Σεμινάρια A.P.L.S.

Στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα Advanced Pediatric Life Support (A.P.L.S.) είναι σχεδιασμένο για να εκπαιδεύσει ιατρικό προσωπικό στην αντιμετώπιση των πιο συχνών παιδιατρικών καταστάσεων που απειλούν τη ζωή και έτσι παρέχεται η δυνατότητα εκτίμησης, ανάνηψης, και σταθεροποίησης της κατάστασης του παιδιού που κινδυνεύει. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος χρησιμοποιούνται διάφορα διδακτικά μέσα, όπως διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση στην εκμάθηση τεχνικών με τη χρησιμοποίηση υλικοτεχνικού εξοπλισμού, πειραματικά εργαστήρια, ομαδικές συζητήσεις και μελέτη ιατρικών εγχειριδίων.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

 • η ανάπτυξη ικανοτήτων για τη παροχή βασικής και προχωρημένης υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών

 • η αναγνώριση και παροχή επείγουσας φροντίδας σε βαρέως πάσχοντα παιδιά (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, δηλητηριάσεις, επιληπτικές κρίσεις κλπ.,)

 • η αναθεώρηση των γνώσεων για: την εκτίμηση αξονικών/μαγνητικών τομογραφιών, υπερήχων

 • η αντιμετώπιση των αεροφόρων οδών και την αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής και η ανάπτυξη επιδεξιοτήτων στη διασωλήνωση, την τοποθέτηση θωρακικής παροχέτευσης, συρραφής, ενδοοστικής έγχυσης και άλλων τεχνικών.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων


Σε συνεργασία με την "A.P.L.S. Hellas"

Στις 25 & 26 Μαΐου 2019 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο ΙΑΣΩ Παίδων σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 2 & 3 Φεβρουαρίου 2019 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ''ΠΑΓΝΗ'' σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 20 & 21 Οκτωβρίου 2018 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Porto Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 12 & 13 Μαΐου 2018 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο ΙΑΣΩ Παίδων σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 3 & 4 Μαρτίου 2018 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ''ΠΑΓΝΗ'' σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 4 & 5 Νοεμβρίου 2017 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ''ΠΑΓΝΗ'' σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 7 & 8 Οκτωβρίου 2017 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Porto Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 6 & 7 Μαΐου 2017 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο ΙΑΣΩ Παίδων σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 25 & 26 Ιουνίου 2016 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ''ΠΑΓΝΗ'' σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 20 Μαρτίου 2016 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas για την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος. Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" χρηματοδότησε την συμμετοχή των εκπαιδευόμενων φοιτητών.

Στις 12 & 13 Δεκεμβρίου 2015 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 6 & 7 Ιουνίου 2015 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο ΙΑΣΩ Παίδων σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 20, 21 & 22 Μαρτίου 2015 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ''ΠΑΓΝΗ'' σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 14 & 15 Μαρτίου 2015 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Porto Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 29 & 30 Νοεμβρίου 2014 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Ξενοδοχείο ''Αμαλία'' σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 13 & 14 Σεπτεμβρίου 2014 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Porto Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την A.P.L.S.Hellas. Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 9,10 & 11 Μαΐου 2014 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Ξενοδοχείο ''Αμαλία'' σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η ''Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος'' χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών του Ε.Κ.Α.Β.

Στις 24, 25 & 26 Ιανουαρίου 2014 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ''ΠΑΓΝΗ'' σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Στις 13,14 & 15 Δεκεμβρίου 2013 διεξήχθη το Σεμινάριο A.P.L.S. στο Ξενοδοχείο ''Αμαλία'' σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η ''Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος'' χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών με δωρεά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ''Αμαλία''.

Το 25ο Σεμινάριο A.P.L.S. διεξήχθη στις 26,27 & 28 Απριλίου 2013 στο Ξενοδοχείο ''Αμαλία'' σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η ''Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος'' χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών με δωρεά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ''Αμαλία''.

To 24ο Σεμινάριο Α.P.L.S. διεξήχθη στις 9, 10 & 11 Νοεμβρίου 2012 στο Ξενοδοχείο "Αμαλία" σε συνεργασία με την A.P.L.S. Hellas. Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών με δωρεά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων "Αμαλία".

To 22ο Σεμινάριο Α.P.L.S. διεξήχθη στις 10, 11 & 12 Φεβρουαρίου 2012 στο Χωρέμειο του Νοσοκομείου Παίδων ¨Αγία Σοφία¨ σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική και την A.P.L.S. Hellas. Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" χρηματοδότησε εν μέρει τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων ιατρών.

