδευση στη συστηματική προσέγγιση του βαρέως πάσχοντος παιδιού. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος χρησιμοποιούνται διάφορα διδακτικά μέσα, όπως διαλέξεις, σταθμοί δεξιοτήτων (hands on) με τη χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού καθώς και σενάρια προσομοίωσης κλινικών καταστάσεων.


Ειδικότερα οι υποψήφιοι εκπαιδεύονται:

1. στην παροχή βασικής και εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής στην ανακοπή

2. στην αναγνώριση και παροχή επείγουσας φροντίδας σε βαρέως πάσχοντα παιδιά, είτε ως συνέπεια τραυματισμού ή ως συνέπεια βαριάς νόσου

3. στη διαχείριση του αεραγωγού

4. στην ασφαλή εφαρμογή απινίδωσης στην ανακοπή

5. σε δεξιότητες που αφορούν αγγειακή πρόσβαση, την ακινητοποίηση του πολυτραυματία, το χειρουργικό αεραγωγό και την παροχέτευση θώρακα


Εκτός από τη δυνατότητα που προσφέρει η Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος σε ιατρούς να παρακολουθήσουν αυτά τα εξαιρετικά σημαντικά σεμινάρια (βλ. παρακάτω) σχετικά με το παιδικό τραύμα, το Σωματείο χρηματοδοτεί και την αγορά εξοπλισμού (όπως βρεφικές κούκλες) για τα σεμινάρια.

  • Μάιος 2022: online εκπαιδευτικό υλικό για σεμινάριο της “APLS Hellas” (κόστος € 2.689,65)
  • Οκτώβριος 2021: εξοπλισμός για το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επείγουσας Ιατρικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Δωρεά: Ανώνυμος Δωρητής, Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής και “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”) (κόστος € 10.382,64)
  • Οκτώβριος 2021: εξοπλισμός για το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επείγουσας Ιατρικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου «ΠΑΓΝΗ» (Δωρεά: Ανώνυμος Δωρητής, Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής και “Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος”) (κόστος € 10.382,64)
  • Σεπτέμβριος 2019: εξοπλισμός για τα σεμινάρια της “APLS Hellas” (κόστος € 3.286,74)
  • Ιούλιος 2019: εξοπλισμός για σεμινάρια APLS στην Κρήτη (κόστος € 3.025,84)
  • Ιούνιος 2017: εξοπλισμός για τα σεμινάρια της “APLS Hellas” (κόστος € 553,61)
  • Μάιος 2014: εξοπλισμός για τα σεμινάρια της “APLS Hellas” (κόστος € 1.550)
  • Ιανουάριος 2013: εξοπλισμός για σεμινάρια APLS στην Κρήτη (κόστος € 5.832)
  • Ιούνιος 2011: εξοπλισμός για τα σεμινάρια της “APLS Hellas” (κόστος € 4.575).


Ημερομηνίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων


Σε συνεργασία με την “A.P.L.S. Hellas” και την “A.P.L.S. Crete”

Στις 27 & 28 Ιανουαρίου 2024 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στην Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 27 & 28 Ιανουαρίου 2024 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στα Χανιά Κρήτης, σε συνεργασία με την A.P.L.S. Crete. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 18 & 19 Νοεμβρίου 2023 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στην Αθήνα, σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 6 & 7 Μαΐου 2023 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στην Αθήνα, σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 4 & 5 Μαρτίου 2023 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στην Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 3 & 4 Δεκεμβρίου 2022 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Ηράκλειο Κρήτης, σε συνεργασία με την A.P.L.S. Crete. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 19 & 20 Νοεμβρίου 2022 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στην Αθήνα, σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 25 & 26 Ιουνίου 2022 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Ηράκλειο Κρήτης, σε συνεργασία με την A.P.L.S. Crete. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 21 & 22 Μαΐου 2022 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στην Αθήνα, σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 22 & 23 Ιανουαρίου 2022 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Ηράκλειο Κρήτης, σε συνεργασία με την A.P.L.S. Crete. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2021 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στην Αθήνα, σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 9 & 10 Οκτωβρίου 2021 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Ηράκλειο Κρήτης, σε συνεργασία με την A.P.L.S. Crete. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 25 & 26 Ιανουαρίου 2020 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής “Απόστολος Φωκάς” στο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο” σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2019 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο ξενοδοχείο Ibis Styles Heraklion central στο Ηράκλειο Κρήτης σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 2 & 3 Νοεμβρίου 2019 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στις εγκαταστάσεις της ΕΛΠΕΝ A.E. στο Πικέρμι Αττικής σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 25 & 26 Μαΐου 2019 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο ΙΑΣΩ Παίδων σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 2 & 3 Φεβρουαρίου 2019 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ”ΠΑΓΝΗ” σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 20 & 21 Οκτωβρίου 2018 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Porto Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 12 & 13 Μαΐου 2018 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο ΙΑΣΩ Παίδων σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 3 & 4 Μαρτίου 2018 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ”ΠΑΓΝΗ” σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 4 & 5 Νοεμβρίου 2017 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ”ΠΑΓΝΗ” σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 7 & 8 Οκτωβρίου 2017 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Porto Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 6 & 7 Μαΐου 2017 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο ΙΑΣΩ Παίδων σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 25 & 26 Ιουνίου 2016 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ”ΠΑΓΝΗ” σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 20 Μαρτίου 2016 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas για την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε την συμμετοχή των εκπαιδευόμενων φοιτητών.