To 19ο Σεμινάριο Α.P.L.S. οργανώθηκε στις 24, 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2010 στο Αττικό Νοσοκομείο με την αφιλοκερδή συμμετοχή εθελοντών Ελλήνων ιατρών εκπαιδευτών, μελών του Σωματείου. Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" χρηματοδότησε ένα μέρος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ιατρών.

Διοργάνωση από το Σωματείο "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος"

Το 15ο Σεμινάριο Α.P.L.S. διεξήχθη στις 13, 14 & 15 Νοεμβρίου 2009 στα εργαστήρια της Φαρμακευτικής Εταιρείας «ΕLPEN». Α.Ε. στο Πικέρμι, με την αφιλοκερδή συμμετοχή εθελοντών Ελλήνων ιατρών εκπαιδευτών, μελών του Σωματείου.

To 14ο Σεμινάριο Α.P.L.S. οργανώθηκε στις 12, 13 & 14 Ιουνίου 2009, στις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού – Πειραματικού Τμήματος της "ELPEN A.E." με την αφιλοκερδή συμμετοχή εθελοντών Αμερικανών και Ελλήνων ιατρών εκπαιδευτών, μελών του Σωματείου.

To 13ο Σεμινάριο Α.P.L.S. οργανώθηκε στις 14, 15 & 16 Νοεμβρίου 2008, στις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού – Πειραματικού Τμήματος της "ELPEN A.E." με την αφιλοκερδή συμμετοχή εθελοντών Αμερικανού και Ελλήνων ιατρών εκπαιδευτών, μελών του Σωματείου.
Για άλλη μια φορά, τo σεμινάριο αποτέλεσε ένα εντατικό τριήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης ιατρών στον τομέα της Παιδιατρικής Ανάνηψης και της Αντιμετώπισης των Παιδιατρικών Επειγόντων Περιστατικών, συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική εξάσκηση.

Το 12ο A.P.L.S. Σεμινάριο διεξήχθη στις 6,7,8 Ιουνίου 2008 στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων της Φαρμακευτικής Εταιρείας ELPEN A.E. Συμμετέχοντες: 28 Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων από όλη την Ελλάδα, δύο εκ των οποίων ανήκουν στο ΕΚΑΒ.

Το 11ο Σεμινάριο A.P.L.S. οργανώθηκε στις 2,3,4 Νοεμβρίου 2007 στα Εργαστήρια της Φαρμακευτικής Εταιρείας ELPEN A.E. Συμμετέχοντες : 22 Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων από όλη την Ελλάδα, τέσσερις εκ των οποίων ανήκουν στο ΕΚΑΒ και ένας εθελοντής Σαμαρείτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

To 10ο Σεμινάριο Α.P.L.S. διοργανώθηκε στις 8, 9 & 10 Ιουνίου 2007 στις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού – Πειραματικού Τμήματος της "ELPEN A.E." με την αφιλοκερδή συμμετοχή τόσο εθελοντών εκπαιδευτών του Πανεπιστημίου South Florida όσο και εθελοντών Ελλήνων ιατρών εκπαιδευτών, μελών του Σωματείου.

Το 9ο Σεμινάριο Α.P.L.S. διεξήχθη στις 2, 3, 4 Ιουνίου 2006 στο Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ & στα Εργαστήρια Φαρμακευτικής Εταιρείας ΕΛΠΕΝ Α.Ε. Συμμετέχοντες: 28 Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων από όλη την Ελλάδα.

Το 8ο Σεμινάριο Α.P.L.S. διεξήχθη στις 4, 5, 6 Ιουνίου 2004 πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Α' Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» με την αφιλοκερδή συμμετοχή εθελοντών Ελλήνων ιατρών εκπαιδευτών, μελών του Σωματείου. Διεξήχθη στο Χωρέμειο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», καθώς και στα εργαστήρια της Φαρμακευτικής Εταιρείας «ΕLPEN». Α.Ε. στο Πικέρμι.

Το 6ο και 7ο Σεμινάριο Α.P.L.S. διεξήχθη στις 26, 27, 28 Σεπτεμβρίου και στις 3, 4, 5 Οκτωβρίου 2003 αντίστοιχα, υπό την αιγίδα της Α' Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». Εξήντα πέντε ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων από όλη την Ελλάδα παρακολούθησαν τα φετινά σεμινάρια.

Το 5ο Σεμινάριο Α.P.L.S. διεξήχθη στο Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» πάλι σε συνεργασία με τον καθηγητή κο Γεώργιο Χρούσο στις 15, 16, 17 Ιουνίου 2002. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 42 ιατροί του Νοσοκομείου.

Το Νοέμβριο του 2001, μετά από πρόσκληση του καθηγητή Γεωργίου Χρούσου, Διευθυντή της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία", διοργανώθηκε το 4ο Σεμινάριο Α.P.L.S. Στο εντατικό αυτό τριήμερο σεμινάριο εκπαιδεύθηκαν 43 παιδίατροι του Νοσοκομείου Παίδων.