Στις 12 & 13 Δεκεμβρίου 2015 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 6 & 7 Ιουνίου 2015 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο ΙΑΣΩ Παίδων σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 20, 21 & 22 Μαρτίου 2015 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ”ΠΑΓΝΗ” σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 14 & 15 Μαρτίου 2015 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Porto Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 29 & 30 Νοεμβρίου 2014 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Ξενοδοχείο ”Αμαλία” σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 13 & 14 Σεπτεμβρίου 2014 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Porto Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 9,10 & 11 Μαΐου 2014 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Ξενοδοχείο ”Αμαλία” σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η ”Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών του Ε.Κ.Α.Β.

Στις 24, 25 & 26 Ιανουαρίου 2014 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ”ΠΑΓΝΗ” σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 13,14 & 15 Δεκεμβρίου 2013 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Ξενοδοχείο ”Αμαλία” σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η ”Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών με δωρεά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ”Αμαλία”.

Το 25ο Σεμινάριο A.P.L.S. διεξήχθη στις 26,27 & 28 Απριλίου 2013 στο Ξενοδοχείο ”Αμαλία” σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η ”Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών με δωρεά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ”Αμαλία”.

To 24ο Σεμινάριο Α.P.L.S. διεξήχθη στις 9, 10 & 11 Νοεμβρίου 2012 στο Ξενοδοχείο “Αμαλία” σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών με δωρεά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων “Αμαλία”.

To 22ο Σεμινάριο Α.P.L.S. διεξήχθη στις 10, 11 & 12 Φεβρουαρίου 2012 στο Χωρέμειο του Νοσοκομείου Παίδων ¨Αγία Σοφία¨ σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική και την A.P.L.S. Hellas. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε εν μέρει τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων ιατρών.

To 19ο Σεμινάριο Α.P.L.S. οργανώθηκε στις 24, 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2010 στο Αττικό Νοσοκομείο με την αφιλοκερδή συμμετοχή εθελοντών Ελλήνων ιατρών εκπαιδευτών, μελών του Σωματείου. Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Διοργάνωση από το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος”

Το 15ο Σεμινάριο Α.P.L.S. διεξήχθη στις 13, 14 & 15 Νοεμβρίου 2009 στα εργαστήρια της Φαρμακευτικής Εταιρείας «ΕLPEN». Α.Ε. στο Πικέρμι, με την αφιλοκερδή συμμετοχή εθελοντών Ελλήνων ιατρών εκπαιδευτών, μελών του Σωματείου.

To 14ο Σεμινάριο Α.P.L.S. οργανώθηκε στις 12, 13 & 14 Ιουνίου 2009, στις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού – Πειραματικού Τμήματος της “ELPEN A.E.” με την αφιλοκερδή συμμετοχή εθελοντών Αμερικανών και Ελλήνων ιατρών εκπαιδευτών, μελών του Σωματείου.

To 13ο Σεμινάριο Α.P.L.S. οργανώθηκε στις 14, 15 & 16 Νοεμβρίου 2008, στις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού – Πειραματικού Τμήματος της “ELPEN A.E.” με την αφιλοκερδή συμμετοχή εθελοντών Αμερικανού και Ελλήνων ιατρών εκπαιδευτών, μελών του Σωματείου.
Για άλλη μια φορά, τo σεμινάριο αποτέλεσε ένα εντατικό τριήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης ιατρών στον τομέα της Παιδιατρικής Ανάνηψης και της Αντιμετώπισης των Παιδιατρικών Επειγόντων Περιστατικών, συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική εξάσκηση.

Το 12ο A.P.L.S. Σεμινάριο διεξήχθη στις 6,7,8 Ιουνίου 2008 στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων της Φαρμακευτικής Εταιρείας ELPEN A.E. Συμμετέχοντες: 28 Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων από όλη την Ελλάδα, δύο εκ των οποίων ανήκουν στο ΕΚΑΒ.

Το 11ο Σεμινάριο A.P.L.S. οργανώθηκε στις 2,3,4 Νοεμβρίου 2007 στα Εργαστήρια της Φαρμακευτικής Εταιρείας ELPEN A.E. Συμμετέχοντες : 22 Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων από όλη την Ελλάδα, τέσσερις εκ των οποίων ανήκουν στο ΕΚΑΒ και ένας εθελοντής Σαμαρείτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

To 10ο Σεμινάριο Α.P.L.S. διοργανώθηκε στις 8, 9 & 10 Ιουνίου 2007 στις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού – Πειραματικού Τμήματος της “ELPEN A.E.” με την αφιλοκερδή συμμετοχή τόσο εθελοντών εκπαιδευτών του Πανεπιστημίου South Florida όσο και εθελοντών Ελλήνων ιατρών εκπαιδευτών, μελών του Σωματείου.