Μετά την επιτυχία των δύο πρώτων Σεμιναρίων A.P.L.S. η «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», διοργάνωσε το 3ο Σεμινάριο A.P.L.S. του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Johns Hopkins, που διεξήχθη από τις 26 έως τις 28 Μαϊου 2001, στο Θεραπευτήριο «ΥΓΕΙΑ» και στα εργαστήρια της Φαρμακευτικής Εταιρείας «ΕLPEN Α.Ε». Το Σεμινάριο παρακολούθησαν 30 Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων από Νοσοκομεία της Αθήνας και της ευρύτερης περιφέρειας, όπως Θεσσαλονίκη, Ρέθυμνο, Πάτρα, Σέρρες κ.ά.

Σαν αποτέλεσμα, το Νοέμβριο του 2000 διεξήχθησαν δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια, το Pediatric Advanced Life Support (P.A.L.S.) και το 2ο Σεμινάριο A.P.L.S. (3-5 Νοεμβρίου 2000), στο οποίο εκπαιδεύθηκαν 35 ιατροί.

Στο 1o Σεμινάριο Advanced Pediatric Life Support (A.P.L.S.) που διεξήχθη στις 3-5 Μαρτίου του 2000, εκπαιδεύτηκαν 61 Ιατροί από τους οποίους επιλέχθηκε μια ομάδα 19 εκπαιδευτών. Η ομάδα αυτή ανέλαβε και την διεξαγωγή των επόμενων σεμιναρίων στα Ελληνικά.

29 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων από όλη την Ελλάδα μεταξύ αυτών και δύο γιατροί από το ΕΚΑΒ, καθώς και 3 προϊσταμένες ΜΕΘ και 2 νοσηλεύτριες ΜΕΘ παρακολούθησαν το σεμινάριο, ενώ άλλοι 506 γιατροί έχουν ήδη εκπαιδευτεί στα δέκα τρία προηγούμενα A.P.L.S. που έχει οργανώσει το Σωματείο από το Μάρτιο του 2000.

Στα Σεμινάρια Α.P.L.S. έχουν δίδαξαν gratis διαπρεπείς Αμερικανοί επιστήμονες από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Johns Hopkins και από το Πανεπιστήμιο South Florida καθώς και ειδικά εκπαιδευμένοι Έλληνες συνάδελφοί τους.

Χορηγοί

Τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιήθηκαν με την ευγενική χορηγία:

- Νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία"
- Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο "Αττικόν"
- Ίδρυμα "ΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΑΔΗ"
- Θεραπευτήριο "ΥΓΕΙΑ"
- Φαρμακευτική Εταιρεία "ΕΛΠΕΝ Α.Ε."
- Johnson & Johnson Hellas
- ΔΕΛΤΑ Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος
- Alpha Ασφαλιστική
- Ξενοδοχείο HILTON Αθηνών
- La Chocolatiere
- "Αμαλία" Ξενοδοχειακή & Τουριστική Α.Ε.

Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» ευχαριστεί θερμά όλους τους γενναιόδωρους χορηγούς και υποστηρικτές του.

Τελευταία νέα

 • Ανακοίνωση για το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας "Μποδοσάκειο"

  g.n ptolemaidasΜε χαρά σας ενημερώνουμε ότι εξοπλίσαμε την 26η Αίθουσα Επειγόντων Περιστατικών στην Ελλάδα, στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας "Μποδοσάκειο" με την οικονομική υποστήριξη της Οικογένειας Γιώργου Γιουρούκου.

   

  Διαβάστε περισσότερα...
 • Άμεσες Ανάγκες

  ameses4Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι Άμεσες Ανάγκες για τα Παιδιατρικά Τμήματα Νοσοκομείων, την Εκπαίδευση Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού στην Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος καθώς επίσης και για την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων.

  Διαβάστε περισσότερα...
 • Ανακοίνωση για το Γ.Ν. Βέροιας

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΜε χαρά σας ενημερώνουμε ότι εξοπλίσαμε την 25η Αίθουσα Επειγόντων Περιστατικών στην Ελλάδα, στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), με δωρεά στο Σωματείο μας από τον Όμιλο ΟΤΕ.

   

  Διαβάστε περισσότερα...
 • Σεβασμός στα Ζώα

  sevasmos sta zoa eksofyllo

  Ατυχήματα που προέρχονται από ζώα δε συμβαίνουν συχνά και σπάνια είναι θανατηφόρα. Όταν συμβαίνουν όμως, είναι πολύ δυσάρεστα και πολλές φορές προκαλούν στα παιδιά φοβίες που τους ακολουθούν όλη τους τη ζωή.

  Διαβάστε περισσότερα...