Το 9ο Σεμινάριο Α.P.L.S. διεξήχθη στις 2, 3, 4 Ιουνίου 2006 στο Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ & στα Εργαστήρια Φαρμακευτικής Εταιρείας ΕΛΠΕΝ Α.Ε. Συμμετέχοντες: 28 Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων από όλη την Ελλάδα.

Το 8ο Σεμινάριο Α.P.L.S. διεξήχθη στις 4, 5, 6 Ιουνίου 2004 πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» με την αφιλοκερδή συμμετοχή εθελοντών Ελλήνων ιατρών εκπαιδευτών, μελών του Σωματείου. Διεξήχθη στο Χωρέμειο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», καθώς και στα εργαστήρια της Φαρμακευτικής Εταιρείας «ΕLPEN». Α.Ε. στο Πικέρμι.

Το 6ο και 7ο Σεμινάριο Α.P.L.S. διεξήχθη στις 26, 27, 28 Σεπτεμβρίου και στις 3, 4, 5 Οκτωβρίου 2003 αντίστοιχα, υπό την αιγίδα της Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». Εξήντα πέντε ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων από όλη την Ελλάδα παρακολούθησαν τα φετινά σεμινάρια.

Το 5ο Σεμινάριο Α.P.L.S. διεξήχθη στο Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» πάλι σε συνεργασία με τον καθηγητή κο Γεώργιο Χρούσο στις 15, 16, 17 Ιουνίου 2002. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 42 ιατροί του Νοσοκομείου.

Το Νοέμβριο του 2001, μετά από πρόσκληση του καθηγητή Γεωργίου Χρούσου, Διευθυντή της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Νοσοκομείου Παίδων “Η Αγία Σοφία”, διοργανώθηκε το 4ο Σεμινάριο Α.P.L.S. Στο εντατικό αυτό τριήμερο σεμινάριο εκπαιδεύθηκαν 43 παιδίατροι του Νοσοκομείου Παίδων.

Μετά την επιτυχία των δύο πρώτων Σεμιναρίων A.P.L.S. η «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», διοργάνωσε το 3ο Σεμινάριο A.P.L.S. του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Johns Hopkins, που διεξήχθη από τις 26 έως τις 28 Μαϊου 2001, στο Θεραπευτήριο «ΥΓΕΙΑ» και στα εργαστήρια της Φαρμακευτικής Εταιρείας «ΕLPEN Α.Ε». Το Σεμινάριο παρακολούθησαν 30 Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων από Νοσοκομεία της Αθήνας και της ευρύτερης περιφέρειας, όπως Θεσσαλονίκη, Ρέθυμνο, Πάτρα, Σέρρες κ.ά.

Σαν αποτέλεσμα, το Νοέμβριο του 2000 διεξήχθησαν δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια, το Paediatric Advanced Life Support (P.A.L.S.) και το 2ο Σεμινάριο A.P.L.S. (3-5 Νοεμβρίου 2000), στο οποίο εκπαιδεύθηκαν 35 ιατροί.

Στο 1o Σεμινάριο Advanced Paediatric Life Support (A.P.L.S.) που διεξήχθη στις 3-5 Μαρτίου του 2000, εκπαιδεύτηκαν 61 Ιατροί από τους οποίους επιλέχθηκε μια ομάδα 19 εκπαιδευτών. Η ομάδα αυτή ανέλαβε και την διεξαγωγή των επόμενων σεμιναρίων στα Ελληνικά.

29 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων από όλη την Ελλάδα μεταξύ αυτών και δύο γιατροί από το ΕΚΑΒ, καθώς και 3 προϊσταμένες ΜΕΘ και 2 νοσηλεύτριες ΜΕΘ παρακολούθησαν το σεμινάριο, ενώ άλλοι 506 γιατροί έχουν ήδη εκπαιδευτεί στα δέκα τρία προηγούμενα A.P.L.S. που έχει οργανώσει το Σωματείο από το Μάρτιο του 2000.

Στα Σεμινάρια Α.P.L.S. έχουν δίδαξαν gratis διαπρεπείς Αμερικανοί επιστήμονες από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Johns Hopkins και από το Πανεπιστήμιο South Florida καθώς και ειδικά εκπαιδευμένοι Έλληνες συνάδελφοί τους.


Χορηγοί

Τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιήθηκαν με την ευγενική χορηγία:

– Ανώνυμος Δωρητής
–“Αμαλία” Ξενοδοχειακή & Τουριστική Α.Ε.
– Horizon Travel
– La Chocolatiere
– Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”
– Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο “Αττικόν”
– Φαρμακευτική Εταιρεία “ΕΛΠΕΝ Α.Ε.”
– Θεραπευτήριο “ΥΓΕΙΑ”
– Johnson & Johnson Hellas
– ΔΕΛΤΑ Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος
– Alpha Ασφαλιστική
– Ξενοδοχείο HILTON Αθηνών
– Ίδρυμα “ΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΑΔΗ”

Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» ευχαριστεί θερμά όλους τους γενναιόδωρους χορηγούς και υποστηρικτές του.

Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους όρους χρήσης
Δ
Ω
Ρ
Ε
Α